zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

New Age

“Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda by w błąd wprowadzać...” [Mt 24,24]

Pojęcie “ruchu New Age” pojawiło się w poprzednich artykułach tego cyklu. Dziś spróbujemy przybliżyć nieco to dziwne zjawisko końca XX w.


Czym jest New Age?

Odpowiedź na to pytanie rozpocznę od określenia, czym o­no nie jest. Na pewno nie jest związkiem czy stowarzyszeniem o określonych strukturach. Nie jest również sektą, chociaż stanowi doskonałą bazę wyjściową do powstawania takowych.

Jest natomiast ruchem pseudoreligijnym, prądem kulturowym, a może bardziej poszukiwaniem nowego stylu życia opartego na nowej moralności i nowym myśleniu, dostosowanym do potrzeb dzisiejszego człowieka. Stanowi mieszaninę różnych religii (buddyzmu, hinduizmu, chrześcijaństwa), filozofii wschodu, wierzeń, osiągnięć świata nauki (np. psychologii, psychiatrii czy astrofizyki) oraz rozmaitych poglądów. Znajdziemy tu także elementy magii, spirytyzmu, mitów, ekologii i Bóg wie czego jeszcze. W istocie jest to dziwny stwór - zlepek, do którego wszystko pasuje. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie i dorzucić coś od siebie.

To dziwne zjawisko, będące nowoczesną postacią okultyzmu, jest prawdopodobnie efektem rozterki, jaką przeżywa współczesny zagubiony człowiek rzucony w zamęt zmaterializowanego świata. Czując się samotny i opuszczony, z jednej strony łapczywie poszukuje Boga, Jego miłości; z drugiej zaś strony - wychowywany w hołdzie dla własnej wolności odrzuca Jego przykazania. Szuka więc dla siebie “religii” alternatywnej, takiej, w której epicentrum byłby o­n sam, a nie Bóg. Pisał o tym Jan Paweł II w swojej książce “Przekroczyć próg nadziei”: “Jest to [New Age przyp. Red.] tylko nowa moda uprawiania grozy, to znaczy takiej postawy ducha, która w imię głębokiego poznania Boga ostatecznie odrzuca Jego Słowo, zastępując Je tym, co jest wymysłem samego człowieka (...)”


Ideologia.

Podstawą ideologii New Age jest zastąpienie Boga człowiekiem, któremu przypisuje się cechy boskie. Wielka propagatorka idei tego ruchu Shirley MacLaine pisze: “Nie możesz oddawać czci nikomu czy niczemu innemu niż sobie, albowiem ty jesteś Bogiem. Kochać siebie oznacza kochać Boga.”. A więc człowiek sam dla siebie ma być sobie panem, przewodnikiem i sędzią. Dzięki tzw. boskiej energii, którą trzeba tylko umieć pobudzić do “życia” osiągnie tzw. “wyższą świadomość, co pozwoli mu wznosić się ponad wszystko. Jest to związane z głoszoną przez New Age teorią, która mówi, że Bóg jest nieosobową energią przenikającą wszystko, czyli Bóg jest wszystkim i wszystko jest Bogiem (panteizm). Z kolei Jezusa Chrystusa uważają za jednego z mistrzów, który doszedł do takiego stopnia doskonałości, ponieważ uwierzył, że jest Bogiem. Ducha Świętego przedstawiają jako energię, którą można posługiwać się w sposób twórczy lub psychiczny. Wierzą także, że dusza, opuszczając umierające ciało, po jakimś czasie wchodzi w inne w chwili jego narodzin (reinkarnacja). Głoszą także tzw. trójpostaciowość tj. tezę o posiadaniu oprócz ciała i duszy, jeszcze “ciała astralnego” lub “psychicznego”, a co za tym idzie - istnienie oprócz ziemskiego naturalnego świata świata tajemniczego, do którego możemy dotrzeć poprzez astrologię, wróżbiarstwo, media spirytystyczne itp.

Największym wykroczeniem - grzechem jest niezdawanie sobie sprawy z własnej boskości. Jest to bowiem nieodzowny warunek rozwoju mocy psychicznej i dojścia do wyższych stanów.


Co oferuje New Age?

Przede wszystkim bogactwo form terapii i medytacji. Młodych ludzi wabi wiedzą “tajemną”, praktykami astrologicznymi, magią, wędrówką dusz czy samo zbawieniem. Obiecuje osiągnięcie doskonałości, a więc zdrowie, zdolności umysłu czy pełne samozadowolenie. Wszystko jest możliwe, jeśli pobudzimy wspomnianą już “boską energię” drzemiącą w każdym człowieku. W tym celu wykorzystuje się różnorodne techniki. Wśród nich jogę, tanie szefi, ćwiczenia oddechowe, różnorodne medytacje. Dopuszczalne są także narkotyki halucynogenne, które pomogą osobie dojść do odmiennego stanu świadomości. Wspomina o tym książka pt. “Biblia New Age”: “narkotyki psychogenne (...) pozwoliły na wizjonerskie doświadczenia samo transcendencji dostatecznej liczbie osób, w związku z czym mogą o­ne determinować przyszłość ludzkiego rozwoju (...)”

Jeśli w przebudzeniu owej “boskości człowieka” zawodzą wszystkie metody, pozostaje jeszcze na pocieszenie reinkarnacja: “Każdy będzie powracał na ziemię dotąd, dopóki nie osiągnie pełni.”

