zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Jasełka- gimnazjum

Szkoła nie musi męczyć i stresować. Sam możesz poprawić atmosferę w swojej “budzie". Nie wszystko zależy od nauczyciela. Zdobądź się na odwagę, przełam swoje “niechciejstwo" i marazm, zaproponuj wspólną pracę nad przygotowaniem Wigilii w szkole. Proponujemy Ci tekst do wystawienia. Czekamy na Wasze zaproszenie na spektakle zrealizowane według scenariusza, opracowanego w płockim Wydziale Katechetycznym (“Katechezy wigilijne", 1995). Powodzenia.

Redakcja (Wykorzystano m.in.: Biblię Tysiąclecia, wydanie trzecie poprawione; śpiewnik kościelny, ks. Hieronima Chamskiego; Betlejem Ernesta Bryła, Warszawa 1987)

Scena l

(Osoby, prorocy Izajasz, Micheasz, komentator)

(Wchodzi prorok kajasz i mówią na tle muzyki lub melodii niebiosa rosę')

Prorok Izajasz:

Usłyszałem głos Pana mówiącego:

Idź i mów do tego ludu. Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna

i nazwą Go imieniem Emmanuel - to znaczy “Bóg z nami".

Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło

Albowiem Dziecię nam się narodziło...,

Nazwano Go imieniem Przedziwny Doradca, Artur Kulikowski I

Bóg mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju.

Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida.

Śpiew: Czekam na Ciebie dobry Boże

(Wchodzi prorok Micheasz)

Prorok Micheasz:

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich.

Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał Izraelem. Adam Piotrowski I

Komentator1:

Betlejem to piękna, pełna uroku oaza, znana już od bardzo dawna.

Na kartach Starego Testamentu wspominane jest kilka razy:

w Betlejem urodził się i spędził swoje dzieciństwo król Dawid

na polach betlejemskich Rut zbierała kłosy zbóż Kapuścińska Karolina I

i te znamienne słowa proroka Micheasza:

“A ty Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś spośród plemion judzkich,

z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał Izraelem."

Właśnie to Betlejem “najmniejsze wśród plemion judzkich doznało wielkiego wyróżnienia.

Śpiew: Bóg kiedyś stal się jednym z nas (Wszyscy wychodzą)

Scena II

(Osoby: Ewangelista Łukasz, św. Józef, Maryja, komentator, mieszkańcy Betlejem: mężczyzna i dwie kobiety)

(Na scenę wchodzą mieszkańcy Betlejem. Za nimi wchodzi ewangelista Łukasz)

Mieszkańcy:

{Głośno ze sobą rozmawiają)

Ewangelista Łukasz:

Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.

(Wchodzi św. Józef z Maryją) Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta,

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Komentator 2:

Maryja spodziewała się dziecka. Nie był to więc najlepszy czas na podróżowanie. Ale w drogę ruszać musieli.

Byli zresztą biedakami i nawykli do niewygód. A pewnie też, jako biedni, bardziej się bali rozkazów cezara.

Św. Józef:

(Podchodzi do poszczególnych mieszkańców Betlejem)

Czy znalazłoby się dla Niej i dla mnie jakieś schronienie?

Mieszkaniec 1:

Oj, nie! Nie ma już pod naszym dachem miejsca

Idźcie może do naszych sąsiadów, o tam, do nich.

(Pokazuje ręką)

Św. Józef:

Jest ze mną kobieta brzemienna.

Chciałbym prosić przynajmniej dla Niej o jakieś schronienie.

Mieszkaniec 2:

Nie, nie, nie, to chyba jakaś pomyłka,

u nas nie ma już żadnego wolnego miejsca.

Św. Józef;

Przepraszamy, ale... no nie, to chyba sobie pójdziemy.

(Podchodzi z Maryją do kolejnego mieszkańca)

Św. Józef:

Proszę was, przyjmijcie tylko Ją i to Dziecko,

które nosi pod swoim sercem.

Mieszkaniec 3:

Tak, rozumiemy kłopotliwą wasza sytuację,

ale niestety nic nie możemy poradzić, u nas miejsca nie ma.

(Maryja z Józefem wychodzą. Za nimi rozchodzą się mieszkańcy Betlejem.

