zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

2 Niedziela

Dziś II Niedziela Wielkanocna, tradycyjnie nazywana białą…

Jednakże zgodnie z życzeniem samego Pana Jezusa, przekazanym siostrze Faustynie, to także Święto Miłosierdzia Bożego…

Przed rokiem, w wigilię tego święta o 21.37 nasz Ojciec św. Jan Paweł II odszedł do domu Ojca …. Obwieścił światu łamiącym się głosem abp. Leonardo Sangri.

Kardynał Kamerling Eduardo Martinez Somalo zdjął z jego ręki pierścień rybaka i zgniótł go, na znak końca pontyfikatu...

Pontyfikatu wyjątkowego, wielkiego, epokowego.., także pontyfikatu miłosierdzia… Dlaczego?

W II niedzielę wielkanocną 2000 roku w Rzymie, dokonał dzieła, które Pan Jezus kiedyś powierzył skromnej zakonnicy…, przy udziale 200 tysięcy wiernych, Jan Paweł II ten dzień ogłosił Świętem Miłosierdzia Bożego a siostrę Faustynę wyniósł na ołtarze.

Sylwetkę świętej i historię tego Bożego Dzieła możemy poznać dzięki fascynującej lekturze jej Dzienniczka, do którego zapiski zaczęła prowadzić na polecenie samego Pana Jezusa…

Siostra Faustyna, w świecie Helena Kowalska wywodziła się z niezamożnej chłopskiej rodziny, zamieszkałej we wsi Głogowiec k. Włocławka.

Z jej osobistego zapisu wiadomo, że będąc siedmioletnim dzieckiem usłyszała po raz pierwszy wewnętrzny głos, zachęcający ją do życia oddanego wyłącznie Bogu.

Nie rozumiała wtedy, w jaki sposób może to osiągnąć, później jednak pod wpływem ciągłych duchowych przynagleń zaczęła szukać dla siebie miejsca w klasztorze.

Nie zniechęcona odmową w kilku zakonach kontemplacyjnych znalazła swoje miejsce w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.

Wtedy usłyszała od Pana Jezusa: Tu Cię wezwałem a nie gdzie indziej i przygotowałem wiele łask dla Ciebie.

Odtąd wielokrotnie jej się objawia i mówi m.in.: Żądam, abyś wszystkie wolne chwile poświęciła na pisanie o Mojej dobroci i miłosierdziu: jest to Twój urząd i Twoje zadanie w całym Twoim życiu abyś dawała duszom poznać Moje wielkie miłosierdzie, jakie mam dla nich i zachęcała je do ufności w przepaść Mojego miłosierdzia.

Także pokazuje się w różnych postaciach, odkrywa boleść męki swojej – biczowania, korony cierniowej i krzyża. Doświadcza dojmującym bólem fizycznym niewidzialnych stygmatów i kolców cierniowej korony.

Również obdarowuje nadprzyrodzonymi charyzmatami: posiadała m.in. zdolność przenikania myśli i przeżyć innych osób, wielokrotnie przewidywała przyszłe wydarzenia, obcowała z duszami czyśćcowymi a także szatanami, była uwolniona od pokus przeciw czystości i uzdolniona do cierpienia zstępczego, n.p. za kobiety zabijające nie narodzone dzieci.

Nie ustawała w modlitwach za Polskę a w swoich notatkach zamieściła słowa Chrystusa, w których zapowiedział, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na Moje przyjście.

22 lutego 1931 miała miejsce wizja, podczas której Chrystus zażądał od niej namalowania obrazu Miłosierdzia Bożego.

To był impuls dla powstania kultu Miłosierdzia Bożego obejmującego cały świat!

Dzięki jej staraniom namalowano obraz z napisem Jezu ufam Tobie, odmawia się koronkę, o 15.00 odprawia się Godzinę Miłosierdzia a w I niedzielę po Wielkanocy obchodzi się Święto Miłosierdzia Bożego – ono dziś właśnie przypada!

Na kartach Dzienniczka jest ono nazwane ostatnią deską ratunku dla dusz i dniem szczególnej łaski, nawet dla największych grzeszników – dzień odpustu.

17 sierpnia 2002 w Krakowie – Łagiewnikach + papież konsekrował świątynię Miłosierdzia Bożego, ogłaszając to miejsce światowym sanktuarium a nam Polakom powierzył troskę o ten „ogień miłosierdzia”.

Mówił wówczas: Homilia w Łagiewnikach, p. 5

I oto na naszych oczach dokonał się opatrznościowy znak, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego, odeszła do Ojca iskra, która całym swym życiem przygotowywała świat na Jego przyjście; odszedł do Ojca największy współczesny świadek miłosierdzia.......

Trzeba nam przejąć jego testament, trzeba nam tę iskrę Bożej łaski rozniecać.., trzeba przekazać światu ogień miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.., Świat znajdzie, Polska znajdzie, Ty także!!!

I On nich znajdzie……

Ks. Ireneusz Kalaczyński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643