zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

6 Niedziela

1. „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali…”
Bracia i siostry. Słowa te brzmią jak testament pozostawiony do wypełnienia, bo taka jest właśnie wola Chrystusa.
W pierwszej chwili wydaje się, że to nic nowego. Przykazanie miłości otrzymał już naród wybrany jeszcze przed narodzeniem Jezusa. Dobrze znamy dwa przykazania miłości. „Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”.
Ale Jezus powiedział wyraźnie: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali…” i dodaje istotną rzecz – „…tak, jak ja was umiłowałem”. To jest ta miara miłości, i to jest forma i kształt wymaganej miłości. Jezus dając przykazanie pokazał, jak ta miłość ma wyglądać.
2. Mówiąc i pisząc o miłości, często roztaczamy poetyckie wizje i dostrzegamy w niej piękno uczuć, subtelność, wzniosłość, niemalże niebiański stan ducha. Mówimy o tak zwanej czystej, duchowej miłości.
Zwolennicy cielesnych doznań lubują się w biologicznej stronie miłości, co Grecy nazwali erosem. Dla nich miłość to krótko mówiąc - seks.
I wiemy doskonale, że ani pierwsza wizja duchowej, wzniosłej miłości, ani wersja zmysłowej miłości nie gwarantują przetrwania w zderzeniu z realiami życia. Jedna wydaje się być za bardzo wysublimowana w stronę ducha, druga zaś za bardzo odarta z duchowej sfery przeżyć. Są one jakby fragmentami głębszej rzeczywistości. Miłość nie powinna być sterowana i uzależniona od jakiejś sfery człowieka, czy to wzniosłych uczuć, czy zmysłowych przyjemności. Codzienne, życie naznaczone często bólem, cierpieniem, wymaga zdrowej, dojrzałej miłości. Motywacja, dlaczego mam kochać musi tkwić głębiej w człowieku, tkwić w jego sercu, w rozumie i woli.
Kocham nie dlatego, że mi dobrze i mam z tego satysfakcję, ale kocham, bo pragnę dobra drugiej osoby. Prawdziwa miłość przezwycięża własne ego, doraźną korzyść, przyjemność. Jest skłonna do poświęceń, do ofiar, aby komuś sprawić dobro. Nie koniecznie przyjemność, która czasem może nie służyć dobru. Dlatego prawdziwa miłość, to troska o dobro drugiej osoby. I to jest najgłębsza i najszlachetniejsza motywacja miłości. Dlaczego kocham, bo zależy mi na dobru innych.
3.Bóg, który umiłował świat, ludzi, On najbardziej chce naszego dobra. Jakiego dobra? – naszego zbawienia. Dlatego z miłości posyła na świat Syna, „aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. Istota Bożej miłości to nie sprawianie ludziom doraźnej przyjemności, ale troska o nasze zbawienie. Dlatego Pan Bóg dopuszcza różne środki, czasem bolesne, aby nas uchronić przed wieczną zagładą. Ten sam Bóg, który pozwala na cierpienia, na wojny, na różne katastrofy, ten sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa cierpi i umiera na krzyżu dla naszego zbawienia. I tu jest najdoskonalszy wzór miłości.
Nie szukajmy wzorów miłości u poetów czy filozofów, nie naśladujmy czegoś, co tak naprawdę udaje miłość, a nie jest nią, ale patrzmy na Jezusa, który powiedział: „Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem”. On pokazał nam, jak mamy kochać realnie, konkretnie, rzeczowo. Forma okazywania miłości zależy od sytuacji. Obserwując słowa i czyny Jezusa widzimy różne postawy i zachowania. To nie jest głaskanie i szeptanie miłych dla ucha słów. Z jednej strony widzimy Jezusa pochylającego się nad ludzką biedą, nieszczęściem (różne cuda uzdrowienia), ale z drugiej strony widzimy Go też rozgniewanego, z biczem w ręku, wywracającego stołu, wypowiadającego ostre słowa pod adresem elity Izraela (plemię żmijowe, groby pobielane). I pytamy, czy to też miłość. Tak, jak najbardziej, bo miłość to nie czułe słówka, ale konkretna troska o dobro drugiego człowieka, a nade wszystko o jego zbawienie.
4. Bracia i siostry. Niezwykle ważnym terenem praktykowania miłości jest rodzina. Jest to praktyczna szkoła miłości. Tam trzeba przemawiać różnym językiem, aby wyrazić troskę o najbliższych. Tam trzeba rozsądnie wyważyć między swobodą a dyscypliną. Szczególnie tu chodzi o wychowanie dzieci. Nie jest dobre pozwalanie na wszystko w imię wolności i tolerancji. Jest już tyle dowodów na to, że taki system wychowania jest największą krzywdą, jaką można wyrządzić dzieciom, że nie trzeba specjalnie tego uzasadniać. Już całe pokolenia na tym się przewiozły. Często w imię szczęśliwego dzieciństwa otwiera się drogę do nieszczęścia w życiu dorosłym.
Jedna z matek chwaliła się, że jej syn jest tak dojrzały, samodzielny, że już sam potrafi zdobyć pieniądze, ubrać się modnie, dlatego też i nie zabrania mu jeździć na dyskoteki, bo ma już 14 lat. A gdy skończył lat 17 i już mógł być sądzony za kradzieże, za jazdę po pijanemu i za spowodowany wypadek, w którym kolega został ciężko ranny, wtedy rozpacz, tragedia i wzajemne oskarżanie się małżonków, jak wychowali syna. To przykład z moich rodzinnych stron. Przykład nie zmyślony. Może należałoby tu dodać, wszelka zbieżność osób i wydarzeń przypadkowa.
Tej oto matce, pewnie też i ojcu, miłość do syna kojarzyła się z pozwalaniem na wszystko, ale nie z wymaganiami, nie z dyscypliną. Jeszcze dziwiła się niektórym matkom, że nie puszczają swoich dzieci na dyskoteki, że każą im do domu wracać przed godz. 2200.
5. Bracia i siostry. Miłość to niedogadzanie, to nie głaskanie i miłe słówka. Miłość, a szczególnie rodzicielska, to odpowiedzialna troska o udaną przyszłość swoich dzieci. Jakże miło mi słyszeć słowa zadowolenia rodziców ze swoich dzieci, którzy mają już swoje udane rodziny. Tam z pewnością była prawdziwa miłość. Niech nie zabraknie jej wszystkim, każdej rodzinie i w każdym wymiarze życia.
Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643