zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

4 Niedziela

Wymowa Kaplicy Sykstyńskiej.

Wśród wspaniałych zabytków w obrębie Watykanu czołowe miejsce zajmuje Kaplica zwana Sykstyńską.Ostatnio wspaniale odnowiona jest miejscem wielkich uroczystości kościelnych, a przede wszystkim tam właśnie odbywa się Konklawe- zgromadzenie mające na celu wybranie nowego papieża, nowego biskupa Rzymu. Freski zdobiące ściany i sklepienie kaplicy wykonane niemal jednocześnie przez wspaniałych artystów miedzy innymi przez Michała Anioła ukazują sceny z Księgi Rodzaju , głównie stworzenie świata, pierwszych ludzi i Sąd Ostateczny wprawiają człowieka w ogromne zdumienie. Zachwyca nie tylko piękno , ujęcie całej historii , artyzm, ale przede wszystkim obiecane szczęście darowane człowiekowi, piękno i sens życia, dramat grzechu wobec nieugiętego Sędziego. Jest i radość – po prawej stronie widać radość zbawionych, dla których sąd ostateczny stał się czasem wyróżnienia i nagrody. Wszystko koncentruje się wokół osoby Chrystusa. To o­n – nasz Zbawiciel jakby zamaszystym gestem rąk wprawia w kolisty ruch całość kompozycji. Z lewej wynosi do góry zbawionych, z prawej strącado piekieł grzeszników. Nieugięta postawę Chrystusa łagodziobecność Matki Bożej spoczywającej u boku Syna.

Chrystus Sędzia zaczynał przecież swoje życie wśród ludzi od radosnego dzieciństwa. Wśród ludzi wzrastał, pracował. o­n nawet wszedł miedzy lud ukochany dzieląc z nim trudy i znoje.

Tyle lat spędził wśród ludzi, których nie tylko nauczał, uzdrawiał, karmił , ale i bardzo kochał. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Syna Bożego na górze. Komentatorzy biblijni nazwali ten moment kazaniem na Górze. Przemawiając do ludu ukazywał swoją ogromną dobroć, pokorę, mądrość Bożą. Powie ktoś – cechy tak bardzo nie lubiane w XXI wieku.

Chrystus, który przyszedł służyć mówi także do nas.

Ten, który przyszedł służyćprzypomniał reguły, prawa Królestwa Bożego. Szczęśliwymi czyli błogosławionymi , kandydatami do nieba wedługnazwałMichała Anioła ubogich duchem, miłosiernych, cichych, czystego serca, prześladowanych, wprowadzających pokój. Nie zdrowym potrzeba lekarza, ale tym, którzy się źle mają. Przypominał swoim uczniom i wyznawcom : uczcie się ode Mnie, bo jestem cichu i pokornego serca.... jarzmo moje jest lekkie, a brzemię słodkie.

Michał Anioł wyznał, że przez cały czas tworzenia malowideł w kaplicy Sykstyńskiej codziennie oddawał się lekturze Pisma świętego i Boskiej komedii – Dantego. Natomiast swoim przyjaciołom radził czytać Biblię, bo o­na uczy jak zwracać się do ludzi ido Boga. Człowiek stworzony przez Boga, na Jego obraz i podobieństwo jeśli tylko zechcemoże poznać zasady dobrego życia, zalecenia Chrystusa, którychnależy się trzymać w drodze ku zbawieniu. Trudno zrozumieć tych, którzy szukają samych siebie, szukają uznania w oczach ludzi tego świata, nie wierzą w dobroć Boga, szczodrobliwość Ojca, który napełnia puste ręce swych dzieci obfitością swych darów. A właściwie o­n sam staje się chlubą ubogich, pokornych, cierpiących, czystego serca, największym bogactwem i ostateczna nagrodą.
Jakże wymowne i bogate w treści są słowa Proroka Sofoniasza ( pierwsze czytanie ) : Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy , szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pana. Być blisko Boga, iść Jego drogą zachowując Jego nakazy – to nasze powołanie. To Bóg nas wybrał. A to, co Bóg wybrał ma być trwałe, wierne ! A my ? nasze trwanie i zachowywanie tych zasad , reguł życia – niestety, jakże bardzo kruche !

