zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

5 Niedziela

Współczesny świat pełen niepokoju.

Z różnych stron świata docierają do nas niemal same złe wiadomości. Wystarczy włączyć telewizor, żeby się dowiedzieć ile w ostatnim czasie było rozbojów, wypadków, kataklizmów i ludzkich tragedii. Ciągle na świecie toczą się wojny, terroryzm wybiera sobie nowych entuzjastów, żywe tarcze i samobójców niby dla dobra narodu. Tragedia w Stanach Zjednoczonych wniosła w codzienne życie tyle łez i niepokoju, rodzinnych tragedii i obaw. Jedni z powodu biedy czy głodu uważają, że wolno im kraść, zabijać – inni pełni pychy, żadni chwały i sławy poniewierają swoimi bliskimi rozpychając się łokciami na prawo i na lewo. We współczesnym świecie – roku Pańskiego 2002 – umiera tyle niewinnych ludzi. W wielu rodzinach wystygły wszelkie uczucie religijne, moralne. Rozpanoszyło się zło. To wszystko jest prawdą w narodzie niemal w całości katolickim, jakim przecież z urzędu jest Polska.

Jak bardzo trzeba nam wrócić do korzeni, odnaleźć klucz do miłości i zgody rodzinnej, do przykładnego życia religijnego, do powrotu życia w zgodzie z Ewangelia, z przykazaniami Bożymi i kościelnymi. Może za mało wziąć do ręki książki religijne ukazujące życie pierwszych chrześcijan np. w książkach ,,Quo vadis ” , ,, Szata ”, ,, Wielki Rybak ” i inne – może nawet wystarczy Nowy Testament , aby się trochę zawstydzić, wziąć w garść i zacząć postępować jako z krwi i kości wyznawca Chrystusa.

Jezus Chrystus wzorem chrześcijanina

Takie zdanie usłyszałem kiedyś z ust młodego człowieka. Cieszyłem się i trochę zarazem zmartwiłem. Dlaczego Jezus Chrystus , a nie każdy z nas ?Wiadomo – nasz Zbawiciel – to samo Serce Kościoła, Centrum Ludu Bożego – Syn Boża – ale nie mogę zapomnieć o tym, czego o­n od nas wymaga. Choćby słowa z dzisiejszej Ewangelii : Jezus powiedział do swoich uczniów : Wy moi uczniowie ... jesteście solą ziemi, jesteście światłością świata... Chciałoby się powiedzieć, że świat współczesny jest jakby ,, nie posolony ”,że świat ma być mną posolony, rozpalony, rozświetlony.

Jeśli każdy chrześcijanin będzie grudką dobrej soli – nie będzie nas czekało życie bez smaku. Jeżeli każdy z nas będzie jasnym , mocnym płomieniem – nie będzie nam groził kryzys mroku, ciemności.Jeżeli wierzący w Chrystusa będą miastem położonym na górze, czy będzie nam grozić bezcelowe tułanie się po drogach życia ?

Świat mną posolony...

Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata, wy jesteście miastem położonym na górze... macie jako sól dawać smak życiu, oświetlać drogę idącym... aby wszyscy widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, który w niebie jest. Te słowa wyrywają mnie z kryzysu, z jakiegoś głośnego krzyku , od dania odpowiedzi na pytanie : co będzie z nami, co będzie z wiarą, z Kościołem w XXI wieku ?! A w końcu kim jestem ja – jak uczeń Chrystusa, Jego wyznawca, chrześcijanin z przekonania , a nie z metryki chrztu w kancelarii parafialnej ! ? Dobrze, ze nie ma tu miejsca i czasu na rozpacz, tragizowanie, na zwątpienie. Mam po co żyć, mam kogo pokazać sobą samym, swoim życiem. Bóg dał mi dar życie, dał mi mocne zadanie, abym przybywając na ten świat wykonał misję posolenia go dobrem, rozświetlenia go nadzieją i wiarą, aby ludzie zobaczyli i poczuli, że jest miłość. Aby poznali, że smakuje obecność Boga, który zwycięża, niszczy zło i rozprasza ciemności. Niech doświadczą nie tylko przyciągania ziemskiego, ale też niebieskiego. To jest moje zadanie : dać odczuć obecność Boga w świecie (czt. Ks. Bogusław Zeman Dzień Paski ).

Bóg kocha mnie – chce być kochanym.