W trakcie słychać śpiew lub melodię kolędy “Nie było miejsca dla Ciebie)

Scena III

(Osoby: komentator, kobieta, mężczyzna, głos zza sceny, recytator. Wchodzi kobieta z mężczyzna, za nimi wchodzi komentator)

Kobieta:

Jak mogło się zdarzyć, że nikt nie przyjął do domu Świętej Rodziny?

Pukali do wielu drzwi, ale wszędzie spotykały ich te same słowo:

Nie ma już miejsca. Wszystko zajęte.

Mężczyzna:

Rzeczywiście musiało tam być tłoczno.

Zjechało się do Betlejem wielu podróżnych.

Kobieta:

Józef był biedny, nie miał pieniędzy,

A każdy kąt w Betlejem pewnie drogo kosztował

Mężczyzna:

Jestem przekonany, że gdyby Jezus urodził się tu u nas,

na naszej ziemi, w naszym mieście, sprawy potoczyłyby

się zupełnie inaczej. Gdyby u nas było Betlejem,

wszyscy mieszkańcy zaprosiliby Maryję i Józefa do siebie.

Kobieta:

To pewne.

Komentator 3:

A jeśli dziś Święta Rodzina chodzi między nami? Wioleta Rawska ( scena III )

Chrystus powiedział przecież, że w każdym człowieku, którego spotykamy, jest i o­n sam.

(słychać pukanie i głos zza sceny)

Mężczyzna:

Ktoś puka do naszych drzwi. Kto tam?

Głos zza sceny:

Szukamy noclegu. Żona moja oczekuje dziecka. Nie mamy gdzie się podziać. (Mówią mieszkańcy)

Mężczyzna:

Ojej! U nas nie ma miejsca. A właściwie jesteśmy w trakcie przygotowywania Wigilii.

Kobieta:

Jeżeli o­na jest brzemienna, oczekuje dziecka, to idźcie do szpitala.

Mężczyzna:

Tak, tak będzie najlepiej. Tam będzie miała fachową opiekę. Ola Wróblewska i Piotr Śliwa

(Znów słychać pukanie do drzwi)

Kobieta:

Znowu ktoś puka. Kto tam?

(Wygląda za scenę) No, nie! Już mam tego dosyć. Znowu jakiś mężczyzna z kobietą. Czego chcecie? Tylko szybko, bo ciasto w piecu, i mam jeszcze mnóstwo przygotowań do Wigilii.

Głos zza sceny:

Prosimy o wsparcie. I gdybyśmy mogli tu zatrzymać się na kilka dni, bo o­na... (mówią mieszkańcy)

Kobieta:

Mam wpuścić do domu tak odświętnie posprzątanego tych biedaków?

Mężczyzna:

Jeżeli nie macie na hotel to idźcie do opieki społecznej.

(Zwraca się do kobiety!)

A w ogóle, to wyglądają podejrzanie.

No to już wiecie, gdzie możecie znaleźć wsparcie.

Przecież to nie pustynia a cywilizowane miasto.

Kobieta:

Naiwnych sobie znaleźli?

Mężczyzna:

Pewnie gwiazda już jest. Nastawię magnetofon i zaśpiewamy razem Bóg się rodzi.

Kobieta:

Nie, nie śpiewajcie jeszcze.

Jeszcze trzeba nakryć talerz dla nieznajomego gościa.

Ciasno, bo ciasno przy tym wigilijnym stole,

ale staropolski zwyczaj zawsze szanujemy.

(Wszyscy wychodzą. Zostaje tylko recytator i na tle kolędy, Bóg się rodzi recytuje)

Recytator:

Ktoś pukał do drzwi naszych... Aleśmy nie słyszeli

Ledwo starczyło czasu... Opłatkiem się podzielić.

Ktoś odszedł z naszych domów... Wędruje, puka dalej

A my dla nieznajomych

stawiamy biały talerz

Takeśmy się spieszyli, kłócili i cieszyli

Że wszystko pogubili... z tej najważniejszej chwili Magdalena Oleksiak (po scenie Piotra z Olą) III

Życzymy najlepszego, opłatek każdy kruszy

I nikt nie wie dlaczego

samotność mamy w duszy.

Ktoś pukał do drzwi naszych... Aleśmy nie słyszeli

Ledwie starczyło czasu... Opłatkiem się podzielić (wychodzi)

SCENA IV

Osoby: ewangelista Łukasz, recytator, trzech pasterzy, trzech Mędrców, anioł, kapłan żydowski, komentator, ewangelista Mateusz)

Św. Łukasz

“Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”

(wchodzi Maryja, trzymając na ręku Dzieciątko, za nią Józef niosący żłóbek, ustawia go na scenie, Maryja kładzie do niego figurkę Jezusa, wchodzi Recytator)

Recytator:

My jesteśmy grzeszni, wiemy, żeśmy Ciebie nie przyjęli.

