zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

16 Niedziela

Bracia i siostry. Przypowieść o chwaście wśród zbóż obrazuje nam prawdę o złu, niesprawiedliwości i wszelkim grzechu tam, gdzie chcielibyśmy widzieć tylko dobro, sprawiedliwość i wszelką cnotę. Dlatego u wielu ludzi reakcja oburzenia, a nawet zgorzenia. W niejednym umyśle rodzi się pytanie, dlaczego zło. W niejednym człowieku budzi się dusza reformatorska i chciałaby jak najszybciej uporządkować i oczyścić ten zepsuty świat. I zwykle zaczyna reformę od innych, bo tak najłatwiej.

Kiedyś pewien dziennikarz zapytał Matkę Teresę z Kalkuty, co zrobić, aby na świecie nie było tyle zła, aby świat stał się lepszy. o­na odpowiedziała krótko. Mam być lepsza ja i ty.

Prawdziwa reforma ewangeliczna nie polega na reformowaniu innych, ale na reformowaniu samego siebie. To jest najlepsza i jedyna droga do lepszego świata. Droga nawrócenia i pokuty. Dlatego też Chrystus przez dzisiejszą przypowieść niejako chce pohamować niekiedy aż fanatyczne zapędy, często ludzi wierzących, którzy z wielką pasją tropią wokół siebie wszelkie zło, widząc u innych same wady i błędy, sami natomiast czują się w porządku.

Czytając Księgę pokutników szwajcarskiego teologa Waltera Nigga możemy poznać wspaniałych ludzi, którzy najwięcej zła potrafili dostrzec nie w innych ludziach, ale w sobie. Dotknięci łaską Bożą podjęli wielkie dzieła pokutne, aby naprawić wyrządzone zło i tym samym uczynić świat lepszym. Obok wielu znanych świętych, takich jak Maria Magdalena, Brat Albert, Karol de Fuko,w gronie wielkich pokutników znalazła się również św. Małgorzata z Kortony. Żyła w XIII wieku. Wyróżniała się niezwykłą urodą. Toteż nie brakowało młodych, którzy ubiegali się o jej rękę.

Wśród jej wielbicieli znalazł się bogaty szlachcic, który zaprosił młodą, niedoświadczoną dziewczynę, na swój dwór i wiódł z nią rozpustne życie ku zgorszeniu całej okolicy. Po dziesięciu latach niemoralnego życia przyszła katastrofa: kochanek Małgorzaty został zamordowany w bliżej niewy-jaśnionych okolicznościach. Znalazła przypadkowo jego ciało, odgrzebane przez psa. To stało się dla niej punktem zwrotnym. Udała się do Kortony, gdzie oddała się posłudze chorym w tamtejszym przytułku. Nigdy w swej charytatywnej działalności nie chciała uchodzić za dobrodziejkę. Ze wszystkich sił pragnęła uniknąć choćby pozoru „dobrej pani". Uważała siebie za bezwstydną grzesznicę, która w młodości odda-wała się rozkoszom zmysłowym. Ta świadomość przeszłości przywarła do niej jak trąd. Aby za to odpokutować, upokarzała się w sposób prawdziwie niezwykły. Na przykład wtedy, gdy nocą wdrapała się na dach domu i tak długo głośno wołała: „Patrzcie, jaka wielka grze­sznica tu stoi", dopóki mieszkańcy przerażeni krzykiem nie zerwali się ze snu i nie zobaczyli, co się stało. Zdarzało się również, że boso, z pętlą na szyi, jak przestępca skazany na śmierć, szła do kościoła, aby wszystkim symbolicznie pokazać, na jaką karę zasłużyła - zachowanie, które jest nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach, chociaż w duchu, nie zaś dosłownie, godne jest naślado­wania. Dla naprawienia zgorszenia, jakie dotąd czyniła, przykładem swojego życia i nawoływa­niem do pokuty tak wielki wywarła wpływ, że ściągali do niej grzesznicy nie tylko z Włoch, ale nawet z Francji i Hiszpanii. Pan Bóg obdarzył ją darem wysokiej kontemplacji, a nawet ekstaz i proroctw. Sprawdziły się i na niej słowa, wypowiedzia­ne przez Chrystusa Pana do Jawnogrzesznicy: „Odpuszczone są liczne jej grzechy, bo wielce umiłowała" (Łk 7,47).

W tym konkretnym przykładzie widzimy, jak Bóg jest cierpliwy. Pozwala na wiele zła, niegodziwości, daje jakieś znaki, aby człowieksię ocknął i opamiętał. Daje wiele szans i możliwości, aby wreszcie nawrócił się i zaczął na nowo żyć. I tu tkwi odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg pozwala na zło i czeka aż do żniw. Kiedyś Jezus do św. siostry Faustyny powiedział: „zanim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy , aby osądzić ludzkość, najpierw przychodzę jako Król miłosierdzia”. „Teraz Bóg jest cierpliwy... na końcu sprawiedliwy” (Mt 13,23-43). Taka jest Boża pedagogia, taki jest boży porządek. Skorzystajmy z Bożego miłosierdzia i nie lękajmy się pokuty, a na świecie na pewno będzie mniej zła.Amen.

ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643