zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

TAOIZM

Taoizm był najpierw filozofią, a później stał się również religią.
Dzieło "Tao - te - cing" czyli "Księgi drogi i cnoty" liczące tylko 5000 znaków zapoczątkowało potężną choć elitarną tradycje filozoficzną i religijną. Taoizm stał się drugą obok konfucjanizmu najważniejszą religią Chin.

Autorem "Tao-te-cing" miał być Lao-Cy, mędrzec współczesny Konfucjuszowi (551 - 479 r. p.n.e.). według kroniki państwowej Seseki urodził się w siódmym miesiącu trzeciego roku panowania cesarza Tingwana z dynastii Tszen, czyli w 604 roku przed Chr. Pochodził z rodu Li. Imię Lao-Cy, Stary Mistrz, nadali mu uczniowie. Mistrz, jak przekazuje dalej kronika, był bibliotekarzem państwowym, samotnikiem, który ukochał ubóstwo. "Księgę drogi i cnoty" napisał dla oświecenia pewnego władcy o imieniu Inchi. To była legenda.

W rzeczywistości nie wiemy, czy Lao-Cy w ogóle istniał. "Tao-te-cing" może być zbiorem mądrych sentencji, które powstały w VI - III wieku p.n.e.

Słowo cing, : "uporządkowany łańcuch", oznaczało różne księgi święte, objawione przez bogów lub mędrców. Znak ten tłumaczy się jako "moc" albo "cnotę".

Tao

Tao jest jednym z najstarszych pojęć wśród chińskich poglądów na istnienie świata i życia. Znak tao odnajdywany był na napisach na kościach służących do wróżenia z końca XI w. p.n.e. W najstarszym słowniku chińskim słowo tao objaśnione jest jako droga po której się idzie, natomiast najobszerniejszy słownik pisma chińskiego z początku naszego stulecia podaje ponad 50 różnych znaczeń tego słowa.

Najpopularniejsze znaczenia, to droga, ścieżka, oraz metoda i sposób. W Dialogach konfucjańskich pojawia się tao w znaczeniu zasada, zbiór zasad moralnych. Poza tym można spotkać się ze znaczeniem prowadzić, pokazywać drogę, oraz mówić, wyrażać w słowach.

Choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, to jednak słowo tao pojawia się w takich (dość popularnych) słowach jak dżudo, kendo i aikido. Co prawda jest skrócone do formy do, ale ciągle chodzi o to samo znaczeniowo słowo. Wszystkie te trzy słowa określają sposoby walki, które z tao mają wiele wspólnego - mianowicie prowadzą do pokonania przeciwnika przy minimalnym nakładzie siły fizycznej, najczęściej wykorzystując atak przeciwnika przeciwko niemu. A taka właśnie jest jedna z ważniejszych myśli taoizmu - wykorzystywać rzeczy takie jakie są.

"Tao jest właściwie czymś niepojętym, czymś, czego nie da się opisać. Działa w każdym wydarzeniu i wszystko znajduje w nim swe ujście"

Taoiści głosili, że elementy wszechświata jasne i czyste tworzą niebo, a jego elementy ciężkie tworzą ziemię. Człowiek zaś łączy w sobie niebo i ziemię.

Utrzymywali, że pierwotnie panowała doskonała harmonia w człowieku i złoty wiek świata. Myśliciele chińscy byli zgodni z tym, że ta harmonia została zburzona i nastąpiła degradacja ludzkości. Ale różnili się w tłumaczeniu przyczyn powstałej sytuacji i w szukaniu środków naprawy. Taoiści próbowali powrócić do złotego wieku przez całkowite wyrzeczenie złudnych wartości cywilizacji.