Ale pozwól na tej ziemi, choć zwierzętom się weselić.

Jezu, myśmy wymyślili woła z osłem przy Twym żłobie

żeby za nas Cię niańczyli, gdy nie było nas przy Tobie. Mateusz Kapuściński IV

Niech kolędę Tobie mruczą, niech wygładzą nasze winy,

zanim ludzie się nauczą, jak przyjść na Twe narodziny.

(wchodzi Anioł, zwraca się do widowni. Wśród widzów siedzą pasterze i trzej mędrcy)

Anioł: Nie bójcie się, oto zwiastuję Wam radość wielka, która będzie udziałem całego narodu, dziś w mieście Dawida, narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla Was: znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Magdalena Kulmińska IV

Pasterz 1: wstaje i zwracając się do innych mówi:

Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy co się tam zdarzyło. Łukasz Tkaczyk IV

(W czasie śpiewu “Anioł pasterzom mówił” pasterze podchodzą do żłóbka i składają swoje dary, głęboko

pochylając się nad Dzieciątkiem. Pasterze odchodząc zwracają się do widowni)

Pasterz 1:

Narodził się nam Mesjasz, Pan. Łukasz Tkaczyk IV

Pasterz 2:

Widzieliśmy Dziecię, o którym mówili nam Aniołowie. Piotr Turlej IV

Pasterz 3:

To nasz oczekiwany Zbawiciel. Przemek Szulim IV

Pasterze:

Bóg się narodził. Razem

(Pasterze wychodzą)

Recytator.

Kiedy pasterze wrócili z Betlejem

To było im tak ciepło, ze nawet nie czuli

Jak wiatr zapomnienia nad polami wieje

Żyli jakby ich Anioł skrzydłami swymi otulił.

Chcieli powiedzieć wszystko co widzieli

W ich głosach światło i muzyka

I żyli jakby ciągle w radosnej niedzieli

Nie widząc jak to światło powoli zanika.

Bo jak tu opowiedzieć Boga co drżał z zimna... I płakał niemowlęco.

Jak przekonać ludzi... Że tu na sianie zsiniała dziecina,

Nie tylko ich - pasterzy - a świat cały zbawi. Dagmara IV

Słów nie starczało. Myśli nie starczało.

A światło betlejemskie gasło i czerniało

My co w domach siedzimy... Wielce się dziwimy

Czemu potem nie słychać o nich ani słowa.

Gdzie byli, gdy huczała Niedziela Palmowa

Gdzie byli gdy Jezusa w grób składano zimny?

My co w domach siedzimy... Wielce się dziwimy

Przy choince świątecznej przed szklanym ekranem

- Co się z nimi stało?

Komentator 3:

Anioł powiedział dokładnie pasterzom,

co mają robić i dokąd podążać, by powitać Boga narodzonego.

Byli przerażeni, ale pobiegli.

A czy wielu z nas wyszłoby w ciemna, mroźną noc Dominika Gniado IV

z ciepłych swoich mieszkań i ruszyło gdzieś daleko w niewiadome?

Niby jasne, że do Boga... Ale gdzie?

Przecież to jest długa i nieznana do Niego droga?

Recytator

A może Anioł pojawił się w dali

i stanął nad blokami... i wolał do nas.

Myśmy nie słuchali... Zaspani, zatroskani.

A może Anioł co noc do nas woła... I pokazuje gwiazdę

My nie widzimy... Cisza dokoła Tomek Szulim IV

W łóżko się wtulił każdy.

Może myślimy: Kto wie co tam będzie

Niech lepiej innych woła

Bo jakoś dziwnie przyszedł po kolędzie

i wstyd nam przez Anioła...

Śpiew: Wśród nocnej ciszy

Ewangelista Mateusz:

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto

Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy. (Wchodzą trzej Mędrcy) Przemek Budek IV

Mędrzec 1:

Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Rafał D. IV

Mędrzec 2:

Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie. Piotr Kruk IV

Mędrzec 3:

Przybyliśmy oddać Mu pokłon i złożyć swoje dary. Michał D. IV

(Wchodzi kapłan żydowski i trzyma zwój księgi Pisma Świętego.)

