zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

4 Niedziela

Bracia i siostry. Przed wieloma laty w katakumbach rzymskich odnaleziono prze­dziwny zabytek, którego znaczenia archeologowie dziewiętnasto­wieczni dojść w zupełności nie mogli: była to kamienna rzeźba męż­czyzny przyodzianego w krótką tunikę, na jego ramionach spoczy­wała niesiona z całą pieczołowitością owieczka: ku niej kierował o­n swój kamienny, lecz pełen wzruszenia wzrok. Czyżby to była pre­zentacja chłopa etruskiego, zajmującego się głównie pasterstwem? A może to jakieś wotum złożone jako dziękczynienie? DopieroEwangeliczne Słowo rozwiało wątpliwości naukowców: odnale­ziony posążek to było jedno z wielu istniejących w chrześcijańskiej starożytności przedstawień Chrystusa - Dobrego Pasterza.
Wysłuchane przed chwilą Boże Słowo pozwala także nam w osobie Jezusa rozpoznawać Dobrego Pasterza. Wszak sam o sobie powiedział: „Ja jestem Dobrym Pasterzem”. A my śpiewaliśmy: „My ludem Pana i Jego owcami”.

Mając przed oczyma najlepszy wzór, ośmielę się zapytać: Co znaczy być dobrym pasterzem dzisiaj? Pytanie to odnosi się szczególnie do tych osób, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w pasterskiej posłudze Kościoła.

Z pewnością dobrze zrozumiał swoją powinność Stefan Kardynał Wyszyński. Podczas ingresu do Archikatedry Warszawskiej 6 lutego 1946 roku Prymas oznajmił wiernym, że nie chce być politykiem lecz pasterzem. A trudne warunki, w jakich znalazł się Kościół w Polsce, wymagały nieprzeciętnych zdolności politycznych i dyplomacji. W trosce o dobro Kościoła a także narodu, Prymas jako dobry pasterz nie chciał podziałów, nie szukał wrogów, choć było ich wielu. Zdecydował się nawet na ryzykowny krok, jak na owe czasy. Było nim Porozumienie, jakie podpisał z władzami komunistycznymi w roku 1950.

Ten akt dobrej woli, niestety został zlekceważony przez drugą stronę. Władze chciały podporządkować sobie Kościół. I nadszedł czas wielkiej konfrontacji z totalitarnym systemem. Po słynnym „Non possumus” na trzy lata uwięziono Prymasa.

A dzisiaj możemy się szczycić i być dumni także z naszego Rodaka, tym razem z Ojca Świętego, Jana Pawła II. Widzimy jego heroiczny trud pasterzowania w Kościele, a nawet Jego troskę o dobro całej ludzkości. Także obecne pielgrzymowanie śladami św. Pawła jest dowodem Jego otwartości na inne wyznania i religie, jest znakiem zatroskania o dobre kontakty i współpracę z wszystkimi braćmi w wierze.

Te obydwa świadectwa, które są nam szczególnie bliskie, są odpowiedzią na pytanie o pasterzowanie dzisiaj. Znamienny rys pasterski, który miał swój początek już w Dziejach Apostolskich, to otwartość.

To właśnie w Kościele apostolskim dokonało się to niezwykłe prze­obrażenie mentalności ludzi, którzy wyszli z narodu wybranego, ale któ­rzy w porę przyjęli światło Boże. Żydzi zamknęli się w obrębie swoich przepisów, a więc prawa Mojżeszowego i świątyni. Zamknęli się przede wszystkim w swojej odrębności etnicznej. Religię utożsamili z narodem i Boga w pewnym stopniu znacjonalizowali. To był ich Bóg. Tymczasem Nowy Testament każe otwierać oczy szerzej i zobaczyć Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi. O tym zaczął mó­wić Jezus Chrystus, wiele razy przywołując to, co już w Starym Testa­mencie można było odczytać jako wyraźną zapowiedź Bożej pedagogii. Teraz nadszedł czas zdecydowanego otwarcia. Mówił więc Pan do swoich uczniów, rozstając się z nimi: „Będziecie mi świadkami aż na krańcach ziemi", a to znaczyło: wszędzie tam, gdzie będą żyć ludzie.

Być pasterzem dzisiaj w Polsce, patrząc na doświadczenie pierwotnego Kościoła oraz posługę pasterską dwóch wielkich Polaków: Prymasa i Papieża, to być człowiekiem otwartym, także na ludzi o odmiennych poglądach, wychowanych w różnych tradycjach. Pasterzować to starać się umożliwić dostęp wszystkim do Najlepszego Pasterza – Jezusa Chrystusa, do Jego Ewangelii, Dobrej Nowiny, która jest zaadresowana do każdego, bez wyjątku. Pasterzować, to wspólnie dochodzić do Prawdy na płaszczyźnie dialogu. Dobry pasterz – to otwarty pasterz, szukający owiec.

Ewangelia dzisiejsza zwraca uwagę jeszcze na jeden problem, który związany jest z posługą pasterską. To umiejętność słuchania, a dokładniej mówiąc, wsłuchiwania się w głos Dobrego Pasterza.Jezus mówi: „Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą o­ne za mną i Ja daję im życie”. Słuchać i iść za głosem Chrystusa – oto druga strona medalu, która gwarantuje powodzenie pasterskiej misji. A słuchać, to zgodzić się, aby słowo dotarło do wnętrza, może czasem zaniepokoiło, poddało pod dyskusję, sprowokowało jakąś decyzję. Nie wystarczy przytakiwać. Trzeba działać. Bo to słuchanie ma powodować pójście za głosem Pana. Ma podrywać z miejsca obojętności, podnosić głowę ku ideom, uwrażliwiać sumienie. Myślenie to nie grzech. Mieć idee i wyrażać je, to nie żadne bohaterstwo, ale obowiązek. Owce, które idą za Chrystusem, mają świadomość drogi i celu, ku któremu zdążają. „Ja daję im życie”- zapewnia ich Jezus.

Niech zatem te słowa Jezusa – Dobrego Pasterza, poderwą nas wszystkich i śmiało postawią na ambitnych drogach naszego pielgrzymowania. Bo tu idzie nie o chwilową przygodę podróżnika. Ale o ostateczny cel, o pełnię życia, jakiej udziela Chrystus wytrwałym pielgrzymom.

Amen.

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643