zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Uroczystość Trójcy Świętej

Bracia i siostry. Dziś w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej wyznajemy wiarę, że jest jeden Bóg, ale są trzy Osoby Boskie; Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Tę prawdęgłosimy w każdą niedzielę, gdy po kazaniu składamy wyznanie wiary. Wyznajemy, że Syn jest współistotny Ojcu, a Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi i wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę.
Zanim doszło do sformułowania tej prawdy za pomocą ludzkich pojęć, których dziś nie zawsze rozumiemy, do czwartego wieku trwały ostre spory na temat istoty, natury i wzajemnej relacji Boskich Osób. Dyskutowano o tym nie tylko w środowi­skach uczonych teologów. Szeroko znane jest narzekanie Grzegorza z Nyssy, który w Konstantynopolu, gdy tam przybył na Sobór, nie mógł pozałatwiać najprostszych spraw - tak wszystkich porywały spory o relację Ojca i Syna. Św. Grzegorz tak to opi­suje: „Pytasz o to, gdzie można wymienić pieniądze, a tu ci odpowiadają rozprawą o zrodzonym i niezrodzonym; pytasz o cenę chleba - odpowiadają, że Ojciec jest większy od Syna i Syn jest mu podległy, pytasz, czy kąpiel gotowa - a o­n ci zaczyna wy­kładać, że Syn został stworzony z nicze­go".

Dziś, gdy hierarchia ważności spraw w życiu codziennym dla większości jest dosłownie odwrotna, może nas tylko zdumiewać i zastanawiać, co tych ludzi czwartego wieku skłaniało do roztrząsania tak trudnych kwestii w sprawach wiary.

Mam też żywo w pamięci obraz przedstawiający świętą niewiastą, męczennicę za wiarę z tamtego okresu, która gdy już nie mogła słowami wyznawać wiarę w Trójcę Świętą, wyciągniętymi trzema palcami u ręki dawała świadectwo wiary, że są trzy Osoby Boskie; Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Zarówno spory i dyskusje, które zajmowały umysły ludzi wierzących, jak i wyznawanie wiary w Trójcę Świętą potwierdzone świadectwem życia a czasem i męczeńskiej śmierci mówią nam, że rozważana dziś prawda wiary nie może być dla nas, ludzi nowego tysiąclecia obojętna. Jeżeli Bóg objawił nam o Sobie, że jest jednym Bogiem, a jednocze­śnie, że jest Ojcem, Synem i Duchem, to przecież nie po to, aby zadawać ludziom łamigłówki i utrudniać wiarę. Prawda o Trójcy Świętej nie może być sprawą obojętną i nie decydować o kształcie naszej wiary i jakości naszego życia.

To, co do mnie osobiście trafia i mnie przekonuje, to prawda, że Bóg jest wspólnotą miłujących się Trzech Osób. Bóg jest nie tylko i nie przede wszystkim mi­łością skierowaną do nas. Bo gdyby nas nie było, nie miałby racji bytu. o­n jest sam w so­bie miłością - nie samotną doskonałą monadą, jedynym bytem absolutnym, ale właśnie Kimś, kto sam w sobie jest ko­chającym, kochanym i miłością zarazem. Ojciec miłuje Syna, i wzajemnie. Owocem tej miłości jest Duch Święty, dlatego mówimy, że pochodzi od Ojca i Syna.

I ta wielka przestrzeń miłości, jaka istnieje między Trójcą Św. jest tą przestrzenią, do jakiej i my zostaliśmy zaproszeni i włączeni w momencie chrztu. Od tamtej chwili Bóg nie jest dla nas kimś obcym, kimś z zewnątrz, gdzieś daleko i wysoko, niedostępny, nie stoi o­n na przeciwległym brzegu, oddzielony od nas nie do pokonania przepaścią, ale jest niesamowicie kimś bliskim, przenikającym nasze jestestwo w całej rozciągłości. Już przez fakt stworzenia możemy poczuć się bezpieczni jako umiłowane dzieci Boże czujące w sobie opatrznościowe dłonie wspólnego Boga Ojca. Przez ofiarę Syna Bożego możemy odczuć Boże braterstwo we wspólnocie życia ziemskiego, wszelkich trudów, jakie podzielił z ludźmi Jezus Chrystus.

I możemy wreszcie poczuć przeogromną moc Ducha Świętego, twórczą siłę, która pozwala nam z godnością dzieci Bożych z całym rozmachem kroczyć drogą naśladowania za Jezusem.

Tak oto nasze życie jest naznaczone obecnością Trójcy Św. Co więcej. Może o­no być przeniknięte wewnętrznym życiem Bożym, którego zasadą jest twórcza miłość. Dlatego nie ma lepszego dostępu do Boga, jak tylko przez miłość. Trzeba więc mieć miłość w myśleniu i działaniu, jak pisał ks. Konstanty Michalski w swojej książce pt. „Między heroizmem a bestialstwem”. Trzeba mieć miłość w myśleniu i działaniu, żeby rozwinąć w sobie dane i zadane nam człowieczeństwo. Aby ożywić w sobie naturalne przymioty, jakie mamy, trzeba otwierać się na moc Ducha, którego Ojciec nam wciąż posyła, Ducha prawdy, który nas wyzwala i prowadzi do całej prawdy. „Ducha nie gaście” – wołał Ojciec Święty 10 lat temu będąc w Polsce, w tym także w Płocku. „Ducha nie gaście”, bo o­n nas wyzwala z ciasnoty umysłu, z zawiści i z nienawiści. Nie zamyka nas w rytuale swoich potrzeb, ale pozwala nam być ludźmi wspaniałomyślnymi. A to jest rdzeniem „wiary wedle Ducha Świętego”, który najdoskonalej włącza nas i wprowadza w wewnętrzny obieg życia Trójcy Świętej.

Bracia i siostry. Dziś, kiedy w sposób uroczysty oddajemy cześć Trójcy Świętej, nie stawiajmy Boga na cokole, aby tylko pochylić głowę i u Jego stóp złożyć wiązankę modlitw. Ale pozwólmy Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, pozwólmy porwać się, uwieść, aby żyć twórczo, z rozmachem, we wzajemnym obdarowywaniu się miłością. Niech życie nasze w rodzinach i w innych wspólnotach staje się odbiciem życia Trójcy Przenajświętszej, którego zasada jest miłość.

Amen.

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643