zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Uroczystość Trójcy Świętej

Moi Drodzy.
Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Oddajemy cześć Bogu w trzech Osobach: Bogu Ojcu; Synowi i Duchowi Świętemu.
Powszechnie znane jest opowiadanie o św. Augustynie. Ten uczony i nauczyciel Kościoła spacerował pewnego dnia brzegiem morza. Pracował wtedy nad traktatem o Trójcy Świętej i myślał nad tym, jak to jeden Bóg istnieje w trzech Osobach. Nagle dostrzegł chłopczyka, który klęczał nad wykopanym dołkiem i muszlą przelewał do niego wodę z morza. Co ty robisz dziecko? - zapytał. Chcę przelać całe morze do tego dołka. Wtedy święty uśmiechnął się pobłażliwie: Dziecko, przecież to nie jest możliwe abyś tak niezmierzony ocean pomieścił w maleńkim dołku. Chłopiec uśmiechnął się i odpowiedział: A ty, Augustynie myślisz, że zdołasz pojąć nieskończonego Boga? Łatwiej ja ten olbrzymi ocean zmieszczę w tym dołeczku, niż ty swoim ludzkim umysłem zdołasz pojąć Boga.
Taka jest prawda o Bogu. Wiedza o Nim jest jak ocean. My, puszczamy swój umysł jak skorupę od orzecha, niewielką łupinę na jej powierzchnię. Tajemnicą największą dla naszego umysłu jest prawda o Trójcy Świętej.
Moi Drodzy.
Jest takie opowiadanie o tym jak to pewien słoń kąpał się spokojnie w sadzawce, w środku dżungli, gdy podeszła do sadzawki mysz i zaczęła nalegać, by słoń wyszedł z wody. Nie chcę - rzekł słoń - jest mi tu dobrze i wypraszam sobie, by mi przeszkadzano. Powtarzam, masz zaraz wyjść z wody!- powiedziała mysz. A dlaczego? - zapytał słoń. Powiem ci dopiero, gdy wyjdziesz z sadzawki - odpowiedziała mysz. W takim razie ani myślę wychodzić - rzekł słoń. Wreszcie jednak to zrobił. Wyszedł ciężko z wody, stanął przed myszą i rzekł: No dobrze, dlaczego chciałaś, abym wyszedł z wody? Żeby sprawdzić, czy nie założyłeś moich kąpielówek - odpowiedziała mysz. Jest nieskończenie łatwiej słoniowi założyć kąpielówki myszy, niż Bogu zmieścić się w naszych szkolnych pojęciach o Nim.
Nam się wydaje, że jesteśmy tacy mądrzy. Nauka ma tyle wynalazków. Człowiek zawędrował już w kosmos. Coraz bardziej ułatwia sobie życie. Wydaje się, że niedługo już nie będzie rzeczy niemożliwych. A jednak to wszystko nie prawda.
Kiedyś mrówka szła ze słoniem przez drewniany most. Tak sobie idą i wreszcie mrówka mówi do słonia; Słoniu - słyszysz, jak głośno tupiemy.
Tak jest z człowiekiem i Bogiem. Wobec Niego jesteśmy niczym. Dopiero tu cały nasz rozum jest bezradny... Bo tak niewiele możemy o Bogu powiedzieć...
Moi Drodzy.
A jednak Bóg pochyla się nad nami. I objawia się nam. Bóg wyraźnie objawia się nam w trzech Osobach. Już w Starym Testamencie mowa jest o Ojcu: Stary Testament zapowiada także przyjście Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, który będzie Zbawicielem. I mowa jest także o ożywiającym Duchu: Dopiero Nowy Testament przyniósł wyraźną naukę o troistości Jednego Boga. W czasie opisu chrztu Jezusa w Jordanie "występują" wszystkie trzy Osoby: A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Przed Swoim wniebowstąpieniem Jezus nakazuje Apostołom nauczać w imię Trójcy: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W zakończeniu swego drugiego Listu do Koryntian św. Paweł pisze: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
Są trzy Osoby, a jeden Bóg, ponieważ każda z tych Osób ma to samo działanie, ten sam rozum, tę samą wszechmoc; mają tę samą naturę. Różnią się jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec od nikogo nie pochodzi, Syn pochodzi od Ojca, a Duch Św. od Ojca i Syna. Wszystkie trzy są Jedynym i Jednym Bogiem.
Moi Drodzy.
Prawie 30 lat głosił Irlandczykom Ewangelię, św. Patryk, nawracając ich na wiarę chrześcijańską. Pogańskim Irlandczykom trudno było zrozumieć prawdy wiary chrześcijańskiej, zwłaszcza tajemnicę Trójcy Świętej. Długo tłumaczył im święty Patryk, że choć są trzy Osoby Boskie, to jednak jest tylko jeden Bóg. Dla niewykształconych Irlandczyków było to jednak zbyt trudne do zrozumienia. Św. Patryk czuł, że same słowa nie wystarczą, że trzeba znaleźć jakiś obraz, jakiś przedmiot, który dopomógłby tym ludziom w zrozumieniu nauki o Trójcy Świętej. Wreszcie św. Patryk wpadł na dobry pomysł. Tłumacząc tajemnicę Trójcy Świętej, pokazywał Irlandczykom trójlistną koniczynę. Z jednej łodyżki wyrastały trzy listki, trzy odgałęzienia, podobnie jak w jednym co do natury Bogu są trzy Osoby.
Kiedyś, w szkole średniej katecheta zadał uczniom zadanie domowe na temat: Jak wyobrażam sobie Pana Boga? W tekstach młodych ludzi znalazło się wiele powielanych zwrotów ale też i niemało oryginalnych myśli. Pewien chłopiec napisał takie zdanie: Pana Boga wyobrażam sobie jako osobę a mianowicie jako kogoś, kto potrafi stworzyć pięć miliardów ludzi i do tego kochać ich tak, jakby każdy z nich byt jego jedynakiem. Taki jest Bóg.
W ikonografii chrześcijańskiej używano różnych obrazów, symboli, które miały przedstawić wiernym tajemnicę tego Boga w trzech Osobach. Symbolem Trójcy Św. była: głowa o trzech twarzach; baszta o trzech oknach; pierścień o trzech elementach zdobniczych; no i wspominana już trójlistna koniczyna. Jednak te obrazy były dalekie od wyrażenia całego bogactwa prawdy o Bogu Jednym w trzech Osobach. Cała prawda o Trójcy Świętej jest tajemnicą, która będzie nam dana do poznania przy końcu świata.
Jezus w swoim nauczaniu wyraźnie powiedział: Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechciał objawić.
Moi Drodzy.
A my od dziś weźmy sobie do serca znak Krzyża św. To znak Trójcy Przenajświętszej. To najkrótsza modlitwa i wyznanie naszej wiary. Kiedy dotykamy czoło – prosimy Ojca o mądrość. Przy dotknięciu piersi prosimy Syna o miłość. A kiedy dotykamy ramion – prosimy Ducha Świętego o siłę. Czyńmy znak Krzyża św. staranie, bez pośpiechu i bez wstydu. Niech to będzie znak naszej wiary i miłości do Boga w Trójcy Jedynego.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643