zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Wniebowstąpienie Pańskie

Było to przy kasie na dworcu kolejowej w niewielkiej miejscowo-ści. Przy kasie jakby uparcie tkwi człowiek w średnim wieku. Od wnętrza kasy dochodzi jakiś krzykliwy głos osoby raczej zdenerwowanej. Ludzie zaczęli się oglądać... o co tu chodzi ? Stojący pan wielokrotnie prosi i bilet ... kasjerka wielokrotnie pyta ... dokąd ! Wybierający się w drogę mimo wszystko nie odpowiedział dokąd chce jechać... odszedł w końcu bez biletu...
Pytali ludzie, czy był pijany ? Nie – całkiem normalny – to dla-czego tak postąpił ? Odpowiedź zdaje się być prostą – ten człowiek sam nie wiedział co z sobą zrobić . Może był to ktoś z bezdomnych, może bez-robotny, albo psychicznie wykończony. Coraz więcej ludzi dzisiaj nie ma dokąd iść, nie ma celu życia, sensu dla swoich dni i lat ! Dlaczego ... ?
Trudno zamykać się na dłuższy czas w samym sobie – taka sytuacja jest nie do zniesienia. Powiadają niektórzy młodzi gniewni , że pójdą w cały świat... A może takim ludziom mimo wszystko trzeba pomóc w odnale-zieniu sensu życia, owej stacji do której trzeba mam się udać? Wiem, ze to będzie droga pod górę !
Mojżesz wspina się na górę Synaj by oglądać Boga.
Podobno szczyty gór nie tylko nas rozkoszują, cieszą, ale także doświadczają, uczą , hartują. Wielu udaje się na szczytu, aby się modlić, bo tam jest się bliżej Boga. Na szczyt góry został zaproszony wódz i przewodnik narodu pielgrzymujący Mojżesz. Było to niebawem po wyj-ściu z niewoli egipskiej. Ze swoim ludem przybył na pustynię Synaj. Obozowali naprzeciw góry. Mojżesz wielokrotnie bywał wzywany na rozmowę z Bogiem . Tam na szczycie zostało zawarte przymierze, czyli uroczysta umowa Boga ze swoim ludem, który stał się odtąd szczególna własnością pośród wielu narodów. Wracając do swoich Mojżesz przeka-zywał nakazy Pana, Jego przykazania i zachęcał by uczynić wszystko, co Bóg polecił im czynić. Tam na pustkowiu uczył ich dobra, pomagał w pielgrzymowaniu dając pokarm i napój – aby doszli do celu – do Ziemi im Obiecanej. Nie tylko Mojżesz, ale i lud chciał zobaczyć Oblicze Boga. Nie wolno im było nawet dotykać podnóżka góry – mieli czekać na znak dany przez Boga. Padały grzmoty, lśniły błyskawice, a mgła rozpostarła się nad górą . Lud drżał ze strachu stojąc z daleka. Nie tylko Mojżesz był ciekawy nieba i Oblicza Bożego. Pewnego dnia w czasie modlitwy zapra-gnął wołając do Boga : „ Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę ” ... Odpo-wiedź : Ja ukaże ci mój majestat i ogłoszę moje imię, wyświadczę łaskę i miłosierdzie, komu Mi się podoba ... nie będziesz mógł oglądać mojego Oblicza... oto miejsce obok Mnie, stań przy skale. Gdzie będzie przecho-dzić moja chwała pozostawię cię w rozpadlinie skały i położę ręka Moją na tobie, aż przejdę, ujrzysz Mnie z tyłu, lecz nie ukaże Ci mojego Obli-cza... ( Wyjścia 33,18)
Pan zstąpił, zatrzymał się przy Mojżeszu, rozmawiali z sobą, a schodząc z góry twarz jego promieniała na skutek rozmowy z Panem tak, że bali się zbliżyć do niego. Często ukrywał twarz swoją zasłoną , odkry-wał dopiero , gdy stawał przed Bogiem.
