zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

2 Niedziela

Weźmijcie Ducha Świętego.

Kiedyś dane mi było zetknąć się z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym.

Wówczas krążyły o tym ruchu różne wersje a wśród nich i taka, że na ich spotkaniach dzieją się cuda. Muszę przyznać, że dla mnie jak i chyba dla każdego innego człowieka pierwszy kontakt z tą formą uwielbiania Boga był powodem do zaskoczenia, zwłaszcza tzw. modlitwa uwielbienia. Później poznając nieco bardziej historię tego ruchu doszedłem do wniosku, iż ci ludzie nie czynią niczego innego jak tylko starają się naśladować wspólnoty chrześcijańskie pierwszych wieków. Pojawiło się wtedy pytanie: Czy i dlaczego konieczny jest taki ruch ? Przecież prawie wszyscy jego członkowie byli w oczach Kościoła dojrzałymi chrześcijaninami, wszyscy mieli za sobą przyjęcie sakramentu bierzmowania, w którym Duch Święty umocnił ich „do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.(Ryt bierzmowania). Życie przyniosło i nadal przynosi odpowiedź na to pytanie. Bo oto słyszymy: w jednym z kościołów, w którym organizowane było przygotowanie do bierzmowania musiano wezwać policję, bo członkowie zwalczających się grup młodzieżowych - kandydaci do bierzmowania(!) - pobili się między sobą. W innej parafii przygotowujący się do tego sakramentu uniemożliwiali kapłanowi prowadzenie przygotowania strzelając w kościele petardami. Te i im podobne scenki można by mnożyć. Wydaje się, że ich źródłem może być traktowanie sakramentu bierzmowania jako jeszcze jednej ceremonii, którą trzeba zaliczyć, którą trzeba mieć z głowy. A częste rozczarowania duszpasterzy, którzy rzetelnie prowadząc przygotowania widzą znikome ich efekty.

Czy o to chodziło zmartwychwstałemu Jezusowi,

gdy w opisanej dzisiaj przez św. Jana scenie przekazywał apostołom dar Ducha Świętego. Czy tak miał wyglądać jeden z najważniejszych epizodów w życiu każdego ucznia Jezusa, który swoimi korzeniami sięga do wydarzeń Pięćdziesiątnicy ? Kiedyś zapytała mnie jedna z parafianek, matka dziecka będącego w ósmej klasie, czy w tym roku będzie bierzmowanie. Miała opinię osoby bardzo religijnej. Zapytałem dlaczego o to pyta i usłyszałem, że chciała by „mieć to z głowy”, bo później dziecko idzie do nowej szkoły a tam będzie musiało więcej czasu poświęcać na naukę. Co by o takim sposobie myślenia powiedział św. Piotr z dzisiejszego pierwszego czytania. Ten sam Piotr, który trzykrotnie zaparł się swojego Mistrza a później umocniony darem Ducha Świętego czynił cuda w imię zmartwychwstałego Jezusa. W dziejach Apostolskich Jezus przed swoim Wniebowstąpieniem zapewnia uczniów, że otrzymają moc Ducha Świętego, aby być Jego świadkami i życie Apostołów jest doskonałym dowodem prawdziwości słów Jezusa. To o­ni, prości ludzie stali się filarami Kościoła. Otwarci na Boże działanie stali się dla nas wzorem współpracy człowieka z Bogiem. Jak to jest, że my, sukcesorzy pierwszych wyznawców Nauczyciele z Nazaretu traktujemy Jego dar za coś przez co trzeba przebrnąć, bo ktoś kiedyś będzie o to pytał, bo może się to kiedyś przydać ? Jednym z owoców obecności Ducha Świętego w życiu chrześcijanina wymienionym przez św. Pawła jest wewnętrzna radość. Dlaczego jest jej tak mało w naszych zgromadzeniach Eucharystycznych ? W jednej z piosenek religijnych autor słów mówi o pewnym cudownym śnie, w którym „człowiek podał rękę człowiekowi”, „do głodnego przybyli syci, ofiarowali mu chleb”, a „każda matka z radością witała swoje dziecko”. Wszystko to smutnie puentuje: „Dlaczego to był tylko sen ?” Może to jest także i Twoja wina ?”

