zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

św. Stanisław B.M.

W czym tkwi prawdziwa siła Kościoła?" - pyta Jan Paweł II w książce "Przekroczyć próg nadziei". Pyta i natychmiast odpowiada, że: "...siłą Kościoła na Wschodzie i na Zachodzie poprzez wszystkie epoki są i pozostają zawsze święci, to znaczy ci, którzy uczynili prawdę Chrystusa swoją własną prawdą, którzy poszli tą drogą, którą jest o­n sam, którzy żyli życiem, jakie z Niego płynie w Duchu Świetym".

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
To pytanie i ta odpowiedź Ojca Świętego staje się bliska każdemu z nas w chwilach, kiedy Kościół stawia przed naszymi oczyma tych, którzy za cenę prześladowań, a nawet śmierci, przez świadectwo dawane Chrystusowi, w sposób szczególny, uobecniają Bożą tajemnicę miłości każdego człowieka.
Tajemnicę, którą najpełniej objawił sam Chrystus, kiedy na krzyżu oddawał życie za ukochaną przez siebie ludzkość. Umierał za cudze grzechy, za cudze słabości, odejścia od prawdy, bo jak sam mawiał o sobie: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka..."
Tajemnicę, która po odejściu Chrystusa, stała się fundamentem rodzącego się Kościoła, która przez 2000 lat istnienia chrześcijaństwa stała na straży: przykazań, moralności, prawdy, suwerenności duchowej i państwowej człowieka.
Dziś tę tajemnicę przypomina nam wielki patron naszej Ojczyzny - św. Stanisław Biskup Męczennik.
Święty, co prawda, sprzed ponad IX wieków, może przez wielu uważany za przykład wtrącania się duchownych w życie polityczne, to dla nas nadal aktualny i ponadczasowy.
Ponadczasowy, bo jak w roku 1999, podczas pobytu w Krakowie, przypomniał Ojciec Święty "Biskup ze Szczepanowa umocnił kościelną wspólnotę na całe tysiąclecie swą pasterską posługą i męczeńską śmiercią. o­n niejako dał początek tej historii miłości do człowieka i do Chrystusa, która nieustannie dokonuje się pośród tego ludu".
Święty Stanisław pozostawił nam przykład chrześcijańskiego męstwa, żył tylko dla Boga, całkowicie oddany ludziom i trosce o powierzoną sobie owczarnię. Nie szczędził trudów, nie zrażał się żadnymi przeszkodami, byle tylko obyczaje społeczeństwa i jednostek oprzeć na Ewangelii. Potrafił upomnieć się u króla o lud, miał odwagę narazić się na jego gniew. Zdobył się na to, by powiedzieć "NIE!!!" potężnemu panu i monarsze, "NIE" wartościom niezgodnym z tym czego naucza Chrystus, za co poniósł okrytną śmierć męczeńską.
Siostry i Bracia!
Dziś, kiedy gromadzimy się na uroczystości ku czci tak wielkiego świętego, staje przy nas o­n sam - św. Stanisław BM. Staje, bo widzi wśród nas powtórkę tego wszystkiego, za co musiał ponieść śmierć męczeńską z rąk Bolesława Śmiałego. Jak lawina spada dziś na nasze społeczeństwo duch neopogaństwa, naszą codzienność opanowuje zgubna cywilizacja śmierci. Niszczy się autorytety w dziedzinie moralności, w białych rękawiczkach uderza się w polską rodzinę, wypacza się właściwe rozumienie dnia świętego jakim jest niedziela, przedstawiciele naszej władzy i mediów lżą publicznie osobę Jana Pawła II. Niszczy się naszą młodzież, ucząc ją cwaniactwa, kłamstwa, chamstwa i przemocy.
Na topie jest dzisiaj hasło: "Róbta co chceta" - bo żyjemy w wolnym kraju, bo jesteśmy dorośli. I co tam Kościół, co szkoła, rodzina? Co tam ojciec, matka, jakiś tam klecha czy nauczyciel. "Róbta co chceta"!, a więc przedwyborcze kłamstwo nazwijmy prawdą powiedzianą inaczej, morderstwo na dziecku nienarodzonym czy chorym człowieku nazwijmy zabiegiem chirurgicznym, albo ulżeniem w cierpieniu. "Róbta co chceta", a więc uznajmy, że pornografia nie jest wcale złem i grzechem, że oszustwo finansowe, afera gospodarcza to tylko niezrozumienie nowych zasad marketingu, że prostytucja, domy publiczne to nowy rodzaj schow biznesu i rozrywki.