Szukajcie Boga, skoro daje się znaleźć.

Chciałoby się dziś ponownie wołać : Szukajcie Boga, słuchajcie Go – o­n zna nasze drogi i nigdy swoim dzieciom nie chce źle !

Mój Boże, kto dziś Ciebie szuka ? kto Ciebie pragnie ?Może jedynie biedni, bezrobotni, chorzy, ludzie starsi ? Kto chce odpowiedzialnie przeżyć swoje życie, swoje powołanie ? znaleźć sens swoich lat pielgrzymowania przez ziemię, żyć spokojnie godnie, szczęśliwie według Boga ?! Dlaczego tylu nie chce przypatrywać się swojemu życiu, korygować swoją nieprawidłowość myślenia i osądzania najpierw siebie, swoich pomysłów i czynów ?Wtedy trzeba byłoby wyciągnąć wnioski, zmienić sposób postępowania, zawrócić ze złej drogi, zmienić kierunek swoich pragnień, dążeń !Postarać się, aby w naszym codziennym życiu, nie od wielkich dzwonów było miejsca dla Chrystusa, aby był w ciągu każdego dnia czas dla Boga. Wiem, ze to nie jest łatwe. Tylu młodych i starszych ludzi pyta, jak być radosnym, zadowolonym, gdy inni mi urągają, nazywają głupim, nie dzisiejszym , gdy śmieją się z mojej religijnej postawy życia ? gdy mówią o nas kłamliwie?Nikt z nas nie zdaje zaraz matury, do wielkich czynów dochodzi przez drobne, małe czyny, zwycięstwa, doświadczenia. Często dla niejednego z nas wystarczy dobre słowo, uśmiech, wyciągnięta dłoń, prosty przykład, jakby mała iskierka zapalająca nasze serce. Bliskość dobrego człowieka, jego zainteresowanie nami, obecność koło nas potrafią dzielić się dobrem, pomocą, szczęściem .

Droga do Boga jest prosta. Dzisiaj Pan Jezus proponuje osiem błogosławieństw – tak bardzo dostępnych, łatwych nawet dla słabych, ułomnych ludzi. Odwagę pójścia ta drogą daje sam Pan Jezus , siłą jest Jego Słowo i Eucharystyczny Chleb, pomocą szczera , dziecięca modlitwa . Boża cierpliwość staje się dla nas potęga w przemienianiu siebie. Przecież ubodzy duchem mają wstęp do nieba !

Mądrość Boża i mądrość tego świata.

To święta prawda – inaczej się patrzy oczyma tego świata, inaczej widzi się w oczach Boga. Ludzie proponują spryt, siłę przebicia, drogę łatwizny, drogę na skróty. Drogę mądrości Bożej uważa się za naiwną, starodawną, a nawet głupią. Pytają, kto by dzisiaj trwał w nieudanym małżeństwie, kto by dzisiaj zachowywał wierność i uczciwość małżeńską, kto dzisiaj przebacza winowajcy, dochowuje czystości serca, kto nie szuka drogi zemsty za doznają krzywdę, kto liczy się, albo jeszcze ma sumienie ?A jednak mądrość Boża czyni człowieka jasnym, spokojnym, szczęśliwym na stałe. Prawdziwa kultura, wartość ducha nie chodzi drogami łatwizny, nie wybiera pozorów . Życie ma swoje prawa, a wartości wyższe decydują o człowieku i jego losie. Nie wolno się bać określenia kolegów ... ,, naiwny”. Każde życie oparte na prawdzie prowadzi do godności człowieka . Ślizganie się po cienkim lodzie jest niebezpieczne i grozi nieszczęściem utonięcia. Odwet zwycięża się odwagą wiary, bunt dobrocią przebaczenia. W znalezieniu sprawiedliwości pomaga odkrycie śladów stwórczej ręki Boga.

