zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

3 Niedziela

„...aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21).

Tak w Modlitwie Arcykapłańskiej zanotowanej przez św. Jana modli się Jezus przed udaniem się do Ogrodu Oliwnego. Jeżeli przyjrzymy się dalszym słowom Jezusa to zobaczymy, że w Jego zamyśle jedność uczniów miała być dla świata jedną z cech charakteryzujących wspólnotę przez Niego powołaną do istnienia („...aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”). Niestety, długo tej jedności nie udało się zachować. Pamiętamy z historii. Pierwszy poważny cios nadszedł w XI. wieku, kiedy patriarchą Konstantynopola był Michał Cerulariusz. Od tego momentu (nazwanego schizmą Wschodnią) mówimy o Kościele Wschodnim i Zachodnim. Później wiek XVI i wystąpienie Marcina Lutra zapoczątkowało rozłamy w kościele Zachodnim. Dzisiaj około jedna trzecia ludności ziemi nazywa Jezusa swoim Panem, ale nie można mówić o tej prawdziwej jedności, która cechowała uczniów Jezusa. Wystarczy zajrzeć do pierwszej, spisanej historii Kościoła, do Dziejów Apostolskich, aby dowiedzieć się, że „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne”. (Dz 4,32). Zagubiliśmy gdzieś jednego ducha i trudno dzisiaj o jedno serce. Dlatego co roku Kościół przypomina nam tą bolesną prawdę o rozłamie i wzywa do modlitwy o powrót do Chrystusowej jedności. To dziwne, ale można zauważyć tragiczną prawidłowość. Najpierw Bóg powołuje coś do istnienie a w momencie kiedy ofiaruje to człowiekowi ten zamiast dar uszanować stara się go od razu poprawić. Ciągnie się to za człowiekiem od raju po dzień dzisiejszy. Efekty tej naszej „radosnej twórczości” czasami doprowadzają nas do pytań o sensowność Bożego daru. Bywa o­n czasami tak zniekształcony przez ludzką próżność i pychę, że przeciętnemu człowiekowi trudno jest w nich dostrzec Bożą myśl. Całe szczęście, że na całym świecie istnieją ludzie, którzy dostrzegają konieczność powrotu do źródła, którym dla wszystkich chrześcijan jest Słowo Boże. Dzisiaj więcej uwagi poświęca się poszukiwaniu dróg do jedności niż wynajdywaniu tego, co nas dzieli. Działalność ta zyskała nazwę ruchu ekumenicznego. Bo przecież niemożliwym jest aby kogoś, kto pochyla się z pokorą nad Słowem Bożym nie bolał fakt istnienia tak wielu wyznań w łonie Kościoła. Potężnym orężem w szukaniu utraconej jedności stała się Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, owoc prac Soboru Watykańskiego II., a szczególnie jej 14. i 15. punkt. Upraszczając sprawę można by powiedzieć, że tylko ludzie odrzucający dobro i czyniący zło celem swego życia stawiają się sami poza zbawczym oddziaływaniem Kościoła, który mimo to i tak o nich pamięta w modlitwie. Dlatego to właśnie Kościół boleśnie doświadczywszy goryczy rozłamu może współczesnemu człowiekowi wskazywać pomagać unikać tych błędów, na które nasza ludzka natura może nas narazić.

Wsłuchiwać się w Słowo Boże
i starać się je zrozumieć. Wielcy święci mawiali, że najlepiej i najowocniej robi się to na kolanach. Bogu dzięki, że mamy już za sobą czasy, kiedy zakup Pisma Świętego dostępny był tylko dla nielicznych. Zawsze zastanawiał mnie fakt, że ci, którzy z tej Księgi zrobili narzędzie do łapania naiwnych potrafią w niej znaleźć fragmenty pomocne w tym procederze. A my, chlubiący się pełną przynależnością do Wspólnoty Zbawionych nie możemy wykazać im często ewidentnych nadużyć. Odpowiedź jest bardzo prosta – nie czytamy Pisma Świętego. Któż z nas powierzyłby jakąkolwiek sprawę adwokatowi, o którym wie, że nie zna Kodeksu Karnego? Któż powierzy życie swoje lub swoich bliskich lekarzowi, który nie zna anatomii człowieka? A jednocześnie ci sami ludzie dbający o swoje sprawy przed sądem lub w szpitalu nie widzą niczego nadzwyczajnego w tym, że wielu, nawet dzisiaj tu obecnych nigdy w życiu nie przeczytało choćby samych Ewangelii (choć to tylko cztery z siedemdziesięciu dwóch ksiąg Pisma św.). Umiejętność słuchania tego, co mówi Bóg prowadzi do umiejętności słuchania drugiego człowieka co ułatwia i usprawnia kontakt z nim. Mówimy, że są to księgi święte a więc chyba logicznym się staje, że powinny

rozpalić w nas ducha modlitwy.

Przecież modlitwa – wiedzą już o tym dzieci – to rozmowa z Bogiem, rozmowa z Tym, który dla naszego zbawienia złożył w ofierze swojego Syna. Cała teologia sens swego istnienia czerpie z faktu ułatwiania nam drogi do zjednoczenia z Bogiem. Do tego samego Boga chrześcijanie na całym świecie mówią „Ojcze” i mówią prawdę, gdyż: „On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i o­n zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45). o­n jest Ojcem wszystkich ludzi i to musi być fundamentem naszej troski o jedność.

Tak często odsuwamy od siebie troskę o budowanie jedności w Kościele tłumacząc, że niewiele mogę tu zdziałać ja, zwykły człowiek. To właśnie ze zwykłych ludzi Bóg zapragnął utworzyć sobie Lud, bo „...podobało się...Bogu uświęcić i zbawić ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył” (Lumen Gentium 9). Pamiętamy jeszcze z lekcji fizyki sztuczkę z naczyniami połączonymi. Moja jedność z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą naprawdę przybliża moment, kiedy wszyscy uczniowie Jezusa staną się jedną owczarnią, a o­n Będzie jedynym Pasterzem. Właśnie w tym celu co roku organizowany jest Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Oby nie zabrakło w nim Twojej cząsteczki, na której tak Bogu zależy.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643