Na Taborze i na Górze Oliwnej Chrystus przemieniony ukazuje swoją chwałę.
Do Oblicza Pana doszło także trzech uczniów – Piotr, Jan i Jakub. Chrystus w swojej chwale stanął na krótko wobec nich. Nie mogli patrzeć, padli na ziemię jakby omdleni z przerażenia. Do chwały Pana prowadzi droga pod górę. Trzeba jak uczniom, tak wszystkim nam podążać pod górę - Oglądanie Boga nie przychodzi łatwo i nie żądanie człowieka. By stanąć przed Bogiem, trzeba być godnym tego spotkania , mieć serce god-ne tej łaski. Dzisiaj też z uczniami wspinamy się na Górę Oliwną , aby czterdziestego dnia dostrzec odchodzącego Chrystusa . Mówimy krótko – wstępuje do nieba, wraca do umiłowanego Ojca, który posłał Swego Syna na ziemię z misja pojednania.
Niebo – piękno chwały Bożej, majestat Boga. Pojęcie nieba ludzie bardzo spłycili, ubrali je ludzkie porównania. Niebo dla małych dzieci to błękit sklepienia nad głowami, dla starszych to trochę spokoju w domu wśród rozbawionych dzieci, to przerwa w szamotaninie codziennych za-jęć, to troicie więcej pieniędzy w kieszeni...
Jak więc wygląda sprawa nieba ? Tutaj na ziemi w najlepszym razie nie może być coś wspaniałego. Ale to coś tutaj możemy zapracować , albo utracić. Nie myślmy też , że w niebie będziemy bujać w obłokach, że będziemy mieli aureole , skrzydła, że będziemy grac na harfie. Niebo nie test też jakimś niekończącym się nabożeństwem w kościele bez ławek. Bóg zaplanował dla nas wartości znacznie większe. Może i dzięki Bogu, że niebo nie jest ujęte w nasze domysły. Powiecie, żeby ktoś z nieba przy-szedł, to by nam wszystko opowiedział. Na szczęście naprawdę jest taka Osoba – Jezus Chrystus ! To On opuścił śliczne nieba – zamieszkał mię-dzy nami. Do czasu wstąpienia znów do nieba – wiele opowiedział o Kró-lestwie niebieskim. Niebo nie jest końcem naszej drogi – jest początkiem wiecznej szczęśliwości z Bogiem .
Czym wreszcie jest niebo, do którego zdążamy ?
Niebo jest celem ostatecznym, spełnieniem najgłębszych pragnień człowieka, stanem najwyższego szczęścia. Za mało powiedzieć , że zie-mia jest przedsmakiem nieba, gdyż na ziemi uroniliśmy już niejedna łzę, doznaliśmy wielu bolączek i krzywd. Dobra tej ziemi zostawimy tutaj dla innych, władze ziemskie przeminą, światowa sława wypełznie, rozpłynie się jak mgła. Królestwo Boże nie jest z tej ziemi – powiedział Chrystus. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło – co Bóg przygotował, tym, którzy Go miłują. Wejście do nieba jest w pełni tym, czego naprawdę pragniemy, to być z Bogiem w całej pełni, po prostu być w rzeczywistości Bożej. Oglądanie Boga bardziej niż Mojżesz, niż uczniowie na górze Tabor będzie oglądaniem uszczęśliwia-jącym, oglądaniem twarzą w twarz Kogoś, kto jest dla nas najukochańsza Osobą
Nieba nie ma na mapie, jak chcieli niektórzy zostawiając niebo dla wróbli. Niebo nie jest abstrakcją, to nie być w Paryżu, czy w Rzymie. Być w niebie, to być w stanie najpiękniejszej, wiernej miłości. To nie miejsce dla zakochanych, co bujają w obłokach !
Podobało mi się takie proste określenie : niebo, to niekończące się przyję-cie powitalne, to upragnione widzenie Boga i siebie w całej prawdzie. Niebo to Bóg, który jest Miłością.
