zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Zmartwychwstanie Pańskie

Zmartwychwstanie znakiem ludzkiego niepokoju, a zarazem radości i poczucia sensu
„Ujrzał i uwierzył "
Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!!!
Jesteśmy dziećmi nadziei. Jesteśmy skazani na życie! Jesteśmy skazani na zwycięstwo! Chrystus zwyciężył, pokonał śmierć, odzyskał życie, przyniósł nadzieje! Złączeni przez wiarę i chrzest z Jezusem jesteśmy skazani na to samo! Wszak jesteśmy uczniami nie tylko Tego, który do końca nas umiłował, a tę bezgraniczną miłość wyraził przez krzyż, ale także, [a nawet przede wszystkim] jesteśmy uczniami Chrystusa niepokonanego, zwycięskiego, tryumfującego! Bo On zmartwychwstał!! Prawdziwie zmartwychwstał!!! Obok tego wydarzenia nie da się przejść obojętnie. Ono winno wzbudzać w nas emocje. Ono winno rodzić w nas niepokój, twórczy niepokój! To wydarzenie - jak wiemy z Ewangelii – od początku wywołuje niepokój wśród wielu ludzi. Zaniepokojeni są strażnicy, którzy, nie spełniając dobrze swojego obowiązku, boją się sankcji namiestnika. Lęk czują namawiający do kłamstwa i przekupujący strażników faryzeusze, którzy uważali, że z pogrzeb Nazarejczyka skończy całą sprawę. Zaniepokojony jest Piłat i Najwyższa Rada. Przecież cały prowadzony nocą nielegalny proces był farsą. Boją się także fałszywi świadkowie tego procesu. Niespokojni są wreszcie sami uczniowie. Byli smutni. Spodziewali się, że On wyzwoli Izraela. Tymczasem krzyż, śmierć i pusty grób.
[Siostry i Bracia!] Niepokój ten zawsze już towarzyszy historii ludzkiego zamyślenia nad tym jedynym w świecie pustym grobem. Niespokojni są Neron i Dioklecjan, bo ci, którzy wierzą w zwycięskiego Jezusa, ze spokojem idą na męczeńską śmierć. Niespokojni są twórcy czasów oświecenia, tłumaczący zmartwychwstanie mitem słońca, czy autosugestią. Ludzie z najdoskonalszą, współczesną aparaturą wrócą jeszcze raz do badania całunu, którym miało być owinięte ciało Chrystusa. I mówią: Niezwykle intensywna eksplozja promieniowania, którą wy chrześcijanie nazywacie zmartwychwstaniem. Niespokojne są umysły ludzi sztuki, muzyki i kultury, którzy w swoich dziełach próbują przez ludzkiego ducha w tworzonych przez siebie dziełach oddać rzeczywistość zmartwychwstania. Wreszcie niespokojne są zawsze serca i sumienia wszystkich tych, którzy raz do roku - szkoda, że tak rzadko - przychodzą przed grób Chrystusa, by ujrzeć i uwierzyć, że ten grób się pustym został, bo Pan z martwych powstał.
A czy we mnie to wydarzenie wzbudza niepokój? I czy ten niepokój jest twórczy? Czy mnie usypia, czy raczej prowadzi do działania,? Czy wpływa on na moje codzienne myślenie i postępowanie? Czy widać to po moim życiu i działaniu?
Bo - Siostry i Bracia! - Wyobraźmy sobie niewierzącego, który w Ewangelii przeczytał słowa Jezusa: „Ufajcie, Jam zwyciężył świat” i zaciekawiony, szuka uczniów tego zwycięscy. Jak oni wyglądają? Musza być szczęśliwi i radośni. Tymczasem nasze „Alleluja" tak często nie tylko nie rozświetla naszych ulic, biur, zakładów pracy, ale nawet naszych domów. Życie Paschą, gdzie ra¬dość zwycięża śmierć tak często sprawia nam trudności. A nasze życie winno być głoszeniem śmierci Pana i świadczyć o Jego zmartwychwstaniu.
„Ujrzał i uwierzył "
Umiłowani! Autor Dziejów Apostolskich pisze: „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu... Bóg wskrzesił go trzeciego dnia ...ustanowił Go sędzią żywych i umarłych, kto w Niego wierzy w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów". Te słowa każą nam zapytać siebie: czy znamy sprawę Jezusa z Nazaretu? Ile o naszej wierze wiemy? Czy wierzymy, że Bóg Go wskrzesił? Czy przychodzimy do niego po odpuszczenie grzechów? A jak często to robimy?
Po informacji otrzymanej od Marii Magdaleny, Piotr i Jan biegli do grobu. Po tym co zobaczyli, Ewangelista napisał: „Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych". Jesteśmy w podobnej sytuacji jak Magdalena i apostołowie. Dla nich pusty grób, płótna i chusta wystarczyły, aby uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa. My również tylko przez znaki możemy spotkać Zmartwychwstałego. Miejscem, gdzie się objawia jest liturgia Kościoła, szczególnie Eucharystia, w której chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Czy mam świadomość, że każda niedzielna Msza św. jest pamiątką i uobecnieniem, nie tylko śmierci Pana Jezusa, ale przede wszystkim właśnie Jego zmartwychwstania? Wszak ku czci zmartwychwstania jest uroczyściej niż w dni powszednie sprawowana! A czy chętnie, czynnie i z pożytkiem biorę w niej udział? Uczestnicząc we Mszy św. możemy powiedzieć: Ty tutaj jesteś i ja tutaj je¬stem, bo modlitwa to zawsze dialog. W wielkanocnym olśnieniu, gdy Jezus powiedział - „Mario", ona odpowiedziała „Nauczycielu". Podobnie może być z nami. Trzeba nam iść z wiarą na Eucharystię, już czas żebyśmy się spotkali z Jezusem Zmartwychwstałym. Inaczej „Nie będziemy mieli udziału z Nim”!
