zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Zesłanie Ducha Świętego

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Jezus, który cały swój czas i energię poświęcał dla drugiego człowieka, w dzień przed śmiercią ofiarował swym uczniom swoje Ciało i Krew, a później oddał swoje życie za wszystkich ludzi.

W dniu Pięćdziesiątnicy Jezus oddał swym uczniom swego Ducha.. W dniu tym oddał wszystko co posiada i kim jest, już nie ma nic więcej do ofiarowania.

Dzisiejsze święto nie jest jedynie pamiątką tego wielkiego wydarzenia z przed 2000 lat. Dzisiejsze Święto przypomina nam tę wielką prawdę, że każdy z nas chrześcijan, podobnie jak Apostołowie oraz Maryja otrzymał Ducha Jezusa.

Co to znaczy otrzymać ducha drugiego człowieka?

Najprawdopodobniej, gdybyśmy otrzymali ducha Bethovena lub Mozarta podobnie jak o­ni bylibyśmy w stanie tworzyć piękną muzykę. Gdybyśmy otrzymali ducha Leonardo Da Vinci lub Picassa bylibyśmy w stanie malować piękne obrazy.

Jaką zdolność otrzymuje człowiek napełniony Duchem Jezusa Chrystusa?

Niewątpliwie każdy z nas zna odpowiedź. Każdy kto przyjmuje Ducha Jezusa otrzymuje zdolność do kochania drugiego człowieka. My wszyscy, którzy otrzymaliśmy Ducha Jezusa jesteśmy w stanie kochać każdego człowieka, tak samo jak kochał Jezus. Dzięki temu podobnie jak sam Jezus jesteśmy w stanie wieść pełne życie, tak wspaniałe i szczęśliwe jakim było życie Jezusa, życie w pełni wolne, niezależnie od warunków zewnętrznych, jesteśmy w stanie wieść życie wypełnione prawdziwą radością i pokojem.

Czy realizujemy te możliwości, a przynajmniej czy wierzymy że posiadamy takie możliwości?

Jeżeli pomimo tego, że przyjęliśmy Ducha Jezusa nie żyjemy tak jak żył Jezus, jeśli nasze życie zamiast objawiać miłość, która jest w nas, objawia egoizm, to może warto zastanowić się nad przyczynami.

Dlaczego nie żyjemy tak jak Jezus? Dlaczego nie kochamy tak jak Jezus? Dlaczego nasze życie nie jest tak wspaniałe jak życie Jezusa?

Czy problem ten nie jest podobny do problemu związanego z innymi zdolnościami? Aby nasze zdolności wydały owoc, nie wystarczy je posiadać, konieczna jest praca nad ich rozwinięciem.

Podobnie jak muzycy, czy też malarze rozwijają swoje zdolności poprzez ich używanie, tak samo my rozwiniemy swą zdolność do kochania tylko wtedy, gdy będziemy kochać. Nasza miłość może być na początku bardzo niedoskonała, będziemy zdolni tylko do małych aktów miłości. Jednak jeśli będziemy wytrwali i będziemy kontynuować życie miłością niewątpliwie doświadczymy wspaniałości bezinteresownej miłości, zdolność do kochania będzie się w nas stopniowo rozwijała..

Wysiłki w celu rozwijania zdolności do miłości są bardzo ważne przynajmniej z jeszcze jednego ważnego powodu.

Duch Św. nie jest tylko siłą, czy też zdolnością. Jest Bogiem, jest Osobą, która nas kocha, która pragnie głębokiej relacji z nami, która pragnie wyzwolić nas z różnych zniewoleń. Ale jednocześnie jest Osobą, która szanuje naszą wolność. Nic w nas nie zmieni bez naszej zgody.

Akty bezinteresownej miłości, nasze wysiłki w celu rozwinięcia naszej zdolności do miłości są sposobem wyrażana zgody na Jego przebywanie i działanie w nas. Jeśli w ten sposób pozwolimy Duchowi świętemu na przebywanie w nas i działanie w nas nasza relacja z Duchem św. pogłębi się, będzie o­n w stanie działać w nas bardziej swobodnie, będzie nas oczyszczał i wyzwalał z niewoli egoizmu, będzie nas przemieniał w drugiego Chrystusa., staniemy się wolni do doskonałej miłości

Dziękując Bogu za dar Ducha Św. módlmy się o to, abyśmy coraz bardziej zjednoczeni z Duchem Św. mogli coraz pełniej objawiać swym życiem miłość Boga i podobnie jak sam Jezus doprowadzić wielu ludzi do spotkania z Bogiem, pomóc im w przyjęciu Jego Miłości.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643