zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

14 Niedziela

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu Ewangelii, w którym św. Łukasz ukazuje nam Pana Jezusa posyłającego do ludów i narodów, które chciał odwiedzić siedemdziesięciu dwóch uczniów. Ich zadaniem było przygotowanie tamtejszej ludności na przyjęcie nauki o Królestwie Bożym głoszonej przez Chrystusa. Zanim jednak wyruszyli, Jezus skierował do nich swoisty apel - apel emanujący troską o ludzi, jak również wskazywał szereg trudów jakie mogą napotkać uczniowie podczas ich misji.

Słyszeliśmy: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki".

Jezusawypowiedziane prawie 2000 lat temu, nie straciło nic na swojej aktualności. Także dziś Chrystus wielu z nas posyła, aby To przesłanie swoją postawą, swoim życiem, świadectwem swojej wiary ukazywali ludziom Chrystusa. Nie sposób wymienić wszystkie płaszczyzny życia ludzkiego, na których to się dokonuje. Chyba najbardziej powszechnym przykładem pracy na rzecz Królestwa Niebieskiego jest kapłaństwo. Kapłani jako następcy apostołów starają się dotrzeć do każdego kto nie poznał jeszcze Jezusa, do każdego kto Go zagubił i teraz błąka się pozbawiony radości i sensu życia. Myślę, że doskonale, lecz nie wyczerpująco próbował scharakteryzować posłannictwo i służbę kapłana XIX pisarz "Lamartę". A pisał o­n tak:

"W każdej parafii jest człowiek, który nie ma rodziny, a jednak należy do rodziny całego świata. Uczestniczy przy wszystkich ważniejszych czynnościach życia publicznego. Bez niego nie można się urodzić ani umrzeć. Bierze o­n niejako człowieka z łona jego matki i nie wypuszcza ze swych ramion dopóki nie złoży go w grobie. Błogosławi kołyskę i trumnę, łoże ślubne i katafalk. Nie ma o­n żadnego szczególnego stanowiska społecznego, a jednak należy do wszystkich warstw społecznych. Do klas biednych przez swoje niskie pochodzenie, do wyższych sfer przez swoje wykształcenie. Jest człowiekiem, który wszystko wie co się wokoło niego dzieje, który ma prawo wszystko mówić, którego słowo pada na duszę z siłą boskiego autorytetu i z nieodpartą siłą wiary. Kim jest ten człowiek? To kapłan."

Moi Drodzy!

Tak jawiła się służba kapłana człowiekowi z ubiegłego stulecia. A jak jest postrzegany ziemski sługa Chrystusa dziś?

Pośród szeregu dobroci, jakimi jest obdarzany współcześnie ksiądz, dostrzegalna jest także druga medalu. Na murach, słupach ogłoszeniowych naszych miast możemy dostrzec napisy emenujące niechęcią do Kościoła i księży. Idący ulicą duchowny jest obrzucany stertą wyzwisk i przekleństw. Po co kapłaństwo? - dramatycznie pytają zwolennicy tzw. liberalizmu i socjalizmu, w przekonaniu że to przeżytek. A może nie przeżytek, może jedynie przeszkoda do zniewolenia społeczeństw jaką byli abp A. J. Nowowiejski, bp. L. Wetmański, setki kapłanów zamordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. I nie wiadomo tak na prawdę do końca czy jest to rzeczywiście nienawiść czy też zwykła głupota. Wszak Chrystus zapowiadał: Mnie prześladowali i was prześladować będą... To przecież do tych siedemdziesięciu dwóch i do ich następców mówił, iż idą "jak owce między wilki".

Kochani!

Wbrew temu co się nam próbuje wmówić, dzisiejszy świat bardzo potrzebuje kapłanów. Ale takich kapłanów, którzy potrafią swoje życie uczynić prawdziwą służbą dla drugiego człowieka, takich, którzy nie będą szczędzili sił i oddania, aby dotrzeć do każdego kto pragnie w jego osobie spotkać zmartwychwstałego Chrystusa. Bóg potrzebuje więc rąk kapłana, aby błogosławić, potrzebuje jego serca, aby kochać, potrzebuje jego ust, by nauczać.

Dlatego każdy z nas jako przybrane dziecko Boże zobowiązany jest do modlitwy o prawdziwych świadków dobrej nowiny zbawieniu. Każdy z nas jest także powołany także do tego, aby odpowiadać całym swoim życiem na zaproszenie Jezusa do pracy na swojej roli. I to dokonuje się na płaszczyźnie życia rodzinnego, w zakładach pracy, w naszym codziennym życiu. Kiedy jednak dokładnie przyjrzymy się otaczającej nas rzeczywistości, możemy stwierdzić, że wielu zamyka przed Jezusem drzwi swoich domów i serc. Dlaczego? Czy Jezus jest mało atrakcyjny, czy jest aż nazbyt wymagający? Owszem, jest wymagający, ale należy pamiętać, że Jego łaska towarzyszy każdemu, kto spełnia Jego posłannictwo. I dlatego winniśmy dawać mu się cali i otwierać szeroko drzwi naszych serc. Kiedy jednak odpowiemy pozytywnie na Jego wezwanie, musimy być gotowi na podjęcie krzyża, który jest nieodzownym elementem w służbie zbawiania dusz.

Apostoł Paweł w liście do Galatów zawarł bardzo głębokie i pełne wiary słowa: "Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata". Jak wiemy, wartość tych słów potwierdził swoją męczeńską śmiercią w Rzymie.

Chrystus zawsze wnosi ze sobą krzyż i każdemu go ofiarowuje. Tych, którzy Go przyjmują do siebie, nazywa swoimi i jednoczy w jedno. To przecież z Chrystusowego krzyża spływają na nas strumienie łask, które umacniają nas w realizacji naszego powołania. Ten krzyż dodaje nam otuchy w chwilach trudnych, kiedy jesteśmy zmęczeni, przepracowani, kiedy zdawałoby się, że nie ma już dla nas ratunku. Znacząco, na tą wymowę krzyża, wskazał podczas ubiegłorocznej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II, kiedy to do zebranych u stóp Tatr pielgrzymów wołał:

"Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce "Sursum Corda" - W górę serca. Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku, aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: "Sursum Corda - W górę serca".

Drodzy!

Posłuszni zatem wezwaniu Ewangelii prośmy Pana żniwa, by zechciał wzbudzić takich ludzi, którzy nie będą się bali Krzyża, dla których będzie o­n chlubą i podporą w działaniu. Prośmy także Boga, aby tego daru użyczył także każdemu z nas, byśmy wszędzie tam, gdzie pójdziemy mieli siłę i odwagę przygotować drogę Panu. Aby obudziła się w nas tęsknota za prawdziwą wielkością, której miarą jest osobowe zjednoczenie z Bogiem oraz umiejętność w wykonywaniu planów Bożych. Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643