Kochani!
Możemy takich przykładów wyliczyć jeszcze setki. Ale myślę, że już te, które wymieniłem, jeśli tylko na to pozwolimy dadzą nam do zrozumienia, że coś z tą naszą moralnością jest nie tak, że nasza wiara, nasza religijność są jedynie na pokaz. Przypatrzmy się temu, co dokonuje się w naszej rzeczywistości. Czy przypadkiem nie daliśmy się złapać na przynętę tzw. dzikiej wolności, postępu, swobody w dziedzinie obyczajów. Uważamy, że wszystko nam wolno, Że wolno okradać nam zakłady pracy - bo za komuny było to możliwe, że wolno nam krytykować i obrażać szkołę, Kościół, nauczycieli, księży - bo mamy pieniądze, jesteśmy kimś i kto nam podskoczy.
A potem szkoła zła Kościół zły, kiedyś dołączą tu rodzice jako staroświeccy. Kto więc jest dobry? Ulica, rynsztok, satanizm, beznadziejne brukowce i programy telewizyjne? Może być i tak! Ale nie miejmy pretensji i nie narzekajmy, że w Polsce jest coraz gorzej, że nie mamy wpływu na dzieci, młodzież, że kradną, piją i zabijają.
Takie są efekty luzu moralnego, wypędzenia Boga z życia, zabijania prawdy. Czy niczego nie nauczyli nas nasi współcześni męczennicy za wiarę, przykazania i prawdę?
"Bóg Pomazańcom Swoim znak na czole kładzie. Naród, który tych znaków nie widzi, upadnie".
Czy nic nam nie przekazał ks. Jerzy Popiełuszko, który na naszych oczach został zamordowany za ideały chrześcijańskie. Czy nic nam nie ma do przekazania Ojciec Święty, wielki następca św. Stanisława w Krakowie, kiedy woła: "Narodzie Polski, nie wolno ci żyć tak niemoralnie, nie wolno ci uciskać narodu i Kościoła; który ma obowiązek krytykować zło we wszystkich dziedzinach życia, to znaczy mówić: to jest zło, to jest złe według Dekalogu, według myśli Bożej".
"Prawdziwą siłą Kościoła są ci, którzy uczynili prawdę Chrystusa swoją własną prawdą, którzy poszli tą drogą, którą jest o­n sam, którzy żyli życiem, jakie z Niego płynie w Duchu Świętym"!
Drodzy!
W Kościele w Polsce od początku byli męczennicy: św. Wojciech, św. Stanisław. Także pod koniec naszego stulecia owych 108 błogosławionych w 1999 r. o­ni wszyscy stali się najbardziej wiarygodnymi świadkami Ewangelii, wytyczyli drogę, pokazali, za co warto życie dać. Stali się dla nas nie tylko przedmiotem podziwu, ale także zobowiązaniem.
I jeżeli jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, winniśmy to zobowiązanie przyjąć i uczynić integralną częścią naszego życia, naszego ciągłego wzrastania ku pełni wiary, ku pełni człowieczeństwa. Nic nie powinno być w stanie przeszkodzić nam w tym, bo: "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?"
Wobec całego świata, mamy dawać świadectwo -
· O Bogu, o swojej wierze w Niego;
· O tym, że Go kochamy;
· O realności Bożych praw;
· O Realności Bożego życia;
· O realności życia łaską,
· O możliwości unikania grzechu...
Świat patrzy na nas, a osądza Boga, patrzy na nasze postępowanie, a sądzi wartości praw Bożych. Jeśli będziemy konsekwentnie dawać dobre świadectwo, przyciągniemy do Boga, zyskamy Mu przyjaciół, będziemy Jego rzetelnymi świadkami.
Niech św. Stanisław, nasz dzisiejszy patron, uczy nas mówienia: "Tak" - Bogu, Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. "Tak" - na wszystko czego żąda Bóg, wiernie i ufnie do końca. Niech uczy mówienia "Nie" temu wszystkiemu co złe i niegodziwe.

ks. Artur Bombiński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643