zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Uroczystość Trójcy Świętej

Obchodzimy dziś Uroczystość Trójcy Świętej. Kościół więc zachęca nas, abyśmy pochylili się z wiarą i z pokorą rozważyli największą tajemnicę naszej wiary, tajemnicę Boga, który jest Jeden w Trzech Osobach. Jednocześnie zaprasza nas do udziału w wewnętrznym życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zaprasza nas, abyśmy zanurzyli się w ich wzajemnej miłości i doskonałej jedności.

Prawda o Bogu Trójedynym nie jest wymysłem teologów. Refleksja nad tą fundamentalną, a zarazem najtrudniejszą prawdą w chrześcijaństwie, jest jedynie odsłanianiem i formułowaniem tego dogmatu za pomocą w miarę zrozumiałych pojęć. Podczas, gdy tyle jest w dzisiejszym świecie różnych "pomysłów na Boga", my chrześcijanie wiemy, że to nie my wymyślamy sobie, czy wyobrażamy Boga - my Go tylko odkrywamy, bo o­n sam zechciał przyjść do nas i pokazać nam Siebie. Uczynił to zwłaszcza przez fakt Wcielenia Syna Bożego. Prawda o Bogu Trójjedynym została więc objawiona przez Jezusa Chrystusa. To dzięki Niemu wiemy, że Bóg jest Wspólnotą Trzech Osób, które się miłują i żyją ze sobą w doskonałej jedności.

Bóg jest Ojcem nie tylko w stosunku do stworzeń, ale jest o­n wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, który wzajemnie jest Synem tylko w relacji do Ojca. Ojcostwo, Synostwo i bycie Tchnionym należy do wewnętrznej tajemnicy Boga, który jest miłością. Z kolei miłość ojcowska i synowska uosabiają się w Duchu Świętym.

Z tego wynika, że Bóg nie jest „wielkim samotnikiem”, ale jest „wielką miłością”. Właśnie takiego Boga objawia nam Jezus, zupełnie innego, niż my, ludzie, bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić.

Co to dla nas oznacza? Jakie są tego konsekwencje dla naszego życia?

Skoro zostaliśmy stworzeni "na obraz i podobieństwo Boże", to znaczy, że my również z natury swojej powołani jesteśmy do życia we wspólnocie. Dopiero nawiązując braterskie relacje z drugim człowiekiem staję się w pełni "obrazem Boga", dopiero w relacji do innych ludzi rozwijam w sobie takie podstawowe ludzkie cechy jak zdolność do miłowania, umiejętność wychodzenia z własnego zamknięcia i egoizmu. Wtedy dopiero nasze życie nabiera właściwego sensu, gdy żyjemy dla innych.

Św. Paweł w Liście do Rzymian przypomina nam o wielkiej naszej godności i wyniesieniu. Pisze, że „...jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa." Jest to niewątpliwie największe wyróżnienie jakiego moglibyśmy się spodziewać, a raczej wyróżnienie zupełnie niespodziewane. Bóg nie tylko objawia nam siebie, nie tylko daje nam siebie jako wzór do naśladowania. Bo gdyby tak było, to moglibyśmy powiedzieć: "Piękna jest ta Ewangelia, ale niemożliwa do zrealizowania, bo czyż my słabi ludzie możemy naśladować tak doskonałego Boga." Dlatego Bóg nie mógł zatrzymać się na objawieniu nam prawdy o Sobie, ale daje nam nieskończenie więcej: daje nam udział w swoim własnym życiu. Duch Święty pozwala nam wołać do Boga "Ojcze" i poucza nas, że mamy udział w tym samym dziedzictwie, co Jezus Chrystus. Nie jest więc o­n tylko naszym Panem, ale równocześnie naszym Bratem. Przykazania Boże przestają być dla nas niedościgłym ideałem, a stają się drogą, wprawdzie stromą i trudną, ale drogą po której Bóg Ojciec prowadzi nas za rękę.

Kiedy więc rozpoczynamy naszą codzienną modlitwę od znaku krzyża i słów "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", niech te słowa nie będą tylko pustą formułką, ale niech staną się naszym wyznaniem wiary w Boga, który w tej chwili jest z nami, ogarnia nas całkowicie swoją ojcowską miłością i zaprasza nas do udziału w swojej wielkiej Tajemnicy. Piękny jest zwyczaj rozpoczynania każdej ważnej czynności znakiem krzyża i tym wyznaniem wiary w Trójcę Świętą: rozpoczęcie dnia, wyjście z domu, początek pracy, czy nauki w szkole, rozpoczęcie podróży, ważna rozmowa, czy istotna decyzja, którą mamy podjąć. Chodzi o to, abyśmy to wszystko czynili "w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", w imię Jego nieskończonej miłości do każdego człowieka, a nie tylko w imię naszych, może nie zawsze czystych interesów, naszego wygodnictwa, lenistwa, egoizmu, a może nawet w imię jakichś ideologii wrogich człowiekowi, w imię jakichś niejasnych ludzkich układów.

Jak zanurzyć się najpełniej w mistyczne życie Trójcy Przenajświętszej? Nie musimy przebijać głową muru. Bóg dał nam drogę najpewniejszą - sakramenty. Zostaliśmy włączeni w życie Boże przez chrzest, a teraz w Eucharystii korzystamy z pokarmu, o jakim ludzie nie znający Chrystusa nawet śnić nie mogą. Nie można się bardziej na ziemi z Bogiem zjednoczyć jak przez ten sakrament słusznie najświętszym nazywany. Uczyńmy z niego prawdziwe dla nas święto.

Amen.
Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643