zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

21 Niedziela

1. Bracia i siostry. Dziś Jezus stawia fundamentalne pytanie: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To pytanie w swojej strukturze ma charakter sondażu. Ma na celu wybadać opinie na temat jego osoby. I padają różne odpowiedzi. Jednak Jezus nie zatrzymuje się nad nimi, nie analizuje ich, nie wyciąga z nich żadnych wniosków. Zostawia je na boku. Dziś dla socjologa religii różne wypowiedzi, opinie na tematy wiary stają się ważnym materiałem badawczym. Jezus jednak to wszystko zostawia. Idzie dalej. Stawia to samo pytanie swoim najbliższym – apostołom: A wy za kogo mnie uważacie? Stawia je po to aby usłyszeć właściwą odpowiedź. I rzeczywiście słyszy słowa wypowiedziane przez Piotra. Słyszy nie tylko słowa, ale jednocześnie wyznanie wiary: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. I to wyznanie wiary sprawia, że Jezus decyduje powierzyć Piotrowi wyjątkową władzę. Od tej pory ma stać się opoką, skałą, na której Jezus będzie budował Kościół.

2. Można zatem zapytać, co zdecydowało, że Jezus budowę Kościoła opiera na jednym z apostołów? Czy rzeczywiście Piotr był skałą w sensie moralnym, duchowym tytanem, jak byśmy tego oczekiwali od ludzi władzy? Właśnie nie. Nie to przesądziło. Był człowiek zwyczajnym, słabym, jak każdy. Trzy razy się zaparł swojego Mistrza. Odwodził go od męki krzyżowej, a pod krzyżem, niestety, go nie było. Nie więc względy ludzkie, nie morale, ale jego wiara, którą wyznał, wiara w Boże synostwo i mesjańskie posłannictwo Jezusa pozwoliły, że Chrystus powierzył Piotrowi tę najbardziej odpowiedzialną władzę w Kościele. Ważniejsza okazała się wiara, która ufa bardziej boskiej mocy aniżeli własnym siłom.

3. Scena z dzisiejsze Ewangelii pokazuje nam, że tak naprawdę fundamentem Kościoła jest sam Chrystus, a Piotr o tyle jest skałą, opoką, o ile wierzy w boską moc Chrystusa.

Także my wszyscy należący do Kościoła winniśmy oddać pierwszeństwo wierze, a nie ludzkim predyspozycjom. I troszcząc się o rozwój wiary winniśmy doskonalić swoją postawą moralną, bo tylko głęboka wiara jest w stanie poderwać ludzkiego ducha, uszlachetnić go i podnieść na wyżyny świętości.

4. Wydarzenie z Cezarei Filipowej, a w niej Piotrowe wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, przywołał na początku swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II. Wtedy to przed laty wychodząc z tego Piotrowego wyznania polski papież wzywał i prosił z pokorą i wołał, aby to wyznanie wiary w Jezusa jako Mesjasza, naszego Zbawiciela przyjęto, aby otwarto na oścież drzwi serc dla Chrystusa. Bo tylko o­n, Jezus, ma słowa życia wiecznego.

Do tych słów swojego poprzednika odwołał się także obecny papież Benedykt XVI. W tych dniach spotyka się z młodzieżą całego świata. Pragnie zachęcić młodych ludzi, aby przyjęli Chrystusa do swojego życia. Chrystus bowiem ma najlepszy program na życie. o­n nie ogranicza człowieka, niczego nie odbiera, jak mówił obecny papież na początku pontyfikatu, ale obficie obdarowuje, czyni życie pięknym i szlachetnym. Na pytanie dziennikarza, jakie przesłanie chce Ojciec Święty przekazać młodzieży, odpowiedział: Chciałbym im ukazać, jak cudownie jest być chrześcijaninem.

5. Bracia i siostry. Wsłuchujmy się w słowa obecnego papieża. Budujmy się świadectwem wiary Jana Pawła II. I czyńmy swoim Piotrowe wyznanie: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643