zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Przykazania kościelne

Kl. I T i Lic

Temat: Przykazania kościelne.

Cel dydaktyczny: Poznanie nowych przykazań kościelnych i możliwości Kościła do ich zmiany

Cel wychowawczy: Zachęcenie do wypełniania przykazań.

Metody: praca w grupach, pogadanka, wykład.

Pomoce Pismo św., Katechizm Kościoła Katolickiego.

Modlitwa.
Sprawdzenie listy obecności.
Wprowadzenie.
Moi drodzy, każde państwo posiada swoją konstytucję, prawo którego każdy obywatel powinien przestrzegać. Każdy kierowca zna przepisy ruchu drogowego, itd.
Kościół jako społeczność Bosko-ludzka też posiada swoje prawa.
Jakie? Przykazania Boże i kościelne.....

W 1948 roku Episkopat Polski zatwiedził znane nam do 2001 r. przykazania kościelne. Od 20 czerwca 2001r. zostały one zmienione.

Dlaczego?

Jakim prawem?

Przekazanie treści
Jakim prawem Kościół zmienia przykazania kościelne?

(Mt 28, 19-20).

Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej Skale zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16, 18-19). Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

Św. Piotr i jego następca, czyli papież, aż do skończenia świata otrzymał władzę związywania i rozwiązywania ważnych spraw w Kościele, ale pod warunkiem, że będą się one przyczyniały do nauki zachowywania wszystkiego, co Pan Jezus przykazał.

Dyskusja.

Dlaczego mamy wypełniać przykazania kościelne?

Posłuchajmy co mówił Ireneusz z Lyonu

„Trzymajmy się nauki Kościoła, bo ona jest zawsze ta sama i trwa niezmiennie, a ma świadectwa proroków, apostołów i wszystkich uczniów (...). Otrzymaliśmy ją od Kościoła, więc jej strzeżemy, a ona zawsze za sprawą Ducha Świętego jakby w drogocennym naczyniu niby znakomity depozyt wiecznie jest młoda i odmładza samo naczynie, w którym się znajduje. Kościołowi powierzono ten dar Boży (...), w nim zawiera się jedność z Chrystusem, to jest Duch Święty, zadatek niezniszczalności, wzmocnienie naszej wiary i drabina, po której wstępujemy do Boga. W Kościele postanowił Bóg apostołów, proroków i nauczycieli (por. 1 Kor 12, 28) i wszelkie działanie Ducha. Uczestnictwa w nim nie mają ci, co nie biegną do Kościoła, lecz błędnym przekonaniem i niegodziwym postępowaniem sami pozbawiają się życia” (Ireneusz z Lyonu, Adversus Haereses, ok. 200 roku).

Praca w grupach.

Porównanie przykazań kościelnych z 1948 r. i z 2001 r.

Dyskusja co się w nich zmieniło.

Dlaczego takie zmiany, a szczególnie w piątym przykazaniu?

Odp. Bo przepisuje się receptę z lekarstwami na konkretną chorobę, na którą pacjent choruje.

Interioryzacja.
Uczestnictwa w Kościele nie mają ci, co nie biegną do Kościoła, lecz błędnym przekonaniem i niegodziwym postępowaniem sami pozbawiają się życia”

Przykazania kościelne nie zmieniają nam prawa Bożego lecz pomagają w lepszym zrozumieniu wspólnoty Kościoła i jego celu, czyli doprowadzeniu każdego człowieka do zbawienia oraz zapewniają wierzącym minimum życia duchowego oraz dają możliwość wzrastania w miłości do Boga i bliźniego.

Zapis do zeszytu.
Przykazania kościelne nie zmieniają nam prawa Bożego lecz pomagają w lepszym zrozumieniu wspólnoty Kościoła i jego celu, czyli doprowadzeniu każdego człowieka do zbawienia oraz zapewniają wierzącym minimum życia duchowego oraz dają możliwość wzrastania w miłości do Boga i bliźniego.

Praca domowa.
Nauka przykazań kościelnych na pamięć.

Modlitwa na zakończenie.
Witold Adam Czarnomski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643