Sposób na życie propagowane przez “wyznawców” New Age w efekcie pozbawiony jest jakichkolwiek ograniczeń, zwłaszcza tych norm etycznych, które nakładane są przez Kościół katolicki. Uważa się bowiem, że zbyt krępują wolność jednostki. Wolna miłość, wzniosłość, narkotyki, aborcja są tu czymś normalnym.

Głoszenie takich poglądów skrywanych pod szyldem “wolność” oddziaływuje bardzo na wyobraźnię młodych ludzi. A akcentowane przez ruch dążenie do szczęścia i doskonałości za wszelką cenę według własnych scenariuszy bez Boga i Kościoła może być dużym magnesem przyciągającym ich do takiej ideologii.


Popularyzacja ruchu.

Do upowszechnienia się prądu New Age w znacznej mierze przyczynił się młodzieżowy ruch “Flower Power” oraz fascynacja UFO. Za kolebkę uważa się Amerykę, gdzie w latach 60- tych w wyniku konfliktów narodowych i wojny w Wietnamie doszło do rozbicia społeczeństwa. Wtedy narodziła się subkultura młodzieżowa zbuntowana wobec otaczającej rzeczywistości. Na czele stanęły jednostki uczące wolnej miłości i korzystania z narkotyków. Nowy styl życia propagowany przez młodych Amerykanów szybko przemieszczał się na Wschód i Zachód, stając się zaczątkiem ideologii współczesnej postaci ruchu New Age.

Mieszające się ze sobą religie, filozofie i dyscypliny naukowe zostały tak przerobione i uproszczone, aby mogły być przyjęte przez współczesnego człowieka. Powstałą “papką ideologiczną” karmi się całe społeczeństwa. Obecnie wpływ Nowej Ery jest widoczny praktycznie wszędzie, w filmie, telewizji, radiu, prasie, sztuce, muzyce, literaturze, a nawet w modzie. Nie zawsze, a może nawet bardzo rzadko, zdajemy sobie sprawę jak często massmedia próbują przerzucić na nasz grunt i wszczepić nam ideologię nowej religii”.

Uważa się, że pod wpływem ruchu New Age jest dziś większość organizacji feministycznych, ekologicznych, partii zielonych czy wreszcie działających sekt.

Dlatego zdarza się bardzo często, że chrześcijanie ulegają modzie tego ruchu, nie zdając sobie sprawy z faktu, że jego założenia stoją w zupełnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła.


Zapowiedź Nowej Epoki.

“Proroctwa” zwolenników ruchu ściśle powiązane są z astrologicznym wierzeniami. Wierzą o­ni, że ostatnie tysiące lat zdominowane były przez znak Ryb symbolizujący chrześcijaństwo. Era Ryb, która rozpoczęła się z chwilą nadejścia Chrystusa, zmierza ku końcowi. Nadchodzi natomiast nowy wiek, będący Erą Wodnika, co ma doprowadzić do upadku chrześcijaństwa i rewolucyjnych zmian na świecie. Te “rewolucyjne zmiany” to m.in.: rozwój świadomości ekologicznej, powrót do natury i wierzeń z nią związanych, wzrost zainteresowania seksualizmem oraz rolą kobiety w społeczeństwie. Będzie to także okres pokoju i oświecenia, a ludzie będą zdolni porozumiewać się nawet ze zmarłymi. Jednak zdaniem niektórych New Age-owców przemiany te poprzedzą liczne kataklizmy i katastrofy. Najwięksi pesymiści uważają nawet, że dojdzie do zagłady nuklearnej. Później jednak wszystko wróci do normy i zapanuje pokój.

Sprzeczność z Biblią.

“Zbawiajcie się sami, nawet jeśli posługujecie się przy tym siłami kosmicznymi”- oto dewiza ruchu New Age. Nie może więc żaden katolik przyjmować w całości lub nawet w części takiej “nauki”.Oto przykłady sprzeczności między nauczaniem Chrystusa a poglądami głoszonymi przez Nową Erę:

1. Panteizm - nie ma rozróżnienia między Stwórcą a stworzeniem. Według Biblii Bóg jest bytem osobowym, różnym od swego stworzenia.

2. Reinkarnacja - wiara w wędrówkę dusz eliminuje niebo i piekło.

3. Teza o trójpostaciowości jest sprzeczna z naszą wiarą, która głosi, że posiadamy śmiertelne ciało i nieśmiertelną duszę. Nie istnieje natomiast żaden trzeci świat. (Chyba, że wirtualny!)

4. Spirytyzm. Kościół zakazuje wszelkich praktyk spirytystycznych.

5. Jezusa Chrystusa Nowa Era uważa za jednego z wielu mistrzów, który osiągnął “świadomość boską”.

6. Traktowanie grzechu jako konsekwencji decyzji z poprzedniego wcielenia.

7. Dojście do zbawienia za pomocą własnych sił, a więc tym samym wykluczenie dogmatu wiary chrześcijańskiej o zbawczym odkupieniu przez Jezusa Chrystusa na krzyżu.

8. W miejsce modlitwy i Mszy Św., New Age proponuje różne formy medytacji.Mętlik religijny, jaki powstaje po “zachłyśnięciu” się ideologią New Age, jest bardzo niebezpieczny. Miejsce sumienia - kryterium dobra i zła, zajmuje ocena otoczenia, która jest podstawowym punktem odniesienia. Zbiorowa manipulacja, jakiej poddana zostaje jednostka, musi wcześniej czy później doprowadzić do rozchwiania osobowości.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643