Boży sposób myślenia prowadzi do dobrego działania. Ileż zależy od tego jaka jestem glebą, jak sieję i jakie ziarno wrzucam do gleby mego serca.Dobroć w słabości się doskonali. Poznanie siebie jest zawsze krokiem naprzóddo godnegocelu. Pan Jezus upodobał sobie być w naszych słabościach szczególnie bliskim i pomocnym.

Dekalog świętego Franciszka z Asyżu

Św. Franciszek z Asyżu swoim współbraciom proponował następujący dekalog :

Bądź człowiekiem pośród stworzenia, bratem między braćmi.
Odnoś się z miłością oraz czcią do wszystkich istot stworzonych.
Ziemia została ci powierzona jako ogród, zarządzaj nim mądrze.
Z miłości do siebie troszcz się o ludzi, zwierzęta, rośliny i wody, aby ziemia nie została ich
pozbawiona.
Używaj rzeczy oszczędnie, ponieważ marnotrawstwo nie zapewnia przyszłości.
Twoim zadaniem jest odsłaniać tajemnicę pożywienia tak, aby życie karmiło cię życiem.
Rozwiąż węzeł przemocy, abyś zrozumiał, jakie jest prawo życia i istnienia.
Pamiętaj, że stworzenie nie odzwierciedla twojego tylko podobieństwa, lecz jest wyobrażeniem Najwyższego Boga
9.Ścinając drzewo, pozostaw jego pęd, aby całkiem nie zniszczyć życia.
10..Z szacunkiem stąpaj po kamieniach, bo każda rzecz ma swoja wartość.

( za Dniem Pańskimnr 3 / 2002s. 3)

Osiem błogosławieństw moją konstytucją, konstytucja Kościoła.

Kiedyś z polecenia Napoleona miała zostać przygotowana nowa konstytucja. Minister Roeder przyniósł do Taleyranda dwa projekty. Jeden był krotki, a drugi dużo dłuższy. Minister położył je i poprosił Taleyranda, aby raczył wybrać ten krótszy uważając, żejego zdaniem rzeczywiście jest dobry, z resztą konstytucja powinna być krotka i jasna. Padła jednak inna odpowiedź : ależ nie, przeciwnie- konstytucja, za pomocą której można najlepiej rządzić musi być możliwie długa i możliwie niejasna . Nasze zdanie może jest inne. Ale przed nami stają dzisiejsze słowa samego Chrystusa pełne mądrości Bożej – po prostu – kazanie na górze, kodeks życia duchowego. Tu chodzi nie tyle o prawdę naukową, ale o prawdziwe życie. Tu chodzi , aby świat był w porządku, najpierw człowiek. Tu ja musze być w porządku. Jest to z pewnością trudna droga – ale przecież na niej nie jesteśmy sami. Jest z nami Chrystus – Boski Przewodnik przemierzający z nami ścieżki naszego życia. o­n najlepiej wskaże właściwy kierunek , udzieli rady, albo przestrogi, postawi warunki i konkretne wymagania. Idąc za jego wskazaniami z pewnością wypełnimy , zachowamy dziesięć Bożych przykazań i poszczególne błogosławieństwa, zapewnienie obiecanej nagrody na mecie.

Jest taka piękna wzmianka z życia wielkiego Mahatmy Gandhiego . Ten przywódca duchowy i człowiek wielkiego serca nie tylko dla swoich Hindusów miał raz przemawiać wśród wielkiego zgromadzenia ludzi. Uczynił to bardzo zaskakująco. Wszedł na mównicę, stanął przez dłuższą chwilę w ciszy wobec ogromnego tłumu. Gdy zapanowała cisza, Gandhi powoli wyciągnął Biblię, otworzył miejsce, z któregodziś czytaliśmy Ewangelię, czyli osiem błogosławieństw. Przeczytał je dobitnie i powiedział : ,, Więcej nie musze mówić. Idźcie do domu i pomyślcie o tym -Kończąc to rozważanie i ja myślę sobie – co teraz należałoby zrobićwobec naszego zgromadzenia na tej Mszy świętej niedzielnej , a potem w domu ? Idźcie do domu i pomyślcie o tym. ( zaKs. Janem Flisem – Mój Kościele ufaj Ojcu ! s.187) Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643