zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

32 Niedziela

1. Siostry i bracia. Liturgia dzisiejszej niedzieli wysławia mądrość. Mówi o niej już pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, które pochwala zarówno ją, jak i tych, którzy jej pragną i szukają. Mądrą postawę ukazuje przypowieść o dziesięciu pannach z dzisiejszej Ewangelii. Niestety, tylko pięć z nich zasłużyło na miano roztropnych, bo odpowiedzialnych, żyjących nie tylko chwilą obecną, ale myślącą o przyszłości. Św. Paweł w liście do Tesaloniczan przypomina nam prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa – podstawie naszej nadziei, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy. Odsłania przed nami rzeczywistość, której ludzki rozum o własnych siłach nie jest w stanie pojąć i zaakceptować. Dlatego potrzebna jest mądrość, która od Boga pochodzi. Od Boga, który nie tylko jest Miłością, ale najwyższą Inteligencją, która zupełnie przerasta naszą.

2. Wielkim skarbem jest mądrość, a szczęściem człowieka – ją posiąść. Jednak nie wszyscy o nią się troszczą. Nie wszyscy jej szukają. Choć może każdy chciałby być mądrym, to w rzeczywistości nim nie jest. Dlaczego tak się dzieje?

Pierwszym głównym i podstawowym krokiem w kierunku mądrości jest nauka. Nie wszyscy jednak wystarczająco o to się troszczą. Ten problem najlepiej widać w szkole. Dostrzegają go nauczyciele, ubolewają rodzice, gdy widzą, że ich dzieci nie chcą się uczyć. A starsi z perspektywy lat wiedzą, że tu chodzi o przyszłość. Często ważą się losy, kim człowiek będzie, jak sobie ułoży życie.

Nie ma innej drogi do mądrości jak zdobywanie wiedzy, poznawanie prawdy, zgłębianie jej. Trzeba się uczyć nie tylko w szkole. Mądry, to człowiek, który przez całe życie się uczy, który wciąż szuka mądrzejszych od siebie, który wie, że to, co umie, to kropla wody w oceanie wiedzy i umiejętności, którą dysponuje ludzkość. Mądrości trzeba się uczyć do końca życia, trzeba być uczniem aż do śmierci.

Inną przeszkodą na drodze do mądrości jest odrzucanie tego, co tradycyjne i stare, a zachłyśnięcie się tym, co modne i nowe. Ważne jest, aby być otwartym na pewne nowości w wielu dziedzinach życia, ale trzeba pamiętać, że o wartości ludzkiego dzieła decyduje przede wszystkim czas. o­n sprawdza, o­n wydaje wyrok na wszystko, co czyni człowiek. Stąd też wartości, które przetrwały wieki są prawdziwymi wartościami. Są o­ne znaczącym dorobkiem ludzkości, z którego do dziś możemy korzystać. To, za czym dziś często ludzie gonią, za kilka lat może okazać się puste i bez wartości. Mądrość nie jest niewolnikiem mody, bo o­na ceni to, co sprawdził czas.

Inną przyczyną, dla której ludzie nie zabiegają o prawdziwą mądrość jest złe rozumienie wolności. Mądrość wzywa do liczenia się z Bogiem, który jest jej źródłem, a człowiek nie rzadko chce być niezależny nawet od Boga, wolny od Jego praw i przykazań, które postrzega jako czynnik ograniczający swobodę jego życia. Postępuje tak nieraz w imię niezależności myśli, nauki, wolności w poszukiwaniu prawdy. Mówi że jest człowiekiem poszukującym.Ale czy Bóg, który stworzył człowieka wolnego, a gdy popadł w niewolę, na nowo go wyzwolił, chciałby go ograniczać i zniewalać? Przecież o­n swoją wolnością z każdym człowiekiem niejako się podzielił. Człowiek może powiedzieć Bogu „nie”. Ale dokąd ta zbuntowana postawa prowadzi? Czy przez to człowiek staje się bardziej wolny, szczęśliwy, gdy nie ma w nikim trwałego oparcia i nie ma w kim złożyć nadziei?

3. Bracia i siostry. Trzeba szukać mądrości w samym jej źródle. Dlatego droga do prawdziwej mądrości, to droga do Boga. To droga modlitwy, droga rozmyślania, głębszej refleksji nad sobą, swoim życiem, swoją przyszłością. Niech nie zabraknie takich chwil. To będzie mądra i odpowiedzialna postawa człowieka, który poważnie myśli o życiu i o swojej przyszłości.

Amen.

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643