Pozwólcie, że podzielę się teraz z wami dobra wiadomością . To jest naprawdę wspaniała wiadomość ! Brzmi o­na następująco : Bóg kocha ciebie dzisiaj. Słowo Boże mówi w wielu miejscach, że Bóg jest miłością. Podzielę się nad to jeszcze słowami Proroka – Izajasz napisał :

... Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju – mówi Pan, który ma litość nad tobą ( Iż. 54,10)Taka jest Boża miłość, wierność, Boże słowo. Góry mogą się walić i rzeki wylewać, ale nic takiego się nie stanie, co sprawiłoby, że Bóg przestaje cię kochać. Nic nie przeszkodzi, nie zablokuje Jego miłości wobec nas . Żaden kataklizm , żadne wydarzenie na świecie nie odłączy nas od miłości Chrystusowej, nie sprawi, że Bóg przestanie mnie kochać. Trudno sobie wyobrazić, aby matka wyrzekła się swojego dziecka – To jest wręcz niemożliwe ! Ale nawet, gdyby to się stało – możemy być pewni, że Bóg nas nie przestanie kochać. Jego miłość jest mocna i bezwarunkowa . Jego miłość nigdy się nie zmienia jak pogoda, jak wiatr czy chorągiewka na wietrze. Bóg kocha mnie nie dlatego, że jestem dobry, albo , że zrobiłem cos dobrego w życiu, ale że jesteś Jego dzieckiem i dzieckiem tym pozostaniesz.

Ktoś powie , że różnie bywało w naszym życiu, że dużo już wiedziałem o Panu Bogu, o Jego miłości, dobroci, miłosierdziu, ale z tym moim kochaniem Boga tez było różnie. Czasem nawet to ja chciałem Pana Boga o czymś przekonać, udawałem, że ja mam racje, że moja jest prawda. Modliłem się, chodziłem od czasu do czasu na Mszę św., do Komunii św.przystępowałem starałem się pomagać innym, ale to wszystko ciągle nie dawało mi radości. Męczyły mnie powtarzające się grzechy, powoli dochodziłem do wniosku, że tak być musi....

Miłość nie jest kochana...

No właśnie za mało śpiewać, lub recytować Franciszkowe słowa, że miłość mnie kocha, ale nie jest przeze mnie kochana. Co więc ma robić ? Być sobą – kochać, być wzorowym, prawdziwym człowiekiem Chrystusa... chrześcijaninem.Mam być wzorem dla innych. Kochać jak kocha sól swoim zdecydowanym smakiem, jak kocha płomień swoim światłem i ciepłem, jak miasto położone na górze cieszy swoim widokiem, swoim świadectwem istnienia, wskazywaniem celu wędrówki. Bóg mną chce posolić świat, mną chce świat rozświetlić !

Byle jaka sól nadaje się na wyrzucenie i na podeptanie przez ludzi. Zgaszona, niesprawna latarnia jest bezużyteczna, zajmuje miejsce, niepokoi i myli żeglarzy. Trzeba otwarcie tutaj wszystkim powiedzieć : chrześcijaństwa nie można ukryć. Jest o­na jak miasto położone na górze, jak drogowskaz, punkt położony dla orientacji. To Bóg pierwszy otwiera nasze serca i oczy na potrzeby innych ludzi, chce przez nas objawiaćotoczeniu kim jest dla nasBóg. Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu woła : ,, dziel swój chleb z biednym, wprowadź w dom biednych i tułaczy, nagiego, którego ujrzysz – przyodziej, nie odwracaj się od współziomków... Wtedy światło twoje wzejdzie jak zorza... sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie przed tobą. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną – wówczas twoje światło zabłyśnie.

Św. Paweł śmiało wyznaje Koryntianom , że nie przyszedł do nich, aby błyszczeć słowem i mądrością, ale dawać świadectwo Boże. Chciał w ten sposób dać dowód będąc wśród ludzi, że chce nie tylko znać, ale dać wierzącym Chrystusa i to ukrzyżowanego, aby ukazać sobą ducha i moc wiary opartej nie na fundamentach ludzkich, ale na mocy Bożej.