Zagubiliśmy gdzieś rzeczywistą obecność Ducha Świętego w naszym życiu.
A przecież naprawdę nie jest to takie trudne. Gdybyśmy chcieli choć chwilę dziennie przeznaczyć na krótkie spotkanie z Tym, Który Daje Moc i opowiedzieć Mu o tym co nas dzisiaj czeka, o naszych obawach, o naszej słabości. Powiedzieć Mu o tym co w naszym życiu dobra z czego jesteśmy zadowoleni i o tym co złe, czego się wstydzimy i czego nie chcemy. Jest pewna grupa ludzi, która na każdą wiadomość o jakimś dziwnym zjawisku pędzi na łeb, na szyję by to osobiście sprawdzić - łowcy cudów. Od momentu, gdy Bóg wkroczył w życie ludzi przez całe nasze życie „ocieramy się” o cuda wśród nich o największy: chleb staje się Ciałem a wino Krwią Pana Jezusa. Wystarczy chwilę się nad tym zastanowić. Jestem w Bożym planie przeznaczony do wiecznej radości i wiecznego szczęścia. Będę istniał wiecznie. Św. Paweł przypomina: „Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło kim będziemy” Jestem dzieckiem Bożym, mam Boga za Ojca - już uświadamianie sobie tej prawdy na sposób ludzki, ułomny może nas przyprawić o zawrót głowy ze szczęścia. To nie są żadne tajemnice, których Kościół zazdrośnie strzeże i nie chce się nimi dzielić. Wręcz przeciwnie. Po to Jezus posyła w dzisiejszej Ewangelii swoich uczniów, aby wszyscy ludzie dowiedzieli się o tym, aby prawdy te stały się własnością wszystkich ludzi na ziemi. Dopóki Ewangelia będzie dla nas uciążliwym obowiązkiem, który należy podjąć na wszelki wypadek, dopóki sakramenty będą dla nas czymś co trzeba zaliczać dopóty konieczne będą różne ruchy religijne,

których celem jest ponowne odkrywanie tajemnic naszej wiary, bezlitosne odzieranie ich z różnych naleciałości i z „zaśmietnikowej teologii”, która zamiast przybliżać je człowiekowi zamazuje je i czyni zagmatwanymi i mało pociągającymi. Apostoł Tomasz nie wierzył swoim towarzyszom, gdy mówili o spotkaniu ze Zmartwychwstałym A czy Ty wierzysz w to, że religia, którą wyznajesz może przemienić Twoje życie? Czy wierzysz w to, że niesie o­na te wszystkie wspaniałe dary w tym także dar Ducha Świętego ? Podczas obrzędu chrztu św. szafarz sakramentu konkluduje wyznanie wiary tymi słowami: „Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chluba, w Chrystusie Jezusie Panu naszym”(Ryt Chrztu). Czy dojrzałeś już do tego, by chlubić się swoją wiarą ? Niech o­na owocuje w Twoim życiu na Twój i Twoich bliskich pożytek. Warto też od czasu do czasu wspomnieć modlitwę odmawianą przez biskupa w czasie naszego bierzmowania:

„Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

*****************************************************

Modlitwa wiernych

Za tych, którzy dzisiaj są następcami Apostołów, aby Duch Święty wspierał ich w posłudze biskupiej. Ciebie prosimy...

Za przygotowujących się do sakramentu bierzmowanie, aby traktowali to jako wyróżnienie i dowód zaufania ze strony Boga i Kościoła. Ciebie prosimy...

Za nas, noszących niezatarte znamię Ducha Świętego, aby w naszym życiu okazywała się Jego moc. Ciebie prosimy...


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643