zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

6 Niedziela

Liturgia Słowa przeznaczona na dzisiaj przypomina nam w jaki sposób powinniśmy prowadzić nasze życie. Centrum dzisiejszych czytań-Ewangelia- staje się na pewno dla niejednego z nas, z jednej strony pocieszeniem a z drugiej wyrzutem sumienia. Chrystus akcentuje powagę zachowywania przykazań bożych przekazanych Mojżeszowi, ukazując je na tle miłości człowieka do Boga. Jeżeli Mnie miłujecie będziecie zachowywać moje przykazania. Synonimem słowa zachowywać, po przeczytaniu dokładnym dzisiejszej Ewangelii możemy posłużyć się słowem trwać. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, będziecie zachowywać moje przykazania. W taki sposób powinniśmy odczytywać słowa Chrystusa. Trwanie w Bogu, w Jezusie, staje się dla nas fundamentem owej miłości. Swoistego zauroczenia się stworzenia swoim stwórcą. A jednocześnie staje się w pełnym tego słowa znaczeniu podziwem i zachwytem skierowanym ku Bogu. Cóż owo trwanie oznacza? Z jednej strony ukazuje nam fakt stały, niezmienny. Trwanie to bycie w Bogu. Poruszanie się w obrębie Objawienia przekazanego nam przez Chrystusa i ST, a wyjaśnianego przez Kościół na tle ponad 20. wieków.
Jednakże ze strony człowieka owo trwanie ma niekoniecznie charakter stały i niezmienny. Ponieważ natura człowieka naznaczona piętnem słabości, stara się na wszelkie jej znane sposoby usilnie dążyć do samorealizacji w wyznaczonych przez siebie granicach. Stara się przez to afirmować samą siebie, nakłaniając człowieka ku odrywaniu się od Boga. Spowodowane jest to niejednokrotnie niezrozumieniem czym jest bycie w Bogu, a Boga w nas. Usilne dążenie do zrozumienia powagi tych słów może nas ukierunkować ku stwierdzeniu, że bycie współczesnego chrześcijanina w bogu to jego Tożsamość. Wiedza o tym, kim się jest, ku czemu prowadzi nasze życie. A przede wszystkim uświadomienie sobie tego, powoduje w nas przylgnięcie do Boga. Życie każdego człowieka, tego który wie, kim jest i czego pragnie od niego Bóg, a także człowieka niewierzącego, ma jeden cel. Życie wieczne…te od którego nasz współczesny świat tak bardzo stara się odejść, a przynajmniej zapomnieć. Tożsamość, chrześcijanina pochłoniętego przez wiarę, ukazuje mu czym jest życie naznaczone Bogiem, Trwaniem a jednocześnie oczekiwaniem.
Jednocześnie zdanie nad którym dzisiaj staramy się pochylić by odnaleźć jego sens, jest także ukazaniem sposobu za pomocą którego owo trwanie stanie się dla nas możliwe. Zachowywanie przykazniań bożych staje się dla nas momentem w którym człowiek zakorzenia się w Bogu.
NT przypomina nam że owo trwanie w Chrystusie staje się fundamentem ludzkiego życia nacechowanego dobrem. Chrystus bowiem w mówi: Beze mnie nic uczynić nie możecie…(J 15,5). Człowiek który stara się układać swoje życie bez Niego, bez Boga, układa je w sposób nieuporządkowany chaotyczny, a w końcowym etapie stwierdza że zabrakło po prostu w nim sensu. Człowiek bowiem, jako stworzenie nie może stać się celem swojego życia.
Te wszystkie pułapki ludzkiego przystanku, jak nazywamy nasze ziemskie życie, można ominąć w bardzo prosty, a jednocześnie trudny i wymagający wiele poświęceń sposób: Jeżeli mnie miłujecie to będziecie zachowywać moje przykazania.
Św. Augustyn komentując te słowa stwierdza, że człowiek który nie miłuje boga nie może zachowywać przykazań, ponieważ przykazania są sprawdzianem naszej miłości i trwania w Bogu.
Drodzy bracia i siostry, kończąc dzisiejsze rozważanie zastanówmy się podczas dzisiejszej Eucharystii jak byśmy zdali sprawdzian naszej miłości. Czy nasze życie, nacechowane jest miłością do Boga, czy też bardziej nacechowane jest miłością do tego co nas otacza.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643