Kapłan Żydowski:

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał
w Izraelu. Idźcie więc do Betlejem Radek Kudła IV

(Podczas śpiewu kolędy Mędrcy podchodzą do żłóbka, klękają i składają swoje dary)

Śpiew: Mędrcy świata, monarchowie

Recytator

Kiedy Mędrcy odeszli, Maria zawstydzona

Że zobaczyli ją w tak wielkiej biedzie

Rozwieszała pieluszki pospieszne złożone

Józef wygląda trwożnie - Czy ktoś jeszcze jedzie?

Byli tacy ubodzy. Tak im przykro było

Kiedy nagle przybyli w ich dom Królowie

A dziecko tak płakało bo się umęczyło

Dymem kadzidła... Teraz spało sobie.

Pod ścianą szopy, między bydlętami

Leży mirra, woniejąc i złoto się pali Magda Świadek IV

A Józef myśli - Co począć z darami

Sprzedać je niebezpiecznie. Bo będą pytali

Skąd, od kogo, dlaczego?

Cóż, w kraju Heroda

Za mniejsze podejrzenia ludzi krzyżowano

wiec zakopali dary głęboko pod siano

Boże, pomóż, niech Mędrcy nas nie odwiedzają...

Komentator 4:

A o czym myśleli i rozmawiali Mędrcy, kiedy opuścili ubogą stajenkę? Czy pomyśleli o tym. jak ratować Maryję, Józefa i Dzieciątko, gdy we śnie otrzymali nakaz, żeby inną drogą udali się do swojej ojczyzny? Czy przyszło to im do głowy?

Nie wiemy. Ale wiemy, że postąpili tak, jak i nam to zdarza się zbyt często: Złożyli dary, oddali pokłon i poszli... Agnieszka Zatorska IV

Recytator

Trzech Królów spało smacznie. Anioł ich obudził

Zdziwili się wielce bo nic nie wiedzieli

Że są w okrutnym kraju. Herod tak się trudził

Tak ich grzecznie przyjmował. Radość z nimi dzielił.

l. mówił, mówił z całym dworem

Że tak wygląda tej Gwiazdy wieczorem

Że pragnie dobra. A wszyscy dworzanie Ola Biernacka IV

Potakiwali: -Tak, dostojny panie.

A Anioł? Anioł patrzył oczyma smutnymi

Jak na nas nie raz patrzy gdy nie chcemy widzieć

Że tuż obok za Ścianą cierpieli sąsiedzi

Że ktoś się boi, a ktoś może kona.

Wolimy czekać Gwiazdy, niż się przyjrzeć się ziemi

A kiedy wreszcie Gwiazda przyjdzie do nas

Biegniemy do Heroda spytać: - Czy pozwala

Iść za tym światłem. Tak niepewnym z dala...

Scena V

(Osoby: ewangelista Łukasz, komentator, recytator)

Komentator 5: Ada Noszczak V

Prawie dwa tysiące lat temu narodził się Pan Jezus. Fakty dotyczące narodzenia Bożego Dzieciątka w Betlejem nie są historią w sensie kronikarskim. Są po prostu Ewangelią. A Ewangelie te mówią tak mało. Na wytłumaczenie tego przedziwnego milczenia święty Łukasz ewangelista ukazuje Maryję - Matkę Jezusa, która zachowuje wszystkie te sprawy w swoim sercu

Ew. Łukasz:

Maryja, Jego Matka zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu, a Dziecię Jezus rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Komentator 5: Ada N. V

Na przestrzeni wieków bardzo często uczucia brały górę nad rozumem. Dlatego powstało wiele legend opiewających narodzenie Boga człowieka i Jego lata dziecięce. Ale i w tych legendach można odnaleźć pewną treść dotyczącą ludzkich odniesień i zachowań.

Posłuchajmy jednej z nich, która mówi o zmęczonym i bardzo zapracowanym chłopcu z ubogiej rodziny. Który nosił pospolite w Palestynie imię - Jezus.

Recytator:

Rano wypasał owce. Potem jeszcze musiał

nieść stół na jarmark, bo Józef był chory

i chociaż gnał do szkoły, to przyszedł nie w porę...

Więc nauczyciel - dumny syn faryzeusza,

pomyślał sobie - Boże, czy to warto mówić o Tobie

- głupcom z włosami w trocinach?