Jestem solą ziemi i światłem świata wśród ludzi obecnego czasu

Sól się rozpuszcza, światło się wypala... ale służą do końca swego istnienia. Moje życie jako chrześcijanina jest do końca posługiwaniem innym. Nawet za cenę utraty swego życia, służenia innym z ogromnym poświęceniem staję się posiewem wiary dla innych. Jest taka trafna antyfona we Mszy św. o męczennikach , a mianowicie : krew męczenników jest posiewem świętych lub, kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Jeśli mowa o męczennikach za wiarę , to stwierdzić trzeba, że geografia męczeństwa chrześcijan w ostatnim stuleciu obejmuje cały świat. Żaden kontynent , poza Antarktydą nie był w minionym wieku nie był nazywany wiekiem praw człowieka wolnym od nienawiści wobec tych, którzy przyznawali się do Chrystusa. Ponad trzy miliony chrześcijan różnych wyznań wolało kochać i umrzeć za wiarę, niż nie kochać i żyć jako zaprzańcy Judaszowym chlebem. Krew męczenników w krajach Europy rodziła nowych wspaniałychwyznawców Chrystusa. Afryka niemal we wszystkich swoich zakątkach i Azja ofiarowały Kościołowi wspaniałych świadków Ewangelii. Na wielkiej liście byli chrześcijanie ofiarujący nie tylko ból, łzy, ale i życie Chrystusowi i współbraciom. Posiew dobrego ziarna rodził wspaniałe owoce. o­ni może nie byli ludźmi z pierwszych stron gazet, ludźmi z plakatów. Czynyich miłości stały się świadectwem zjednoczenia z Chrystusem Chrześcijanin Petroniusz powiedział kiedyś, ze każdy z naswierzących powinien mieć trzy serca: serce matki, dziecka i sędziego. Matki, by kochać wszystkich – jak matka. Serce dziecka, by żyć jak o­no w niewinności i serce sędziego wobec samego siebie. To rys duchowości ludzi wielkich. To jest wezwanie chwili, aby z takimi przymiotami stanąć przy rówieśnikach, w swoim środowisku i wobec młodego pokolenia i być , drugim Chrystusem” dla nich.

Stefan Żeromski w ,,Ludziach bezdomnych” napisał : Na miłości świat stoi. Niech no pan pomyśli, co by z nich było, gdyby wymazać to słowo. Miłości i wiarę miedzy ludźmi należy siać, jak złote zboże, a kąkol nienawiści trzeba wyrywać i deptać nogami, bo wiele czyni, kto wiele kocha.

Czas naśladować Chrystusa

Naśladować Jezusa Chrystusa , to iść po Jego śladach, iść ścieżkami, które o­n wyznacza, które rozświetla swoim blaskiem, to iść drogą, którą o­n sam stanowi. Ta także obrać kierunek , który o­n wskazuje, to też wziąć Jego krzyż na ramiona i nieść go wiernie, to stawać się na co dzień podobnym do Niego. Trzeba tak żyć, aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Boga, Ojca który w niebie jest. Naśladować Chrystusa – to żyć dla innych, jakby o sobie zapomnieć wyzbywając się egoizmu. To nie zrażać się brakiem wdzięczności, niezrozumieniem u wielu nawet nam bliskich. Stawać się miłosiernym Samarytaninem, Cyrenejczykiem , Weroniką.

Pora być solą ziemi i światłem świata – przejść jak Chrystus przez ziemię – dobrze czyniąc wszystkim, z kim nas złączy los. To może nie tyle co ideał chrześcijanina, ale raczej potrzeba czasu.

Mamy wiele wspaniałych bohaterów wiary, wzór chrześcijanina. Ale dla nas – teraz, dziś trzeba sobą pokazać Ewangelię i Chrystusa. O tym powinniśmy pamiętać my chrześcijanie dwudziestego pierwszego wieku często tak słabi, niewytrwali, chwiejni i małoduszni. A zresztą , nawet diabeł lubi udawać doradcę. Jednak niema prawdziwego chrześcijaństwa bez Chrystusa, bez ofiary, bez naszej zgody na krzyż. Gdy sól utraci swój smak , jeśli nasza miłość ucieknie przed krzyżem , za co ludzie będą chwalić Boga. Wiara, nadzieja i miłość gdy się boi okazania, gdy boi się cierpień – już nie ma smaku ! Nie zniekształcajmy obrazu Chrystusa, nie ukazujmy w krzywym lustrze naszej słabości, naszych grzechów , nie wyrządzajmy krzywdy Chrystusowi, Kościołowi i braciom. To do nas Chrystus kieruje dzisiaj słowa : wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata także pod polskim niebem. Tak niech świeci nasze światło przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643