zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Psałterz Maryjny, czyli wieniec z róż

Różaniec - wieniec z róż dla Matki najświętszej - modlitwa wiernych Kościoła Katolickiego którą bez przesady można uznać za najpopularniejszą modlitwę. Nie jest to oficjalna część Liturgii Kościoła. A jednak zna ją niemal każdy katolik, nawet dziecko. Historię różańca zna jednak niewielu. Jak powstał? Kto go stworzył? Kto rozpropagował?

Historia Modlitwy różańcowej sięga pierwszych wieków Chrześcijaństwa, kiedy to pierwsi pustelnicy, wyznaczali sobie do codziennego odmawiania 100 i więcej modlitw Ojcze nasz - czy też innych pacierzy. Metodę tę doskonalono, posługując się sznurkami z węzłami, lub nanizanymi pętelkami czy kawałkami drewna. Taki różaniec miał ponoć posiadać św. Pachomiusz (przełom III i IVw) i św. Benedykt z Nursji (przełom V i VIw). Najdawniejszy z zachowanych różańców pochodzi jednak dopiero z XIII wieku.

Kiedy powstały zakony, kapłanów obowiązywała reguła codziennego odmawiania 150 psalmów, natomiast braci zakonnych zobowiązywano do odmawiania 150 ojcze nasz. Tak ułożone modlitwy nazwano Psałterzem Braci. Św. Dominik - załozyciel zgromadzenia kaznodziejskiego Dominikanów jako pierwszy zaczął rozpowszechniać wielokrotne odmawianie Pozdrowienia Anielskiego, czyli tzw. Psałterz Maryjny. Była to odpowiedź Kościoła na szerzącą się wówczas herezję Albigensów, któży głosili, że ciało jako materia pochodzi od Zła, a Bóg jest Dobrem. Tym samym wcielenie Syna jest niemożliwe.

Rózaniec w formie znanej obecnie ustalił się w wieku XV dzięki błogosławionemu Alanusowi a la Roche - Dominikaninowi, który poświęcił całe życie propagowaniu tej modlitwy. To właśnie on założył pierwsze Bractwa Różańcowe - wspólnoty osób świeckich które modlitwą różańcową (15 tajemnic różańcowych w ciągu tygodnia) wspierają braci z Zakonu Kaznodziejskiego i modlą sie za siebie wzajemnie. W tym samym czasie ustalono ostatecznie piętnaście tajemnic i podzielono je na trzy części: radosną, bolesną i chwalebną. Tajemnice te i trójpodział rózańca obowiązywały do 2002 roku kiedy to Papież Jan Paweł II 16 października dodał część czwartą różańca św. tajemnice światła. Bulle papieskie traktujące o tej modlitwie, (pierwsza papieża SyktusaII) wspominają o różańcu złożonym jedynie z 15 Ojcze Nasz i 150 Zdrowaś. Dopiero Pius V bullą z dnia 17 marca 1569 r. Po raz pierwszy zwraca uwagę, na rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa i z rozmyślania czyni warunek konieczny do otrzymania odpustów. Nadało to różańcowi formę kontemplacji Ewangelii, formę poznawania życia Chrystusa.

Wszystkim, którzy lepiej chcą poznać historię i znaczenie różańca, wejść w głębię tej modlitwy polecam książkę św. Ludwika Marii Grignon de Montfort Przedziwny sekret Różańca świętego.

O Żywym Różańcu słów kilka


„Prekursorem” współczesnych wspólnot różańcowych był tzw. Wieczny Różaniec. Został on założony przez o. Tymoteusza Ricci w Bolonii w 1635 roku Obliczył on, że rok ma 8760 godzin, więc wierni zgłaszali się, aby odmówić w ciągu roku jeden dziesiątek W drodze losowania wybierano dzień i godzinę. Na przykład, papież Urban VIII wylosował dla siebie godzinę 11 w nocy 22 maja 1643 roku.

Założycielką Żywego Różańca była Paulina Jaricot urodzona 22 lipca 1799 roku w Lyonie, we Francji w bogatej rodzinie przemysłowców. Postanowiła ona całe swoje życie poświęcić Bogu. Złożyła prywatny ślub czystości i zaczęła prowadzić proste życie robotnicy.

Już od dzieciństwa Paulina była zafascynowana misjami. Mając 27 lat zaczęła szukać dla nich modlitewnego wsparcia. W tym celu założyła "Żywy Różaniec" – grupy liczące po 15 osób, z których każda zobowiązuje się codziennie odmówić dziesiątek różańca. Paulina zdawała sobie sprawę, że w zaganianym już wtedy społeczeństwie nie każdy może znaleźć czas na odmówienie wszystkich, trzech wówczas części. Natomiast, gdy każdy z członków odmawia inną tajemnicę wszyscy mają uczestnictwo w całości modlitwy, biorą udział we wspólnym wysiłku. Jedność serca, umacniana jedność rozważanych tajemnic, wyzwala z różańca całą jego moc w nawracaniu grzeszników dając radość wspólnej modlitwy.

Ruch ten zatwierdził papież Grzegorz XVI w 1832 roku. Rozpowszechnił się on bardzo szybko. Powstały grupy nie tylko we Francji, ale i we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii, Kanadzie, krajach Ameryki, a także w Indiach. W chwili śmierci założycielki Żywy Różaniec liczył około 3 mln. członków. Dziś idea ta jest znana i urzeczywistniana niemal na całym świecie.
Marta Wojtasik


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643