zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Resurrexit sicut dixit...

"Triumf Pana w dniu Zmartwychwstania jest ostateczny.
Gdzie są żołnierze, których postawiły władze? Gdzież są pieczęcie, które umocowano na kamieniu grobowca? Gdzież są ci, którzy skazali Nauczyciela? Gdzież są ci, którzy ukrzyżowali Jezusa?...
W obliczu Jego zwycięstwa trwa wielka ucieczka nieszczęśliwych nędzników. Bądź pełen nadziei: Jezus Chrystus zawsze zwycięża. "(Św. Josemaria Escriva, Kuźnia 660)
Umiłowani Bracia i Siostry Zmartwychwstanie Pańskie, to fakt historyczny, od dwóch tysięcy lat mówi o nim pusty grób, który przemawia głośniej i skuteczniej niż jakiekolwiek kazanie.
Od dwóch tysięcy lat ten grób jest celem pielgrzymek ludzi łaknących Prawdy, która wyzwala od grzechu, od lęku, Prawdy, która otacza miłością i uczy miłować ofiarnie, aż do oddania życia za braci. W cudzie Zmartwychwstania specjalny, najgłębszy sens znajduje ewangeliczna prawda, że kto egoistycznie pragnie zachować swoje życie dla siebie, ten je straci, a kto odda je z powodu Jezusa za bliźnich, ten je ocali na życie wieczne.
I tak oto pusty grób Zbawiciela staje się dla nas bramą na drodze do życia w pełni, do życia bez braku i ograniczeń, bramą, którą można ominąć, ale której ominięcie, jest najtragiczniejszym błędem życia ludzkiego Jednakże ten pusty grób ujawnił, że przez historię dwóch już tysięcy lat chrześcijaństwa, ziemię przemierzają dwa szeregi świadków Zmartwychwstania. Świadkowie prawdy o Triumfie Chrystusa, ci, co dotknęli cudu Zmartwychwstania odwiedzając pusty grób: Maria Magdalena, Piotr i Jan Apostołowie, pozostali Apostołowie, którzy po Zmartwychwstaniu rozmawiali z Jezusem, spożywali z nim posiłki, dotykali ran i drugi szereg głosicieli kłamstwa (fałszywi świadkowie Zmartwychwstania), którzy za niegodziwe pieniądze rozpowiadali że " widzieli przez sen jak >> uczniowie przyszli i zabrali z grobu ciało Jezusa<< ".
Rzecz znamienna, że to niedające się poważnie traktować świadectwo śpiących, znajduje stale swoich zwolenników i głosicieli, mimo że, sami "świadkowie" uciekli przerażeni od grobu, gdyż działy się przy nim nocą nieprawdopodobne i zatrważające rzeczy.
Jednym z tych, co przyjęli fałszywe świadectwo o Zmartwychwstaniu był François Marie Arouet (Voltaire), XVIII - wieczny luminarz francuskiego Oświecenia , który na drodze swojego duchowego i umysłowego rozwoju, zszedł ze stromej i wąskiej drogi ewangelicznej wiodącej przez grób do życia, prześmiewał Chrystusową naukę i jej zasady. Odrzucił Boga i Jego Opatrzność, umarł duchowo. Jednak u swego ziemskiego kresu, poznał bezsens życia poza Bogiem, miałkość i absurdalność "prawd" ignorujących Istnienie Boga, Prawdy Absolutnej. Na łożu śmierci przeżył swoje zmartwychwstanie - wołał podobno" więcej światła!", wołał o kapłana by pojednać się z Bogiem... Jednak jego "przyjaciele" (m.in. d`Alembert) nie dopuścili by wielki Voltaire zgorszył swoją postawą młodych zbuntowanych inteligentów francuskich, dla których był swego rodzaju guru... Zmarł bez sakramentów, ale nie można powiedzieć, że Chrystus nie dokonał w nim cudu zmartwychwstania, zwycięstwa życia w Bogu nad śmiercią życia w pysze i próżności, schlebianiu różnym swoim egoizmom.
Dla Chrystusa niczym jest bowiem, ludzki grzech, ludzka przewrotność i pycha, nie są one w stanie zniweczyć Bożego planu. W zbawczym działaniu Chrystusa krzyż ze znaku hańby przemienia się w chwalebny znak zwycięstwa. Może zatem Chrystus także wziąć za rękę i wyprowadzić z szeregu fałszywych świadków kogo zechce, mógł i Voltaire`a ... Chrystus powstał z martwych, śmiercią zwyciężył śmierć i tym co pomarli darował nowe życie (bizantyjska jutrznia Niedzieli Zmartwychwstania).
Dziś w Niedzielę Paschy Chrystusa od samego poranka, z kobietami niosącymi do grobu wonności i z Apostołami Piotrem i Janem zaglądamy do pustego grobu Pańskiego, nie podzielamy ich zdziwienia, bo patrzymy z innej historycznej perspektywy. Pusty grób Jezusa nas nie dziwi, natomiast napełnia nas radością i nadzieją, że Zwycięzca śmierci, piekła i szatana zwycięży także w moim życiu, przez zwycięstwo prawdy nad fałszem, cnoty nad grzechem, ze zechce zmartwychwstać i zamieszkać we mnie.
Chrystus powstał z martwych, śmiercią zwyciężył śmierć i tym co pomarli darował nowe życie (bizantyjska jutrznia Niedzieli Zmartwychwstania). Byliśmy umarli na skutek naszych grzechów, ale dzięki Bożej Łasce i naszej z nią współpracy zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, otwarliśmy się na zwycięstwo Chrystusa w nas, na Jego zmartwychwstanie w nas. Podejmijmy wysiłek, a Chrystus będzie w nas zwyciężał... Zawsze, kiedy z serca wybaczymy bliźnim naszym, zawsze, kiedy zawrócimy z drogi ku grzechowi wracając na drogę ku dobru i świętości, zawsze, kiedy w sobie i wokół siebie będziemy zło dobrem zwyciężać...
Zawsze, gdy w naszym życiu będziemy się starali odtwarzać życie i sposób postępowania naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem... Mądrość Kościoła corocznie stawia przed nami zadanie, które w danym roku ma nas zbliżać ku Bogu i ku bliźnim. W roku ubiegłym, było to zadanie - "Naśladować Chrystusa".
Z odwagą właściwą uczniom Chrystusa, stawialiśmy i stawiamy nasze stopy w miejsca śladów, jakie Pan pozostawił na ziemi swoimi przebitymi gwoźdźmi stopami, swoimi pełnymi wdzięku stopami głosiciela dobrej nowiny. Rok bieżący przeżywamy pod hasłem „głosić Ewangelię nadziei”. Mamy właśnie głosić tę Ewangelię, tę Jezusową Dobrą Nowinę o obfitym zbawieniu przygotowanym przez Boga tym, który umiłowali pojawienie się Jego. Razem z Wami spoglądając w pusty grób Pana, szukam w nim umocnienia wiary, fundamentu nadziei i niewyczerpanego źródła miłości chrześcijańskiej.
Niech zmartwychwstały Zbawiciel obficie obdarza nas owocami Jego i naszej Paschy: Pokojem, Radością i Pełnią Zbawienia.
Amen.

Ks. Jerzy Stanisław Bieńkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643