Taoizm filozoficzny głosząc materialną jedność świata, która się wyraża w bezosobowym ładzie przyrody, zwanym tao, propagował w moralności niesprzeciwianie się naturalnemu porządkowi rzeczy, panującemu w przyrodzie i w społeczeństwie.
Wychodząc z tych założeń, niektórzy taoiści sprzeciwiali się wszelkim próbom wpływania na sprawy społeczne, inni protestowali przeciwko hierarchicznej strukturze społecznej i przeciwko ingerencji państwa w stosunki międzyludzkie, upatrując ideał społeczny w ustroju opartym na autonomicznych wspólnotach wiejskich. "W przeciwieństwie do Konfucjusza, ideałem politycznym Lao-tsy nie jest dobrze zorganizowane państwo urzędników, lecz małe państewko, w którym ludzie żyją w sposób patriarchalny, po prostu, zadowoleni i pozbawieni broni, nie wchodząc w styczność z innymi krajami, ponieważ wszelkie podobne kontakty mogą doprowadzić jedynie do niezadowolenia i wojen"

Z upodobaniem taoiści zajmowali się poznawaniem istoty wszelkiego bytu i spokojnym rozważaniem praprzyczyny rzeczy, co prowadziło między innymi do głębokiej filozofii przyrody.

Szczęście człowieka taoizm widział w życiu zgodnym z naturą, wyrażaną przez tao, które ludzie powinni naśladować przez zachowanie spokoju, pokorę, spontaniczność i naturalność. Takie życie wymagało biernego i beznamiętnego stosunku do świata. Dlatego ludzie nie powinni wpływać na bieg wydarzeń, lecz przyjmować je pasywnie i obojętnie. Z tym wiązało się zalecenie stanu wolnego od żądz i namiętności, w których taoizm widział źródło nieszczęścia ludzi i zaburzenia ładu w świecie. Taoiści uważali, że ludzie nie powinni nawet starać się o zasługi moralne, gdyż takie zachowanie jest złe. Ujawnia bowiem niezrozumienie prawdy o jedności przeciwieństw, która mówi, że dobro istnieje tylko jako przeciwieństwo zła i na odwrót.

Według taoizmu filozoficznego świt jest wieczny i nie istnieje Bóg osobowy. A "Lao-tsy twierdził, że światem rządzą pewne stałe prawa; poznanie ich i dostosowanie się do nich może ludziom dać spokój ducha i zaoszczędzić im cierpień"

. Taoizm filozoficzny nie zaspokajał potrzeb szerokich kręgów ludności chińskiej. Dlatego na gruncie wchłaniania przez niego wierzeń i obrzędów ludowych rozwinął się taoizm religijny, dostępny dla zwykłych ludzi. "Pod wieloma względami zasady głoszone przez filozofię i religię taoistyczną są ze sobą sprzeczne".

Za założyciela taoizmu jako religii uchodzi CzangTao-ling (II w. po Chr.), który przyswoił mu wiele elementów z buddyzmu. W III = IV w. n. e. powstała zinstytucjonalizowana forma taoizmu religijnego, mająca rozbudowany panteon bóstw, drobiazgowo ustalony rytuał, księgi święte i hierarchię kapłańską. W tej formie przetrwał do XX wieku".

Należy zaznaczyć, że w taoizmie istniało szczególne dążenie ludzi do zapewnienia sobie nieśmiertelności i wolności od chorób. Występowała także tendencja, aby przez ascezę i ćwiczenia oddechowe lub inne oderwać się od więzów skończoności. Życie cnotliwe miało zapewnić długowieczność.

Charakterystyczną cechą rodzimych religii Chin był kult Nieba i przodków. W filozofii pojmowano Niebo jako uosobienie kosmicznego i moralnego porządku świata oraz siłę duchową, która kieruje losami ludzi. W religii przypisywano Niebu nieraz cechy osobowe, uważano je za osobę. Misjonarze jezuiccy uważali, że Niebo chińskie jest odpowiednikiem chrześcijańskiego Boga, ale papież Benedykt XIV -pod wpływem franciszkanów i dominikanów - zakazał w połowie XVIII w. zestawiać Niebo chińskie z Bogiem. W kulcie przodków Chińczycy nie uznawali zmarłych za bogów. Składane ofiary są uważane za dowód pamięci i szacunku dla przodków.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643