zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

33 Niedziela

Ukochani przez Jezusa Siostry i Bracia!

W ostatnich tygodniach roku kościelnego, liturgia ukazuje nam przemijalność ludzkiego życia i zachęca do refleksji nad naszym postępowaniem.

Słowo Boże, kierowane dzisiaj do nas ukazuje nam bogactwo ludzkiego życia, podczas którego Bóg daje nam w zarząd różne dobra, ewangeliczne talenty. Słyszeliśmy przed chwilą słowa: Pewien człowiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał.

W obrazie właściciela majątku rozdającego według uznania talenty widzimy samego Boga, który daje każdemu według tego, co może przyjąć.

Każdy człowiek jest obdarowany przez Stwórcę. Dary, które są naszym udziałem, dane nam są do pomnożenia. Nie możemy ich zakopać, zamknąć, ukryć przed światem, bo stracimy wówczas wszystko.

Otrzymany dar ma być rozwijany, ma przynosić owoce dla życia naszego jak również dla większej chwały Boga.

Największym darem, jaki otrzymaliśmy jest nasze życie. Bóg nas zapragnął, ukształtował, obdarzył powołaniem.
On także jako wspaniały wychowawca zaprasza nas
do współpracy. Nie chce żebyśmy byli leniami, którym się nie chce kiwnąć palcem, ale pragnie abyśmy rozwijając swoje umiejętności kształtowali swoje człowieczeństwo i dążyli
do świętości.

Niestety współczesny człowiek, tak jakby żył omamiony reklamową ułudą, w której wszystko dzieje się łatwo, szybko
i przyjemnie.

Rzeczywistość jest jednak o wiele bardziej skomplikowana niż wirtualny świat reklam. O wiele rzeczy trzeba zadbać wcześniej. Przede wszystkim nie niszczyć najcenniejszych darów, jakimi są życie zarówno to cielesna jak
i duchowe.

Zastanów się, więc dziś, jak korzystasz z dziedzictwa, które powierzył Ci Bóg. Czy dostrzegasz, ze każdy dzień twego życia to Jego dar, Jego talent, który oddaje w twoje dłonie, abyś go pomnożył, abyś go nie zmarnował? Bóg pragnie, aby Jego majątek był dobrze zarządzany, aby przynosił proporcjonalne zyski do włożonego wkładu. Słyszeliśmy z dzisiejszego fragmentu Ewangelii:, „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie”. Słowa te nie są po to, aby w nas wywołać paniczny lęk. Nie chodzi, też o to, żebyś rozwijał talenty i troszczył się o nie ze strachu przed Bogiem, przed piekłem, ale dlatego, że chcesz Mu okazać wdzięczność za tak wielkie zaufanie, jakim cię obdarza.

Największy dar czeka, tego, kto rozwinie talenty, nie zmarnuje ich usłyszy od Pana: Wejdź do radości...; Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Warto w codziennym życiu dochować Bogu wierności, oczekując na powtórne przyjście Pana, odpowiedzialnie korzystając z czasu, który otrzymaliśmy.

Warto czasem sobie wyobrazić tę wielką radość, gdy stając przed Bogiem, będziemy mieli ręce przepełnione dobrymi uczynkami

Będziemy mogli wówczas w zachwycie powiedzieć, Panie natrudziłem się, ale oto ofiaruję tobie moje ręce pełne dobrych uczynków, pomnożonych talentów, których mi udzieliłeś.

W gorszej sytuacji natomiast będzie ten, który przyjdzie

z pustymi rękoma i powie „oto masz swoją własność”. Zakopałem ją skrzętnie chowałem i nic z nią nie robiłem. Ostatni sługa, jak nauczał Jan Paweł II „Ukazuje, jak postępuje człowiek, kiedy nie zachowuje wierności Bogu. Przeważa strach, szacunek dla siebie, afirmacja egoizmu, który próbuje usprawiedliwić własne postępowanie niesłusznymi pretensjami wobec właściciela, który żnie tam, gdzie nie posiał”.

Jest to sługa zły i gnuśny. Sługa, który zapomniał – jak mówił Suarez, że „człowiek został stworzony po to, by Boga poznać, kochać i służyć MU w tym życiu, a następnie cieszyć się w życiu wiecznym. Kiedy się zna Boga, nie jest trudno kochać GO i służyć JEMU. Kiedy się kocha, służenie nie jest trudne ani upokarzające: staje się przyjemnością. Osoba, która kocha naprawdę, nigdy nie uzna za poniżenie lub brak godności służenia umiłowanej osobie. Nigdy nie czuje się upokorzona świadczeniem przysług. Otóż trzeci sługa znał dobrze swego pana, przynajmniej miał tyle samo okazji, by go poznać, co pozostali dwaj słudzy. Okazuje się jednak, ze nie kochał pana.
A kiedy się nie kocha, służenie staje się uciążliwe”.

To, co zgubiło złego sługę i zagraża nam jest lenistwo. Będące owocem barku miłości. Prowadzi o­no do coraz większej oschłości a w konsekwencji do potępienia.

Niech każdy z nas odpowie sobie dziś na pytanie, jak wykorzystujemy czas, który został nam dany na pomnożenie talentów? Czy dbamy o punktualność, rzetelność, porządek
w swoich zajęciach. Czy zwracamy należną uwagę na praktykowanie przyjaźni, szacunku dla innych, by prowadzić owocne apostolstwo? Czy staramy się szerzyć Królestwo Chrystusa wśród tych, którym mamy wokół siebie?

Ukochani przez Jezusa!

Nasze życie ludzie jest bardzo kruche i krótkie. Musimy pamiętać, żeby je dobrze wykorzystać do ostatniej chwili. Życie jest zbyt piękne, aby go marnować, przez lenistwo, miernotę, bylejakość. Jak pisał św. Josemaria Escriva: „Jakże smutne jest życie polegające jedynie na zabijaniu czasu, trwonieniu tego Bożego skarbu! (...) Jakże to smutne, kiedy ktoś nie potrafi wykorzystać swoich wielkich lub małych zdolności, które Bóg dał człowiekowi, aby służyły ludziom i społeczeństwu! Kiedy chrześcijanin zabija swój czas na ziemi, naraża się na niebezpieczeństwo zabicia swego nieba: z powodu egoizmu wycofuje się, skrywa, jest obojętny”.

Często w swoim życiu martwimy się o to co mało istotne, ze zmartwieniem myślimy o przyszłości, żyjąc w niepokoju
o następny dzień. Potrzeba nie zakopywać talentu danego przez Boga, martwić się czy aby go ktoś nie odkopie, ale rozwijać pielęgnować, atak aby został pomnożony. A kiedy dobiega do końca życie – jak pisał Francisco Carvajal – nie powinniśmy myśleć jedynie o świecy, która już się dopaliła. Warto też zastanowić się nad tym, że nasze życie jest jak wspaniały gobelin. Gdy życie się kończy, kończymy jego tkanie. Obecnie widzimy go z lewej strony, od strony węzełków. Możemy domyślać się tylko zarysu obrazu, oglądając plątaninę nitek. Nasz Ojciec, Bóg, który będzie go widział z drugiej strony, uśmiechnie się i ucieszy na widok ukończonego dzieła, będącego owocem dobrze wykorzystanego czasu każdego dnia, każdej godziny i minuty po minucie”.

Ks. Cezary Bodzon


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643