zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

2 Niedziela

Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Dzisiaj w sposób szczególny patrzymy na Boga, który jest miłosierny. Miłosierny, to jednocześnie ten, który kocha, którego miłość nie zna końca. Bo miłość w sposób szczególny wyraża się w gotowości wspomagania potrzebującego, miłość wyraża się poprzez przezywanie niedoli drugiej osoby. Milosc, a wiec miłosierdzie, najbardziej ujawnia się wobec cierpienia drugiego człowieka, wobec jego krzywdy, ubóstwa, zła fizycznego, zła moralnego.

Człowiek, gdy dzisiaj wnikliwie spojrzy na otaczający go świat, który od początku w zamyśle Boga został stworzony na jego obraz, na obraz Boży, to od razu z przerażeniem zauważy, jak daleko odeszliśmy od zamysłu Boga. Można by nawet stwierdzić, ze świat już nie przypomina nic z planu Bożego. Człowiek wyciągnął rękę po wszystko, co tylko możliwe. Najpierw to poprzez zwykle ustawy chce kontrolować życie. Mówi, ze to o­n ma prawo decydować o drugiej osobie. I tutaj nie przebiera w rozporządzeniach, począwszy od legalizowania aborcji - mówi, ze życie dziecka poczętego będzie wyłącznie w jego ręku. Ale nie tylko na tym poprzestaje. Życie człowieka chorego, w podeszłym wieku, człowieka cierpiącego, nieuleczalnie

chorego jest już nikomu niepotrzebne - mówi. Bo świat należy do ludzi mocnych, ludzi zdrowych. Prędzej czy później tez będzie chciał decydować o tych, którzy weszli w konflikt z prawem, więźniach, może ludzi nie pracujących, może i tych, którzy nie rokują na przyszłość.

Więcej, jeżeli człowieka sprowadzi się do funkcji czysto przynoszącej zysk, rokującej nadzieje na przyszłość, to trzeba go wykorzystać do maksimum. Niech pracuje dzien. i noc, niech się zaharuje. Niech prawo, które pozornie ma mu służyć, coraz bardziej go zniewala, ogranicza mu wolność. A następny krok, to trzeba mu podsunąć wszystko, co go trochę rozerwie, co choć na krotko przyniesie mu radość. Dlatego tez już od początku trzeba go uczyć jak korzystać z narkotyków, alkoholu, dać mu dostęp do wszystkiego, co zakłóci w nim spokój. Zalać środki przekazu pornografią, podsunąć mu literaturę, gazetę, która poza wynaturzonymi obrazkami, przygodami, wyjałowi go z wszelkich uczuć, wyrzutów sumienia.

Bracie i siostro. Konsekwencja tzw. Wolności, do której doszliśmy w 21 wieku jest świat nękany konfliktami. Swiat pełen nienawiści, agresji. Swiat niekończących się wojen. Swiat potężnych dysproporcji pomiędzy tymi, co maja a ubogimi. Swiat rozbitych małżeństw, świat młodych ludzi, którzy zatracili poczucie własnej tożsamości, świat dzieci, którym odebrana została radość. Swat ludzi starszych, którzy nie maja miejsca w domach rodzinnych.

I właściwie ty, któremu przyszło żyć na takim świecie, prędzej czy później znajdziesz się jego ofiara, jego wynaturzona do granic karykatura.

Dlatego to potrzeba abyś najpierw zaczął woląc “ miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Miłosierdzie najpierw dla nas, abyśmy zaczęli żyć pełnia wiary.

Abyśmy na nowo odkryli, ze przecież to Bóg nas stworzył, jako swe arcydzieło, Stworzył na swój obraz i podobieństwo. To, co ci zaproponował przez Kościół, to Modlitwę. To cały tydzień wołaliśmy w tej świątyni o miłosierdzie. Miłosierdzie to Najpierw sztuka kochania, na wzór Boga, który syna swojego dal na ukrzyżowanie Za nasze nieprawości. Miłosierdzie to nieskończona gotowość i moc przebaczania, Której żaden grzech nie przewyższa i nie ogranicza? Milosierdzie, to droga, którą Nam ukazał Jezus, gdy uczył nas w przypowieściach o synu marnotrawnym. Nie ma Takiego zła, którego by Ojciec nie przebaczył. Miłosierdzie, to przypowieść o Dobrym Pasterzu. Dobry Pasterz, to ten, który zna swoje owce po imieniu, zna ciebie ze wszystkim, co masz i posiadasz, ze wszystkim, co ukryte jest w twoim wnętrzu. Miłosierdzie, to przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - gotowym pomagać, nieprzechodzacym obojętnie wobec potrzebującego. Miłosierdzie to także przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Jeden za życia żył w niedostatku, gdy drugi korzystał z uciech doczesnego świata. Jakże inny natomiast spotkał ich los po śmierci. Zawarte jest tutaj to pełne rozpaczy wołanie Bogacza, aby pouczyć jego braci jeszcze żyjących, przestrzec ich przed losem, który jego samego spotkał. Miłosierdzie to także przepowiesz o nielitościwym słudze. Wykorzystywał nieuczciwie, niesprawiedliwie i dlatego to Pan kazał go wtrącić do wiezienia.

Jednak największym przejawem Bożego Miłosierdzia to, co doświadczyliśmy w Wielki Piątek. Bóg bezinteresownie poświęcił swojego Syna. Pochylił się nad człowiekiem aż do śmierci krzyżowej i Odkupił go z tego wszystkiego, co niesie świat, odkupił go i wyzwolił z grzechu. Czyż może być większa radość nad ta, ze od tej pory grzech już nie będzie panował, Czyż może być większa radość nad ta, ze jesteś już wolny, ze grzech nie ma nad tobą władzy.

To te radość odkryła jakże mocno Siostra Faustyna Kowalska. Swieta na miarę naszych czasów. Święta, która jest nam dana, aby z nią woląc “Jezu ufam Tobie”. Ufam tobie, bo tylko w Tobie jest życie, ty tylko możesz dąć nam radość. A środki, jakie nam podaje, na uratowanie świata poprzez praktykowanie Bożego Miłosierdzia to: obraz Jezusa miłosiernego, Koronka i nowenna do Bożego Miłosierdzia, litania na cześć Trójcy Świętej, i celebracja święta ku czci Miłosierdzia Bożego.

Bracie i siostro. Przychodzisz dzisiaj do świątyni, nie po to żebyś się przeraził złem świata. Byłaby by to twoja jeszcze jedna porażka, a może i ukłon przed złem. Przychodzisz dzisiaj do świątyni, aby zwyciężyć, aby na nowo odkryć MOC w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Przychodzisz dzisiaj do świątyni, aby odważnie brać w rękę różaniec i wołać za cały świat, wołać za innych, zatwardziałych grzeszników, wołać za upuszczającymi się grzechu zgorszenia, wołać za niewiernych małżonków, wołać za uwikłanych w rożnego rodzaju skandale “miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

O. Stanisław Kowal OMI


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643