zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

6 Niedziela

Bracia i siostry. W wyznaniu wiary w każdą niedzielę wypowiadamy słowa: „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. O jaki tu Kościół chodzi? Czy ta nasza wiara odnosi się do jakiejś idealnej wspólnoty, czy raczej społeczności zakorzenionej w ludzkich problemach.

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne”. Oto piękny wręcz idealny obraz pierwszej wspólnoty chrześcijan utrwalony w Dziejach Apostolskich. Kościół przybliżał nam go w drugą niedzielę wielkanocną. A dziś te sameDzieje Apostolskie informują nas o sporach i zatargach, jakie wystąpiły między przybyszami z Judei a Pawłem i Barnabą. A cóż powiedzieć o dziejach Kościoła na przestrzeni wieków aż po obecne czasy? Ileż problemów, nieporozumień, podziałów, a nawet wrogości czy nawet wzajemnych prześladowań. Ileż ran, które nie łatwo dają się zabliźnić. Niemal każdą pielgrzymkę Ojca Świętego określa się jako wyjątkowo trudną, mimo że Papież dociera do różnych wspólnot w duchu miłości, pokoju i skruchy, wiele razy prosząc o przebaczenie. Pielgrzymuje nie po to, aby dzielić, szukać swoich racji, ale po to, aby jednoczyć, szukać tego, co łączy.

Podziały, jakie wystąpiły w historii Kościoła często miały podłoże kulturowe. Pojawiały się o­ne w zetknięciu się głoszonych prawd z odmiennymi tradycjami. Już w dziejach Kościoła Apostolskiego, o czym była mowa w pierwszym czytaniu, pojawiły się tego typu problemy.

Odczytany dziś fragment Dziejów Apostolskich jest opisem tzw. pierwszego Soboru Apostolskiego, który odbył się w 49., względnie 50 roku, w Jerozolimie. Stąd zwany jest również Soborem Jerozolim­skim. Powodem jego zwołania były spory, jakie pojawiły się w Antiochii Syryjskiej. Dotyczyły o­ne niezwykłe wówczas ważnej a kontrowersyjnej kwestii: czy pogan przyjmujących chrześcijaństwo należy zobowiązywać do zachowywania przepisów Prawa Mojżeszowego. Chrześcijanie an­tiocheńscy nie czują się kompetentni do rozstrzygnięcia owej kwestii, wysyłają więc posłańców do apostołów w Jerozolimie w celu zasię­gnięcia ich opinii. Także apostołowie, po wysłuchaniu antiocheńskich posłańców, nie rozstrzygają kwestii sami, lecz zwołują zebranie całej wspólnoty Kościoła jerozolimskiego, to znaczy wiernych świeckich, apostołów i ich pomocników prezbiterów. Z kolei zebrana wspólnota Kościoła nie rozstrzyga kwestii jedynie według własnych, ludzkich kryte­riów, lecz odwołuje się do obecności Ducha Świętego i otwiera się na Jego natchnienia. Dopiero pod Jego tchnieniem dokonuje o­na odważnego rozstrzygnięcia zaistniałej kontrowersji. Zwalnia pogan z zachowywania przepisów Prawa Mojżeszowego, z dodaniem pewnych klauzul o cza­sowym jedynie i geograficznie ograniczonym charakterze. Poświadcza to treść dekretu wysłanego przez posłańców do chrześcijan antiocheń­skich, który rozpoczyna się od słów: Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my.

Obraz Kościoła, jaki prezentuje nam dzisiejsza liturgia słowa, wydaje się nam dość bliski naszemu doświadczeniu. Z jednej strony ukazuje problemy ludzi, którzy nie bardzo godzą się na zbyt wielkie wymagania, uciążliwe przepisy. Z drugiej strony pokazuje troskę ludzi odpowiedzialnych za wierność nauczania. Droga do rozstrzygnięcia sporów wiedzie przez wspólne przemyślenie i rozważenie danej kwestii i odwołanie się do Ducha Świętego jako głównego Autorytetu w sprawie.

Stąd te słynne słowa : „Postanowili­śmy bowiem Duch Święty i my.

Z tego sformułowania można wyciągnąć wniosek, że podjęta decyzja pod natchnieniem Ducha Świętego ma także swój ludzki wymiar, który podlega ogranicze­niom, i musi być ciągle poprawiana, udoskonalana, dostosowywana do nowego kontekstu kulturowego. Dlatego nie możemy się dziwić różne­go rodzaju zmianom, jakie dokonywały się i dokonują na poszczególnych soborach. Świadczy to bowiem o zrozumiałej zmienności ludzkiego my.

Bracia i siostry. Niełatwa historia Kościoła począwszy od czasów Apostolskich, nie pozbawiona napięć i sporów, poucza nas, abyśmy potrafili szukać wspólnie, tak jak to było na pierwszym soborze w Jerozolimie, mądrych rozwiązań trudnych problemów. Jednak pamiętajmy, że Kościół to nie tylko ludzka organizacja, o ograniczonym potencjale, ale jest to wspólnota boska, która czerpie swoje siły z wysoka, a w swoich działaniach odwołująca się do mądrości Ducha Świętego. Nie zapominajmy o tym cudownym darze, który obiecał nam Chrystus w słowach: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, o­n was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”.

W perspektywie zbliżających się świąt Pięćdziesiątnicy, bądźmy szczególnie otwarci na ten wielki Boga Dar.

Amen.
Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643