zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

15 Niedziela

Bracia i siostry.

Z uwagą wysłuchaliśmy pięknej przypowieści o siewcy. Jezus opowiedział ją tłumom ludzi, którzy zebrali się nad jeziorem. Opowiedział tę przypowieść, aby ukazać niezwykłą moc słowa Bożego, które jak ziarno wpadłszy na żyzną glebę serca otwartego na Boga, wydaje obfity plon.

Nieco zapomniany nasz pisarz Adam Szymański w jednej ze swoich opowiadań syberyjskich w sposób przejmujący ukazuje moc słowa Bożego, które budzi nadzieję, niesie pociechę i ulgę w cierpieniu. „W nędznej jurcie syberyjskiej dogorywa zesłaniec polski. Miał tylko jedno pragnienie, aby umrzeć na ojczystej ziemi. Bóg odmówił mu tej łaski. Jako nędzarz i rozbitek życiowy kona teraz w opuszczeniu na ziemi wygnania. Zaczyna bluźnić Bogu, a potem bezsilny w swoim bólu opada na posłanie. Towarzysze niedoli czują się bezradni. Ale jeden z nich przypomniał sobie, że idąc tutaj wziął ze sobą księgę Ewangelii. Drżącą ręką wyciągnął ją z zanadrza, otworzył i zaczął czytać. << Jeżeli was świat znienawidził, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził >>. Widać było, że słowa nauczyciela cierpiących jak kojący balsam działają na jego duszę. Spod przymkniętych powiek wypłynęły dwie wielkie łzy. << Zaprawdę powiadam wam – oznajmiały słowa Ewangelii – wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość >>. Konający wówczas usiłował podnieść ręce ku górze, ale opadły mu bezwładnie. Tylko z ust wydobywała się cicha, modlitewna prośba: Przez mękę Twoją daruj mi Panie! Wygnaniec z ziemi ojczystej skonał pojednany z Bogiem.

Wielka jest moc słowa Bożego. Iluż ludzi w największych cierpieniach, upokorzeniach, wygnaniu, dzięki Biblii nie tylko nie zwątpiło, nie załamało się, ale wręcz odmieniło swoje życie. Rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski podczas całego pobytu na Syberii miał przy sobie Biblię, jedyną książkę, jaką mogli posiadać więźniowie. Dla niego Biblia była drogą do nowego życia. Dzięki niej pojął swe dotychczasowe życie jako swą drogę do Damaszku. W liście do swego brata otwarcie wyznaje, że wielkie przeobrażenia dokonały się podczas tych czterech lat w jego duszy, wierze i sercu.

Cudowna jest moc słowa Bożego. W natłoku ludzkich słów, często kłamliwych i zwodniczych, jawi się słowo Boże, słowo życia. „Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie” – uroczyście zapewnia Bóg przez usta proroka Izajasza.

I to się sprawdza do dziś. Iluż świętych odmieniło swoje życie dzięki temu, że nie bali się wziąć do ręki Pisma świętego. Tak, nie bali się, bo wielu czuje, że słowa Bożego nie czyta się jak kryminału jedynie dla rozrywki. Biblia, a szczególnie Ewangelia ma moc potrząsnąć człowiekiem. Bywa jak lustro, które obnaża naszą małość, czasem karykaturę człowieczeństwa. o­no potrząśnie ale i uleczy. Bo przez nie działa sam Bóg. Nie bójmy się tego Bożego dotyku.

Piękny przykład czytania Pisma św. pozostawił pisarz rosyjski Dymitr Mereżkowski. Oto jego słowa: Mam u siebie Biblię już ponad 30 lat. Czytam ją codziennie i czytać będę, póki oczy widzą przy wszelkim od słońca czy serca bijącym świetle, szczęśliwy czy nieszczęśliwy, chory czy zdrów. I wy-daje mi się, że wciąż czytam coś nowego, nieznanego. Kartki rozsypują się, trzeba by ją na nowo oprawić, ale szkoda, bo prawdę mówiąc strach, choć na kilka dni rozstać się z tą ks.

Bracia i siostry. Pochylajmy się nad tą świętą Księgą. Wsłuchujmy się z uwagą w słowo samego Boga. Bo gdy Bóg przestanie do nas mówić, to kogo będziemy słuchać? Kto ma mądrzejsze słowo i lepsze rady? Pozwólmy więc Bogu do nas przemawiać, a nie przegramy. Tak jak Maryja przyjmujmy z pokorą słowo pańskie i rozważajmy je w sercu, a życie nasze będzie na pewno lepsze i wartościowsze.

Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643