Oni nawet nie zliczą ile ziemia czartów

ile aniołów Twoje niebo trzyma

Rozum mają jak sito, ciała zapocone

A znają się jedynie na drewna rodzajach Kasia Usińska V

Jednym uchem im wejdzie słowo objawione

Drugim wyleci i nic nie zostaje...

Ja mówię, że Mesjasza narody

czekają A o­ni siedzą, milczą i ziewają

Tak jak ten Jezus - wiem, dziecko biedaka

Ciężko pracuje z cieślą... Lecz prawda jest taka

Że śpi, kiedy nauczam o Bożym imieniu

l rzeczywiście. Z głową na ramieniu

Spał Jezus i przegapił co głosił obficie

o Mesjaszu nieznanym - Jego nauczyciel.

Komentator: Wiola Rawska Scena V

Obiecany i wyczekiwany od wieków Zbawiciel jest wśród nas. To posłannictwo ogłoszone kiedyś pasterzom przez Anioła, ma być zaniesione dzisiaj do wszystkich ludzi - szczególnie do biednych, pokornych, wzgardzonych, uciśnionych -już nie przez aniołów, lecz przez nas wierzących. Możliwe to będzie, tylko wówczas, jeśli słowa naszego wielkiego wieszcza narodowego - Adama Mickiewicza znajdą urzeczywistnienie w nas samych. Poeta powiedział: “Na próżno narodził się Jezus w betlejemskim żłobie, jeśli się o­n nie narodził również w Tobie”. Dlatego też każdy z nas musi głęboko uświadomić sobie, że “Betlejem to my sami”.

Agnieszka Kluczek (Podczas śpiewu wszyscy wychodzą na scenę)

“Tajemnica Nocy Betlejemskiej trwa bez przerwy, wypełnia dzieje świata trzymuje się na progu ludzkich serc”- przypomina Jan Paweł II. W tej atmosferze Betlejemskiej Nocy, uprzedzając niejako rodzinną atmosferę Wigilijnego Wieczoru, pragniemy wspólnie przełamać się białym opłatkiem. A wraz z gestem łamania się opłatkiem złożyć sobie wzajemne życzenia: niech Nowo narodzony Chrystus obdarzy nas pokojem, obfitością swoich darów i łask. Podejmijmy trud patrzenia na nasze życie w świetle betlejemskiej nocy, do czego zachęca nas Ojciec Święty Jan Paweł II. I prosimy, by Boże Dziecię błogosławiło nam, naszym bliskim i dalekim.

Rozmowa mieszkańców:

*Jaki tłum przyjechał do Betlejem!

* Ilu tych ludzi jest, kto ich zliczy?

Przecież to niemożliwe, by to miasto pomieściło tylu podróżnych!

* Pewnie będą szukać noclegów po domach.

* A kto ich przyjmie! Zawsze pełno wśród nich złodziejaszków,

Tylko dać im miejsce, a ograbią cię dokładnie!

* Zobaczymy, może tym razem nie będzie tak źle!

Afryka

Z dalekiej Afryki do was przybywamy,

ofiarować chcemy wszystko to, co mamy.

Nasz kontynent daleki Czarnym Lądem zwany,

w wielu mądrych książkach jest o­n opisany.

Przyjmij Jezu dary od naszego kraju,

Wspaniałe owoce takie, jak i w raju.

Azja

Do nas również dotarła radosna nowina,

Że Panna czysta porodziła Syna.

Więc my śpiesznie też tu przybyliśmy,

ryż z pola rankiem wcześnie zebraliśmy,

i Tobie Maleńki w darze go dajemy.

Ameryka

Z dalekiej prerii, z wioski indiańskiej,

Gzie zawsze słychać głos pieśni niebiańskiej,

Przybyliśmy śpiesznie do Bożej Dzieciny,

Pokonując morza, lądy i krainy.

Przybyliśmy z darem od wodza naszego, wielkiego wojownika,

Władcy ogromnego.

Europa

Narodziłeś się Panie, by dać nam nadzieję,

A teraz światło Twoje w naszych sercach jaśnieje.

Wstęp

Wszyscy się tu zebraliśmy w ubogiej stajence,

Każdy się pokłonił Jezusowi i Panience.

Chcemy tą radością dzielić się z innymi,

bo jeden jest Bóg, który Syna daje

pójdziemy więc tę nowinę rozgłosić na wszystkie kraje.

s. Halina Lebica


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643