Beata Obertyńska napisała :,, Nie rozumiem ni nieba, ni piekła. To wszystko zbyt ogromne na myśl mą ciasna i kaleką. Wiem tylko, że to będzie albo blisko, albo daleko od ciebie. Weselej wyraził się Adam Mic-kiewicz : Bóg dotąd miłosiernie patrzy na szatana, lecz on się odwraca, by nie widzieć Pana !
Na to św. Paweł głębiej ujmuje tę prawdę : „ O głębokości bo-gactw, mądrości i wiedzy Boga ! Jakż i nie niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi ”.
Być na zawsze dzieckiem Boga.
Lata dziecinne są ponoć najpiękniejsze ... jeśli nie staniecie się jak dzieci – nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego. Dzieci Boże razem z Ojcem , z matka Maryją, w koronie wybrańców – świętych w niebie. Wzajemne świętych obcowanie. Pan Jezus czeka na nas w niebie. Oczy i serca uczniów wędrowały za odchodzącym Panem Jezusem do nieba.
Św. Augustyn napisał w swoich ,, Wyznaniach” : ,, w dzień swego naro-dzenia Pan Jezus dal świadectwo, ze jest prawdziwym człowiekiem, czło-wiekiem, a dzień wniebowstąpienia – ze jest prawdziwym Bogiem . Już w 378 roku na Górze Oliwnej wybudowano kościółek na miejscu rozsta-nia z Panem Jezusem – pod wezwaniem Inbomon czyli Wejścia . Miał on kształt rotundy i otwartym dachem. W 614 r. – komuś ta świątynia prze-szkadzała. W XII wieku Krzyżowcy zbudowali nową świątynię z odci-śniętym śladem stopy opuszczającego ziemię Pana Jezusa. Mimo to, że dziś jest on własnością Arabów jako mały meczet – w święto wniebowstąpienia pozwalają katolikom odprawiać w nim Mszę św.
Jan Paweł II często w swoich przemówieniach nam przypomina : ,,jesteśmy mieszkańcami ziemi i nieba. Nosimy w sobie niezatarty ślad przynależności do Boga. Chrystus w samym sobie utworzył jakby pomost miedzy ziemią a niebem. Zjednoczeni z Nim tworzymy wspólnotę, już teraz pielgrzymując uczestniczymy w chwale Bożej (Lumen gentium 8,48) . Jesteśmy w drodze do nieba, sercem zwracamy się ku górze, ku domowi niebieskiego Ojca. Starajmy się nade wszystko tego zaproszenia nie zmarnować.( Na Anioł Pański – 1.XI.2000) . W Fatimie do chorych Jan Paweł jakby krzyknął „czeka was niebo”! Przybyłem dziś do was jako świadek Zmartwychwstałego Jezusa. On wie co znaczy cierpieć, On był pierwszym z ludzi , aby z ziemi przemierzyć drogę człowieka aż do ojczy-zny niebieskiej, gdzie przygotował tron chwały dla każdego z nas. Jest z nami tutaj, aż do skończenia dni doczesnego żywota – chce być z nami z domu Ojca .
Może często zniechęceni mamy jakieś pretensje do Pana Boga, ze nas opuścił, że o nas zapomniał. To raczej my zapominamy o Nim, odwracamy się plecami od Jego Oblicza , a co gorsza – lekceważymy Jego wskazania, Ewangelię w sytuacjach kryzysowych zaś znów Go szukamy, bo jak trwoga, to do Boga. Chrystus nigdy nie pozostawia nas sierotami, przywołuje nas z miłością, przyzywa do Siebie. Wstępując do nieba, staje się niewidzialny dla nas , a to wcale nie oznacza że stał się nieobecny, odległy, daleki. Módlmy się prosząc Boga, by nigdy nam nie pozwolił zapomnieć o swojej obecności w naszym życiu. Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643