Polecenie Jezusa: „To czyńcie na Moją pamiątkę" nie oznacza wspominania przeszłości, ale wzywa do urzeczywistniania poprzez liturgię męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa i wstawiania się za nami u Ojca w niebie.
W VII wieku w Lanciano pewien mnich zaczął po konsekracji wątpić w obecność Chrystusa. Wtedy na jego oczach hostia stała się kawałkiem ciała, a wino zamieniło się w krew. W 1970 roku eksperci poproszeni o analizę tych relikwii, odpowiedzieli, że Ciało i Krew są rzeczywiście kawałkiem ludzkiego ciała oraz skrzepem ludzkiej krwi. Żyjemy w obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, spożywamy Jego umęczone z miłości i uwielbione, przebóstwione Ciało. Eucharystia jest miejscem obecności Chrystusa, z którym możemy się spotkać osobiście. Przyjaciołom sprawia przyjemność spotkanie. Im więcej czasu są razem, tym jest przyjemniej. Dlaczego więc tyle pośpiechu i nerwów z powodu jednej godziny Mszy św.? Może to jest jedna z przyczyn smutku. Lampa bez oliwy nie daje światła. Samochód bez paliwa nie ruszy z miejsca. Tracimy ewangeliczną radość i apostolski zapał, jeżeli nie jesteśmy pocieszani Słowem Bożym i umacniani Eucharystią. Całe życie Jezusa zmierzało w kierunku Kalwarii i wielkanocnego poranka. Całe nasze życie powinno być ukierunkowane na Eucharystię, gdzie Zmartwychwstały Chrystus chce nas obdarzać Swoją mocą i radością, a która jest źródłem i szczytem całego chrześcijańskiego życia. Czy umiem przynieść Bogu na niedzielną Mszę św. całe moje życie? Czy potrafię złożyć je z chlebem i winem na ołtarzu i razem z Jezusem ofiarować je Ojcu, by je ubogacił i przemienił? A może widzę to, co mało istotne – nie taki kolor dekoracji, te kwiaty są nie w moim guście, ksiądz nie tak uczesany? I tak, nie dając się wprowadzić przez fakt zmartwychwstania Pańskiego w twórczy niepokój, poprzez swoje fanaberie czy małostkowość utwierdzam tym samym swój malkontentyzm, niezadowolenie, zgorzkniałość, skazując się przez to na wegetację. Czy umiem „zachwycić się Bogiem”, bo „wiek XXI - jak zwykł mawiać jeden ze współczesnych wielkich teologów – będzie wiekiem mistyków, albo w ogóle nie będzie wiekiem chrześcijańskim”? czy mam świadomość, że moja postawa do Chrystusa tworzy obraz współczesnego chrześcijaństwa?
„Ujrzał i uwierzył "
Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Dzisiejsza Msza św. jest okrzykiem radości. Oto dziś zmartwychwstania blask. Jezus po męce i śmierci powstał z grobu. Dobro zatryumfowało nad złem, życie nad śmiercią, a nadzieja nad rozpaczą. Ale „czy Chrystus przez swoje zmartwychwstanie na pewno przyniósł ci wesele? Czy cieszysz się z tego, ze uwierzyłeś w Jezusa, ze jesteś chrześcijaninem? Czy przyjąłeś wiarę jak cenny dar? Czy jest dla ciebie jak znaleziony skarb, jak perła najdroższa, za którą można sprzedać wszystko inne? Czy jesteś szczęśliwy?”[ks.MM]. Czy tchnięty niepokojem rodzącym się z Chrystusowego zmartwychwstania żyjesz pełnią życia? „Bo naprawdę można żyć tylko wtedy, kiedy się nada swojemu życiu wymiary ostateczne. Tylko wtedy można prawidłowo rozstrzygać, pracować, mówić, myśleć”[ks.MM] Bo dziś, niezależnie od tego, jak trudna może wydawać się ludzka egzystencja, wolno nam oznajmić, że nie cierpienie, bezsens, nie zimny grób mają ostatnie słowo w naszym życiu, ale perspektywa zwycięskiego, radosnego zmartwychwstania. Zatem nikt i nic nie może nam tej radości odebrać, bo jej dawcą jest sam Bóg, który dziś tryumfuje nad szatanem, śmiercią i grzechem. On dalej zwycięża, bo
Zestarzał się nam księżyc. Ludzie po nim chodzą
mówią o nim tak szczery że zaczyna nudzić
nikt go nie traktuje w poezji na serio
jak Hamlet uogólnia nie myśli praktycznie
poezję (licho wzięło) prawie już jej nie ma
szary świerszcz ją zastąpi swą metodą zwykłą
a z wierszy napisanych chyba ten nie umrze
co nie bał się być prawdą lub stał się muzyką
tylko Jezus pozostał
choć ludzie nerwowi
nawet nie zauważą że przystanął w sieni
Ma tyle ran co przedtem a nic się nie zmienił

(x. J. Twardowski „nic się nie zmienił”)

Nie proszę już o spokój
Ani o to żeby było inaczej
Nie mam żalu że nie mam malucha
Ani o to że mi najbliżsi rozrąbali głowę
Przeszedłem podziękować ze jesteś Bogiem

Ks. Andrzej Papież


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643