zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

11 Niedziela

Bracia i siostry. Od spowiedzi wielkanocnej upłynęło już wiele czasu. Były jeszcze spowiedzi przd Pierwszą i Generalną Komunią. Dziś Kościół jakby wraca do tego tematu i przypomina każdemu z nas o grzechu, że jest o­n w nas i wokół nas. I w tym czasie wolnym od tych masowych spowiedzi trzeba o tym pamiętać i nie pozwolić sobie, by grzech w okresie zwykłym stał się rzeczą normalną.

Czytania dzisiejszej niedzieli ukazują nam ludzi, którzy zgrzeszyli, ale którzy potrafili to zło w sobie dostrzec i z żalem je wyznać nie wstydząc się przy tym łez i pokuty. Potrafił zobaczyć swoją nędzę człowiek wielki, namaszczony przez Boga – król Dawid. Umiała też dostrzec spustoszenie w sobie na skutek licznych grzechów zwykła kobieta, jawnogrzesznica. Obydwoje mieli odwagę wyznać swoje nieprawości, bo jeszcze mieli sumienie, które niepokoiło ich serca.

Warto i trzeba przyjrzeć się tym biblijnym postaciom, aby się od nich uczyć wielu rzeczy. Po pierwsze, że jest grzech, który dosięga każdego człowieka, i tego „wielkiego”, na stanawisku, mającego władzę, i tego „zwykłego”, mało znanego. A po drugie, że trzeba ten grzech jak najszybciej dostrzec, zdemaskować i nie pozwolić, aby o­n do nas przylgnął i stał się jakby drugą naturą. I trzeba go z żalem wyznać oraz otworzyć swe serce na przebaczającą miłość Boga.

Jan Paweł II w adhortacji poświęconej pojednaniu i pokucie stwierdził, że największym grzechem obecnego czasu jest zatrata poczucia grzechu. I napisał, że „trzeba odkryć poczucie grzechu”.

Dlaczego tak się dzieje, że człowiek często widzi wiele zła wokół siebie, a nie dostrzega w sobie winy? To zwykle inni są źli, podli, niesprawiedliwi. Ja natomiast – niewinny.Nieraz oburzamy się na nieprawości drugich, nie znajdudjąc dla nich żadnego usprawiedliwienia, sobie zaś nie mamy nic do zarzucenia. Bywamy wówczas podobni do króla Dawida, który po wysłuchaniu historii o bogaczu, który zabrał jedyną owieczkę biednemu człowiekowi, oburzył się i zawyrokował, że winien jest śmierci. Tylko nie zorientował się, że ta historia opowiedziana w przypowieści przez proroka Natana to występek, jakiego dopuścił się o­n sam zabijając mieczem Chetytę Uriasza, by jego żonę wziąć za małżonkę.

Oby to święte oburzenie, którego niemalże spontanicznie dajemy wyraz, jeśli dotyczy o­no innych, oby o­no nie omijało nas samych, naszych postaw, zachowań, naszej moralności. I jeśli dostrzeżemy w sobie wiele ułomności, występków, jeśli wobec siebie będziemy bardziej krytyczni, to wobec innych będziemy bardziej tolerancyjni i ostrożniejsi w wydawaniu jakichkolwiej sądów czy wyroków.

Trzeba więc najpierw w sobie dostrzec grzech i trzeba mieć odwagę do niego się przyznać, tak, jak uczynił to Dawid, gdy z pokorą wyznał: „grzech mój jest zawsze przede mną”. Nie wstydziła się przyznać do grzechów jawnogrzesznica, która łzami żalu oblewała nogi Jezusa i wycierała je swoimi włosami. Tylko ludzie przewrotni, obłudnicy, faryzeusze byli oburzeni na widok tej sceny, bo znali grzeszne życie tej kobiety, o sobie natomiast byli przekonani, że są ludźmi porządnymi.

Dlaczego człowiek może tak błędnie oceniać siebie? Co jednych skłania do pokory, skruchy i wyznania swoich win, a innych powstrzymuje? Pewnej odpowiedzi udziela nam Ojciec św.: „ażeby odkryć poczucie grzechu, a więc faktyczny stan duszy, pisał we wspomianej adhortacji, trzeba odkryć poczucie Boga”. Bez wiary więc i umiłowania Boga nie ma tej wrażliwości na grzech w swoim życiu. Wówczas każdy czyn, postawę, zachowanie tłumaczymy różnymi okolicznościami, a to wybuchowym charakterem, a to prawami rynku, a to trudną sytuacją, a to obyczajami, wszystkim, tylko nie wolą Bożą, nie Bożym porządkiem, który powinniśmy znać i respektować. Bez tego zasadniczego odniesienia naszego życia do woli Bożej nie będzie postrzegania czynów w kategorii dobra i zła, cnoty i grzechu, ale w kategorii jakichś życiowych konieczności, których ostateczną miarą nie będzie Bóg i Jego zbawcza wola, ale człowiek i jego prawa najczęściej tłumaczone na swoją doraźną korzyść.

Bracia i siostry. Niech nie zabraknie w nas tej wrażliwości, która jest cechą ludzi wierzących i miłujących Boga. Bądźmy ludźmi sumienia, jak o to prosił Papież. I nie bądźmy sędziami jedni drugich, bo mamy jednego sędziego – Boga Wszecmogącego, ale i miłosiernego. Bo o­n sprawiedliwie osądza, ale i wielkie miłosierdzie okazuje. Liczmy się z Bogiem i Jego wolą, i Jemu ufajmy. Amen.
ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643