zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Chrzest Pański

Każdy człowiek składa w życiu jakąś deklarację i zobowiązuje się przynależeć do kogoś lub do czegoś. Deklarujemy się więc działać w jakiejś organizacji, kole dyskusyjnym, w kole zainteresowań. Staramy się potem postępować według nałożonych na nas obowiązków. Tam realizujemy pewne postulaty z zaangażowaniem i z pewnym przekonaniem. Czyli należymy do jakiejś społeczności, do grupy o cechach charakterystycznych dla tej grupy. Na mocy więc włączenia w tę społeczność, przyjęte deklaracje staramy się wiernie wypełniać.

I prawdopodobnie jak tam należymy do pewnej grupy przez podpisanie deklaracji, tak i przez chrzest należymy do społeczności odrębnej – do Kościoła. Ale to składanie deklaracji na chrzcie jest ważniejsze, bo my przez całe życie chcemy wiernie trwać przy Chrystusie. To nas do czegoś zobowiązuje. Przez to stajemy się innymi ludźmi. Do Kościoła więc zostajemy włączeni na mocy sakramentu chrztu św. A wszystko, także u nas nastąpiło przez pierwszy rozumny, dojrzały akt naszych rodziców, którzy głęboko wierzą w Kościół. Tym aktem było przyniesienie mu swego dziecka i złożenie z prośbą o przyjęcie go do wspólnoty Ludu Bożego. Ze strony Kościoła – jako społeczności wiernych, była radość z nowego dziecka Bożego, z włączenia do wspólnoty Kościoła.

Dzisiejsze czytania mówiąc o chrzcie Jezusa przypominają nam nasz chrzest. Widzimy, że tam wszystko zaczęło się nad Jordanem. Ewangelia mówi nam o chrzcie Janowym z wody, który był znakiem pokuty za winy. Ten właśnie chrzest Janowy poprzedzał chrzest Jezusa. Jezus więc jako już dojrzały nauczyciel staje między grzesznikami. Dlaczego staje między nimi? Wyjaśnia nam to Izajasz gdy mówi, że Pan złożył na Niego nieprawości nas wszystkich. Tylko na podstawie tych słów rozumiemy sens tego wydarzenia. A więc, wśród grzeszników w Jordanie – stanął Chrystus. Stanął tam więc jako największy oskarżony i jako największy sprawiedliwy. A wszystko odbywało się bardzo cicho, bez rozgłosu. Tak samo zaczyna się nasze zbawienie i tak samo dokonują się wielkie dzieła Boże na każdym chrzcie; i tak było na naszym. My teraz jako nowi ludzie, powołani do Jego Kościoła, jesteśmy upoważnieni wypełniać tę misję. I dzisiaj jako świadomi i dojrzali ludzie dobrowolnie wypełniamy to, co w naszym imieniu przyjęli nasi rodzice. Musimy zatem pamiętać, że na każdym etapie naszego rozwoju, Kościół czeka na czyny miłości. A my? Jako ci, którzy uwierzyli w Chrystusa chcemy tak jak o­n realizować miłość w swoim życiu. Chcemy być z Nim razem, chcemy się od Niego zapalić aby być naprawdę chrześcijanami. Czeka nas pełnienie woli Bożej podjęte z wolnego wyboru. I to, że nasi rodzice przynieśli nas do Kościoła nie było czymś narzuconym ale była to dojrzała i przemyślana decyzja.

Podobnie jest też z innymi fenomenami społecznymi. Przecież nikt z nas nie wybiera sobie, a każdy rodzi się Polakiem, albo Anglikiem, albo kimś innym. Ale teraz my jako coraz bardziej świadomi i dojrzali ludzie poświadczamy życiem ten fakt przynależności, tam – do pewnej narodowości, a tutaj do Chrystusa. podkreślamy fakt uwierzenia w Chrystusa. A uwierzyć w Niego tzn. uznać Go za swój ideał, za wzór swojego człowieczeństwa; tzn. starać się być podobnym do Niego; pójść za Nim, aby żyć tak bezinteresownie i służyć dobru tak jak o­n. Ta Jego obecność w naszym życiu rzutuje na kolejne czyny – na całe życie. I tak stajemy się chrześcijanami wciąż, codziennie.

W naszym życiu pomagają nam zwłaszcza praktyki religijne. Jedną z najbardziej prawdopodobnych praktyk religijnych jest modlitwa, zaczynająca się od znaku krzyża św. kreślonego przez dziecko, potem pacierz – na który składa się Modlitwa Pańska, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga Ojca. Właśnie modlitwa jest środkiem kształtowania osobowości religijnej. o­na nam pomaga, umacnia nas. Nie chodzi tu tylko o te znane modlitwy, ale także o te soje własne, bo może o­ne bardziej nas umacniają.

I dzisiaj z okazji niedzieli pomyślmy sobie jak wygląda nasze święcenie niedzieli. W jej centrum jest uczestniczenie we Mszy św. Chodzi jednak o uczestniczenie, a więc ze śpiewem, odpowiedziami, z przyjęciem komunii św. A jakie jest moje zaangażowanie? Ale poza modlitwą i Mszą św. ważne jest wypełnianie woli Bożej w naszym codziennym życiu. I każdy z nas powinien w sobie nosić Chrystusa, tzn. pomagać innym, pełnić dobre uczynki, kochać bliźnich. Jeśli te nasze formy życia z Jezusem są autentyczne to w zachwycie spotkamy się z Bogiem i jesteśmy szczęśliwi.

Tak więc poświadczamy wierność Chrystusowi poprzez całe nasze życie. Bo my nie tylko powtarzamy przyrzeczenia chrzcielne w dzień I komunii św., przy okazji święcenia wody w Wielką Sobotę, w każdej Mszy św., w całym życiu liturgicznym Kościoła. Nasze czyny, nasze życie spełniane na wzór Chrystusa – to jest też bardzo ważne! Wyjdźmy więc z naszego egoizmu i skierujmy się ku światłu, które postawił nam Chrystus. Módlmy się, abyśmy pełnili wolę Chrystusa tak jak przyrzekliśmy na chrzcie św.

Ks. Piotr Kufliński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643