zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

2 Niedziela

„Błogosławieni miłosierni, albowiem o­ni miłosierdzia dostąpią”

1. Przeżywamy dzisiaj niedzielę „Miłosierdzia Bożego” i warto sobie postawić pytanie: Cóż jest to miłosierdzie?

W mowie potocznej miłosierdzie utożsamia się ze współczuciem i przebaczeniem. Ta identyfikacja stwarza jednak niebezpieczeństwo podkładania pod ten termin innego znaczenia niż te, które znajduje się w Biblii. W języku hebrajskim są 2 znaczenia:

- /rahamim/ wyraża instynktowne przywiązanie jednego stworzenia do drugiego, najgłębsza pierwotna bliskość, łączność i więź. Uczucie to znajduje się we wnętrzu człowieka /w łonie macierzyńskim - jak miłość matki do dziecka całkowicie dana darmo, jak przymus serca, jakby „kobieca” odmiana miłości; sercu ojca, brata (Jer 31,20; Ps 103; Rdz 43,30)/. Jest to pełna czułości miłość i wyraża się na zewnątrz w konkretnych aktach współczucia, rodzącego się wskutek jakiejś tragicznej sytuacji albo w przebaczeniu uraz.

- /hesed we’emet - łaska i wierność/ wyraża sam z siebie ideę miłości dwu istot powiązanych obopólną wiernością. Bóg jest wierny swemu słowu.

Tak więc miłosierdzie otrzymuje bardzo solidne podstawy, i nie jest o­no tylko echem instynktu dobroci, instynktu, który może być czymś fałszywym. Miłosierdzie jest odpowiedzią a pewne przynaglenie wewnętrzne, jest wiernością wobec samego siebie. Nowożytne przekłady terminów hebrajskich oscylują pomiędzy miłosierdziem a miłością przechodząc przez wrażliwość, litość, współczucie, łaskawość, dobroć, łaskę.

W języku łac. /misericordia/ oznacza: cor codis cordia: serce, serdeczność; miser: bieda, nędza - czyli serdeczne pełne współczucia pochylenie się nad nędzą.

Biblijne znaczenie miłosierdzia można przedstawić w ten sposób: Bóg objawia swoją wrażliwość na nędzę ludzką; człowiek zaś ze swej strony, naśladując swego Stwórcę, powinien okazywać miłosierdzie swoim bliźnim.

2. Obraz miłosiernego Boga Ojca znajdujemy w Przypowieści „O marnotrawnym synu” - należałoby ją nazwać „O Miłosiernym Ojcu”. W przypowieści tej / znamy ją wszyscy ani razu nie występuje słowo „sprawiedliwość”, ale i również „miłosierdzie”.

Ale widać wyraźnie, że miłość staje się miłosierdziem, gdy przekracza ścisłą miarę sprawiedliwości. Syn marnotrawny po powrocie zasługuje na to, aby pracując w domu ojca jako najemnik, zapracował na życie i stopniowo dorobił się tego co roztrwonił /nigdy jednak w takiej ilości jakie otrzymał od ojca/. Tego domagałaby się sprawiedliwość. Tym bardziej, że dotknął i obraził ojca swym postępowaniem. Musiało to ojca boleć - przecież chodziło w końcu o jego własnego syna,. Ale tej relacji nie mogło nic zniszczyć. Ojciec jest wierny swemu ojcostwu /hesed/ i wyraża się gotowością przyjęcia swego syna do domu, szczodrym obdarowaniem marnotrawcy, aż budzi to zazdrość starszego brata, który nigdy nie porzucił ojca i jego domu. Ta wierność ojcostwu jest poszerzona o głębokie uczucie /rahamim/: „skoro ojciec ujrzał wracającego do domu marnotrawnego syna, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go”. Oto ojciec jest świadom, że ocalone zostało zasadnicze dobro: dobro człowieczeństwa jego syna; choć zmarnował majątek, to człowieczeństwo ocalało i zostało odnalezione na nowo.

Miłosierdzie, które ukazuje Chrystus w tej przypowieści, ma wewnętrzny kształt takiej miłości /agape/, która jest zdolna do pochylenia się nad każdym synem marnotrawnym, nad każdą ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad nad nędzą moralną, nad grzechem. A kiedy Bóg się pochyla, to ten, który doznaje miłosierdzia, nie czuje się poniżony, ale odnaleziony i dowartościowany. Radość ojca wskazuje na dobro nienaruszone: syn i to marnotrawny nie przestał być jego synem; i na dobro odnalezione: powrót syna do prawdy o sobie samym.

3. Nasze uprzedzenia co do miłosierdzia w wyniku tylko zewnętrznej oceny. W miłosierdziu dostrzegamy stosunek nierówności pomiędzy tym, kto je okazuje, a tym, który go doznaje i gotowi jesteśmy wyciągnąć wniosek, że miłosierdzie uwłacza ludzkiej godności.

Jest jednak inaczej: relacja miłosierdzia opiera się na wspólnym przeżyciu tego dobra jakim jest człowiek, na wspólnym doświadczeniu tej godności, jaka jest jemu dana

4. Dlaczego dzisiaj jest „niedziela miłosierdzia”?:

Fakt zmartwychwstania Jezusa łączymy z jego męką na krzyżu: o­n uniżył samego siebie i stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej /Flp 2,8/; Bóg pochylił się do tego stopnia nad naszą nędzą ludzką, pełną grzechu i zła, że nie oszczędził własnego Syna, który stał się nie tylko solidarnym z naszą ludzką biedą i nędzą, ale ze względu na grzechy ludzkości, nasze, doznaje straszliwego cierpienia i kaźni. Grzechy człowieka zostają „wyrównane” ofiarą Boga-Człowieka. Wymierzona zostaje sprawiedliwość samemu grzechowi, ale i przywrócenie miłości, tej twórczej mocy w człowieku. /Tylko żeby ludzie chcieli to przyjąć i pojąć/.

S. Faustyna: „Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopóki nie się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia Mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy, ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim. /Dz. s. F. - 570/

Jezus pokazał przebite ręce, nogi i bok Tomaszowi Apostołowi; pokazał i s. Faustynie mówiąc:

„Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom taki znak na niebie.

Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła.

4. Zachęcam do przeczytania i medytacji Encyklikę Jana Pawła II poświęconą Miłosierdziu Bożemu: „Dives in misericordia” z dnia 30.XI.1980 r.

Proponuję modlić się codziennie odmawiając Koronke do Miłosierdzia Bożego w „Godzinie Miłosierdzia” to jest o 15. Jeżeli nie możemy to przynajmniej wypowiedzmy 3 razy akt strzelisty: JEZU UFAM TOBIE


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643