zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

św. Stanisław B.M.

Obchodzimy dziś uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Przypatrzmy się więc postaci dzisiejszego naszego Patrona.

Św. Stanisławurodził się w Szczepanowie koło Bochni (obecnie diecezja tarnowska). Najogólniej przyjmuje się, że przyszedł na świat w 1036 r. Rodzice Stanisława nosili imiona Wielisław i Bogna, Stanisław był jedynym ich dzieckiem.

W młodzieńczych latach studiował w Gnieźnie i Paryżu. Widząc zdolności i gorliwość Stanisława ówczesny bp krakowski Lambert wyznaczył go na swego następcę. W 1072 r. Za zgodą króla Bolesława Śmiałego został konsekrowany na biskupa krakowskiego. Odznaczał się wielką troską o wiernych diecezji. Tradycja zachowała przekazy o dalekich podróżach, aby wizytować lub konsekrować kościoły, długich postach i obfitych jałmużnach. Nieznany bliżej zatarg z królem (przyczyną zatargu były prawdopodobnie morale króla) doprowadził do bezprawnej śmierci Stanisława na Skałce 11 kwietnia 1079 r. Śmierć biskupa cieszącego się uznaniem i powagą, doprowadziła do banicji króla Bolesława. Przebywał w Osjaku ( Austria), gdzie jako pokutnik dokończył życie.

Kult św. Stanisława rozpoczął się z chwilą przeniesienia jego zwłok ( w 10 lat po śmierci) ze Skałki do katedry wawelskiej. 8 września 1253 r. Pap. Innocenty IV dokonał w bazylice św. Franciszka w Asyżu uroczystej kanonizacji. Został wpisany do Martyrologium rzymskiego na dzień 8 maja. W tym dniu Kościół w Polsce oddaje mu cześć. W pierwszym roku po kanonizacji 8 maja 1254 roku na krakowskich Błoniach zebrali się książęta polscy, duchowieństwo i wierni, aby oddać mu hołd i cześć.

W 1595 r. Pap. Klemens VIII rozszerzył uroczystość św. Stanisława na cały Kościół. Powstał specjalny formularz mszalny i brewiarzowy "Gaude Mater Polonia" stał się inauguracyjnym hymnem akademickim w Polsce. Pap. Jan XXIII wyznaczył go obok św. Wojciecha na pierwszorzędnego Patrona Polski. Relikwie świętego spoczywają w katedrze na Wawelu.

Dzisiejsza liturgia odnosi dziś do Niego Ewangelię o Dobrym Pasterzu. O pasterzu, który jest przy swoich owcach aż do końca, który nie waha się poświęcić za nie swojego życia. Takim właśnie pasterzem był św. Stanisław. Był biskupem, który dbał przede wszystkim o Boże prawo, o jego przestrzeganie, nie tylko przez prostych, zwykłych ludzi, ale też i przez samego króla.

Stanisław niewątpliwie wiedział, co mu grozi. Mimo to jednak przypominał królowi, że jako władca powinien także i w swoim prywatnym życiu być wzorem i przykładem dla swoich poddanych. Że być władcą to nie tylko siła, bogactwo i władza, ale także, a właściwie przede wszystkim odpowiedzialność za powierzony sobie lud.

Patrząc na postać świętego Stanisława módlmy się o takich właśnie pasterzy, pasterzy, którzy sprawy Boże zawsze stawiać będą zawsze na pierwszym miejscu.

Prośmy za tych, którzy nami rządzą, aby liczyli się z prawem Bożym, a swojej działalności kierowali się dobrem każdego człowieka, a zwłaszcza tych, którzy dzisiaj są najbardziej bezradni i bezbronni.

Prośmy o to, aby Kościół mógł cieszyć się wolnością, której tak bardzo bronił św. Stanisław.

Dla nas samych zaś prośmy zaś o wierność Bogu w każdym miejscu i w każdej sytuacji, w jakiej się znajdziemy. Aby Boże sprawy zawsze były w naszych sercach na pierwszym miejscu. Aby wiara chrześcijańska umacniała się w całym naszym narodzie.

Zakończmy Modlitwą z dzisiejszej Liturgii Godzin:

Wesel się, Ojczyzno, w dniu wielkiego święta,
Z radością wychwalaj możne dzieła Pana,
Ziemio męczenników wiernych Jego łasce,
Rodząca dla nieba kłosy pełne ziarna.
Pasterz sprawiedliwy oddał swoje życie,
Gdy chleba i wina składał święte dary,
Własną krew mieszając z krwią Bożego Syna,
By stać się na zawsze ojcem swego ludu.
Wesel się, Krakowie, ozdobiony męką
Twojego biskupa, którą podjął mężnie
Idąc śladem Mistrza i jak o­n zabity,
Powrócił do Niego w blasku wiecznej Paschy.
Wysławiajmy Boga w Trójcy Jedynego
Za Jego potęgę dzisiaj okazaną
W świętym Stanisławie, który zło zwyciężył
I jedność przywrócił swemu narodowi. Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643