zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

18 Niedziela

Bracia i siostry. Mamy już sierpień. Miesiąc historycznych dat, miesiąc maryjnych świąt. Czas pielgrzymek, które przemierzają setki kilometrów podążając na Jasną Górę i do innych świętych miejsc. Nie wszystkim było dane pielgrzymować z różnych powodów, ale wielu mogło przyjmować pielgrzymów i widzieć ich trud, zmęczenie, ofiarę. I to nikogo nie dziwi. Pielgrzymka bowiem z natury swojej ma charakter pokutny. Służy oczyszczeniu, odnowieniu duchowych sił, by bardziej zbliżyć się do Boga.

Scena z dzisiejszej Ewangelii przypomina nam taką pielgrzymkę, ludzi utrudzonych, zgłodniałych, fizycznie wyczerpanych. Ale nade wszystko jest obrazem ludzi idących za Chrystusem. Przed chwilą słyszeliśmy słowa ewangelisty: „Gdy Jezus... oddalił się... na miejsce pustynne, osobno...

...tłumy zwiedziały się o tym i poszły za nim pieszo.

Mając przed oczyma rzesze pielgrzymów na polskich szlakach, ludzi różnych narodowości przekraczających granice państw, by znaleźć się na miejscach papieskiego pielgrzymowania, warto poddać refleksji pielgrzymi i każdy inny trud, wyrzeczenia, ofiary, jakie człowiek wierzący w duchu pokuty może podejmować.

Wielkim pokutnikiem, żyjącym we Francji,w XIX wieku, był patron dnia dzisiejszego św. Jan Maria Vianney. Na progu swojego kapłaństwa natrafił na kapłana, męża pełnego cnoty i duszpasterskiej gorliwości. Nastał cichy wyścig między proboszczem a wikariuszem, mistrzem i uczniem, w zakresie dobrych uczynków, modlitwy i ducha pokuty. Po śmierci świątobliwego proboszcza Balleya, biskup wysłał Jana na wikariusza-kapelana do Ars-en-Dembes. Młody kapłan zastał kościółek zaniedbany i opustoszały. Obojętność religijna była tak wielka, że na Mszy świętej niedzielnej na 230 ludzi było zaledwie kilka osób. O wiernych Ars mówiono pogardliwie, że tylko Chrzest różni ich od bydląt. Święty przybył tu wszakże z dużą ochotą. Nie wiedział, że pozostać mu tu przyjdzie długich 41 lat. Święty Jan Vianney czuł się na nowej placówce szczęśliwy z kilku względów: był pozbawiony niemal zupełnie środków do życia, a więc mógł żyć w skrajnym ubóstwie; nikt go nie śledził, miał więc wolną rękę w mnożeniu wszelkiego rodzaju pokut i uczynków miłosierdzia. Całe godziny przebywał na modlitwie przed Najśw. Sakramentem. Sypiał zaledwie po parę godzin na gołych deskach. Jadł tak nędznie i mało, że można mówić o wiecznym poście. Dobroć pasterza i surowość jego życia, kazania proste a płynące z serca, powoli nawracały dotąd zaniedbane i zobojętniałe dusze. kościółek zaczął się z wolna w niedziele i w święta, a nawet w dni powszednie zapełniać. Z każdym też rokiem wzrastała liczba przystępujących do Sakramentów.

Sława niezwykłego proboszcza zaczęła rozchodzić się daleko poza parafię Ars. Napływały nawet z odległych stron tłumy ciekawych, by zobaczyć Świętego. Kiedy zaś zaczęły rozchodzić się pogłoski o nadprzyrodzonych charyzmatach księdza Jana (dar czytania w sumieniach ludzkich i dar proroctwa), ciekawość wzrastała. Święty spowiadał długimi godzinami. Penitentów miał różnych: od prostych wieśniaków po elitę Paryża. Bywało, że zmordowany jęczał w konfesjonale: „Grzesznicy zabiją grzesznika"! W dziesiątym roku pasterzowania przybyło do Ars ok. 20 000 ludzi. W ostatnim roku swojego życia miał przy konfesjonale ich ok. 80 000. Łącznie przez 41 lat przesunęło się przez Ars około miliona ludzi.

Nadmierne pokuty osłabiły już i tak wyczerpany organizm. Pojawiły się bóle głowy, dolegliwości żołądka, reumatyzm. Do cierpień fizycznych dołączyły się du­chowe: oschłość, skrupuły, lęk o zbawienie, obawa przed odpowiedzialnością za powierzone sobie dusze i lęk przed sądem Bożym.

Wreszcie, jakby tego wszystkiego było za mało, szatan przez 35 lat pokazywał się św. Janowi i nękał go nocami, nie pozwalając nawet na kilka godzin wypoczynku. Do dziś pielgrzymi mogą oglądać podpalone jego łóżko. Kapłani-sąsiedzi myśleli począt­kowo, że są to gorączkowe przywidzenia, że Święty z głodu i pokut był na granicy obłędu. Kiedy jednak stali się sami świadkami wybryków złego ducha, uciekli w popłochu. Św. Jan Vianney przyjmował to wszystko jako zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za przewiny własne, jak też grze­szników, których rozgrzeszał.

Bracia i siostry. Przykład św. Proboszcza z Ars pokazuje nam miarę pokuty i podejmowanych wyrzeczeń. Aż dziwne, że ten wielki pokutnik pod koniec swego życia odczuwał lęk o własne zbawienie. To co my powinniśmy odczuwać? My, nieraz opowiadający się za łatwym, wygodnym chrześcijaństwem, bez krzyża? Warto w tym kontekście przywołać słowa Jezusa z kazania na Górze: „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”

Św. Jan Vianney w drodze do parafii miał zwrócić się z prośbą do napotkanego młodzieńca: „Pokaż mi drogę do Ars, a ja ci pokaże drogę do Boga”. I rzeczywiście, pokazał tę drogę i młodzieńcowi i nam. Jest to ta sama droga, o której mówił Chrystus. Od nas zależy czy ją wybierzemy. Amen.

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643