zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ

Cele operacyjne:

1) uczeń wie:
- że należy do Kościoła
- że jest uczniem Jezusa
- że kościół to rzeczywistość bosko - ludzka

2) uczeń rozumie:
- że obraz Kościoła zależy od postaw jego życia
- że wierzyć w Kościół to trwać w zjednoczeniu z Jezusem

3) uczeń potrafi:
- podjąć drogę nawrócenia i refleksji
- pracować w grupie

Przebieg lekcji

Katechezę rozpoczęto od wspólnej modlitwy "Credo". Akcent został położony na ostatni człon modlitwy: "...wierzę w Kościół święty..."
Punktem wyjścia było pytanie: Co oznacza słowo Kościół? (na tablicy zostało ono zapisanie z wielkiej i małej litery). Teraz nastąpiła głębsza analiza treści i znaczenia tego słowa. Pomocą były rozwieszone na tablicy ilustracje przedstawiające budynki - kościół, ludzi idących ulicą, Papieża z dziećmi, dziecko bawiące się z Rodzicami, itp. Najpierw dokonano podziału tych rysunków na dwie grupy : budynki i ludzi. Jednak po analizie uczniowie doszli do wniosku, że Kościół to także lud wiernych, więc wszystkie te rysunki mieszczą ą się w znaczeniu słowa Kościół. Fakt ten był dla nich wielkim odkryciem: JA TWORZĘ KOŚCIÓŁ! JESTEM KOŚCIOŁEM!
Następny etap to praca w grupach. Uczniowie zostali podzieleni według daty urodzenia. Każda z grup otrzymała arkusz papieru, flamastry, klej, nożyczki i pięć czystych karteczek. Każda z grup miała wypisać na pojedynczych karteczkach skojarzenia, zwroty, słowa określające Kościół (burza mózgów). Kartki z zapisanymi słowami uczniowie przykleili na obrzeżach arkusza.
Dalsza część pracy polegała na stworzeniu tzw. sieci relacji między poszczególnymi słowami na arkuszu. Doprowadzenie młodych do "odkrycia" i zrozumienia, że my, wierzący, jesteśmy Kościołem. Młodzież sama odszukała właściwe znaczenia i nazwała relacje między nimi. Podążając tą drogą, uświadomiła sobie istotę religijnej wspólnoty.
Praca ta jeszcze bardziej pogłębiła świadomość katechizowanych o ich roli i miejscu we wspólnocie Kościoła. Wypracowane plakaty były oglądane przez wszystkie grupy metodą karuzeli.

Katecheza zakończyła się wyznaniem wiary.
s. Anna Miecińska FMA


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643