zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

WE WSPÓLNOCIE UCZNIÓW CHRYSTUSA

Cele operacyjne:

1) uczeń umie:
- sformułować i podać cechy, określenia wspólnoty
- podjąć osobistą odpowiedzialność za wspólnotę, której jest członkiem

2) uczeń rozumie:
- że Kościół jest wspólnotą osób ochrzczonych
- że musi podjąć trud wzmacniania osobistej więzi ze wspólnotą Kościoła
- że jest zobowiązany do okazywania życzliwości, szacunku i zrozumienia każdemu człowiekowi

3) uczeń potrafi:
- uszanować podstawowe wartości społeczne
- nawiązać kontakt z Bogiem we wspólnocie
- dostrzec twórczą obecność Jezusa we wspólnocie
- wywiązać się ze swoich obowiązków względem wspólnoty Kościoła

Przebieg zajęć

Katechezę rozpoczęto odśpiewaniem przy akompaniamencie gitary kanonu „dotknij Panie moich oczu”, który był jednocześnie formą modlitwy. Następnie jeden z uczniów głośno i dostojnie odczytał treść Ps. 8, aby wspólnie odpowiedzieć sobie na pytanie: "Kim ja jestem, że Bóg mnie tak kocha?" Pomocą w odpowiedzi na to pytanie była rozdana uczniom karteczka, na której umieszczono zdanie do uzupełnienia, oto jego treść:
"JESTEM.......................... ZAPEWNE ZDZIWI WAS, ŻE ......................." Uczniowie uzupełniali zdanie w ciszy, a siostra jeszcze raz powoli odczytywała słowa psalmisty.
Po tej chwili autorefleksji uczniowie, ochotnicy odczytywali swoje zdania, a stworzona sytuacja sprzyjała bliższemu wzajemnemu poznaniu. W miedzy czasie uczniom została rozdana czysta metka z miejscem na cenę. Uczniowie w chwili refleksji mieli odpowiedzieć sobie na pytanie: "Jaka jest moja wartość? Nie ile jest warte moje ubranie czy makijaż. Ja sam ile jestem wart?" Refleksji tej towarzyszył podkład muzyczny. W chwili wyciszenia muzyki uczniowie mieli już wypisaną cenę i umieścili ją na swojej piersi. Zadanie to sprawiło dużą trudność, gdyż problem był w samoocenie .
Kiedy wszyscy znali już swoją wartość, w moje ręce wzięłam dzban, którego zewnętrzne walory zostały omówione przez katechizowanych. Następnie sposób, w jaki podeszli do rzeczy, został przyrównany do sposobu oceniania drugiego człowieka, a przecież nie wiemy, nie znamy jego wnętrza? Czy zewnętrzny obraz mówi o pięknie w środku i odwrotnie? Uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami stwierdzając, że wnętrze dzbana kryje w sobie wiele niespodzianek i możliwości wypełnienia.
Po tych spostrzeżeniach dzban został umieszczony na środku sali, a uczniowie siedząc parami w ławkach, otrzymali następne polecenie: "Napisz (na odwrocie kartki z uzupełnionym zdaniem partnera) swoje spostrzeżenia jakie nasuwają ci się kiedy patrzysz na kolegę (koleżankę). Praca ta przyniosła wiele radości we wszystkich parach. Była momentem podbudowania swojej wartości.
Następnie uczniowie zostali zaproszeni do utworzenia koła wokół dzbana. Poprosiłam ochotnika o ujawnienie zawartości tajemniczego dzbana. Po kolei wyciągnięto trzy kawałki materiałów w kolorach zielonym, niebieskim i czerwonym, które były nawiązaniem do trzech cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości. Jednak największe napięcie wzbudził w uczniach fakt, kiedy pojedynczo, w ciszy, podchodzili do dzbana, aby zajrzeć do środka. Dałam im polecenie, aby zajrzeli do dzbana i zobaczyli, kto jest dla Boga najdroższy? I w ciszy powrócił na swoje miejsce. Każdy odchodził lekko zmieszany, gdyż na dnie dzbana umieszczone było lusterko, zatem każdy zobaczył siebie...
Sytuacja ta każdemu dała wiele do myślenia, gdyż nawet po zakończeniu wszyscy trwali w milczeniu. Ciszę przerwałam snując refleksję, że dla Boga „JA” jestem najcenniejszym skarbem w Jego wspólnocie, jestem najważniejszy, dlatego On pomaga mi patrzeć i tworzyć piękno mojego wnętrza, mojego jestestwa i napisał do mnie list - Pismo Święte.

Podsumowanie stanowiły fragmenty Biblii, które były zapisane siglami i każdy osobno umieszczony w kopercie. Uczniowie decydowali o otwarciu poszczególnych kopert, a było osiem możliwości. Po rozszyfrowaniu sigli został on doczepiony do planszy, w której centrum był znak zapytania, a następnie odczytywano treść danego fragmentu i podejmowano próbę analizy treści.
Wnioskiem z Katechezy było stwierdzenie, że tak jak kiedyś Apostołowie, tak i ja dziś jestem ważny dla Jezusa. Dlatego stoi przede mną wielkie zadanie głoszenia Dobrej Nowiny swoim życiem.

Teraz nastąpił moment kulminacyjny: uczniowie na wystawionej sobie cenie (oszacowaniu swojej wartości) pisali słowo JEZUS, bo tyle są warci dla Boga!!!
Uczniowie zrozumieli, że o wartości człowieka świadczą jego czyny, że każdy ma do spełnienia doniosłą misję: głoszenia Ewangelii swoim życiem i że jest kimś ważnym. W dzisiejszym świecie pełnym złudzeń i miraży, tak łatwo o pseudo wartości... Myślę, że każdy uczeń po tej lekcji uświadomił sobie i zrozumiał, co to znaczy być wartościowym człowiekiem. A przy odrobinie dobrej woli i dyscypliny będzie potrafił korzystać z dóbr wspólnoty Kościoła, a zarazem wzbogacać ją swym twórczym udziałem.
s. Anna Miecińska FMA


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643