zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

św. Łukasz

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia, Czciciele św. Łukasza!

Gromadzi na tutaj, na świętej Uczcie Eucharystycznej w dniu dzisiejszym nasz Patron, św. Łukasz. Urodził się w Antiochii w Syrii. Wśród czterech Ewangelistów, jako jedyny urodził się poganinem. Wcześnie jednak przyjął chrzest i stał się członkiem gminy chrześcijańskiej w Antiochii. Był lekarzem. Poznał św. Pawła i był wiernym towarzyszem jego podróży misyjnych i pobytu w więzieniu. Dzieło, jakie pozostawił, budzi wiarę w Jezusa Chrystusa już dwudziesty pierwszy wiek. Ewangelia, której jest Autorem, zachwyca kolejne pokolenia ludzi, prowadzi do poznania Chrystusa i Jego miłosierdzia, do przekonania, że Jezus przynosi zbawienie wszystkim ludziom, bez wyjątku. To św. Łukasz podaje opowieść o Dobrym Pasterzu, to o­n maluje obraz Bożego miłosierdzia w Jezusowej przypowieści o ojcu i marnotrawnym synu, w końcu to o­n, opowiada o kobiecie, która zgubiła drachmę, czyli srebrny pieniążek noszony często dla ozdoby na czole...

Dobra Nowina, którą głosi św. Łukasz to wieść o tym, że zbawienie pochodzi od Boga i opiera się na Bożym przebaczeniu. Pasterz szuka, a ojciec z niecierpliwością i wielką tęsknotą wygląda na drogę, sprawdzając raz po raz, czy syn – zagubiony w życiu – nie wraca do domu...

Ewangelista, św. Łukasz, ma świadomość, że w życiu człowieka, tak w jego czasach, jak i dziś, potrzeba nawrócenia. I przekonuje nas, że to nawrócenie jest możliwe w każdej chwili ludzkiego życia. Do Łotra, wiszącego tuż obok Chrystusa na krzyżu, w ostatniej chwili życia Jezus mówi: „Dziś ze mną będziesz w raju”. Bo Jezus w Łukaszowej Ewangelii to Zbawca, który odnajduje „to, co zginęło”.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Mówi się, że św. Łukasz był nie tylko lekarzem, ale również malarzem, szczególnie uzdolnionym portrecistą... Wielu z nas zna tę część historii Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej, która mówi, że to właśnie o­n miał Maryję sportretować. Niestety, nie wiemy na pewno, czy to prawda, iż św. Łukasz namalował obraz Maryi na desce, czy płótnie farbami... ale wiemy na pewno, że najwierniej przekazał nam Jej obraz w swojej Ewangelii. Namalował Maryję słowami. Nie ma tam jednak wiadomości o wyglądzie Maryi, o Jej włosach, czy oczach, o wzroście, czy wieku... Dowiadujemy się natomiast tego, jaka Maryja była. Tylko św. Łukasz mówi o zwiastowaniu opowiadając o Matce Jezusa, tylko o­n wspomina wędrówkę Maryi do Ain Karem, do jej krewnej Elżbiety, matki Jana Chrzciciela. o­n też w przepiękny sposób snuje opowieść o nocy betlejemskiej, nocy narodzin Zbawiciela świata. To z jego Ewangelii dowiadujemy się o wydarzeniach w świątyni Jerozolimskiej – ofiarowaniu czterdziestodniowego Jezusa i niezwykłej scenie pozostania dwunastoletniego Jezusa wśród uczonych w Piśmie, przysłuchiwania się im i zadawania pytań.

Tym wszystkim wydarzeniom towarzyszy Matka Jezusa. Tak samo jak jest obecna na Drodze Krzyżowej Syna i pod Krzyżem, na którym oddał życie za zbawienie świata. Tak samo, jak w Wieczerniku Zielonych Świąt, gdy Apostołowie przyjmują pierwszy Dar Jezusa dla wierzących – Ducha Świętego Pocieszyciela. Te wydarzenia, jakże ważne dla wspólnoty Kościoła Chrystusowego, zapisuje znowu ręka św. Łukasza w Ewangelii i Dziejach Apostolskich.

Kilka dni temu Kościół radował się 24. rocznicą wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 16 października Jan Paweł II, na początku 25 roku swego pontyfikatu ogłosił List Apostolski o różańcu. Zwróćmy uwagę na to, że większość tajemnic różańca świętego ma swoje źródło właśnie w wydarzeniach, o których barwnie opowiada nasz dzisiejszy Patron. Ojciec święty wyjaśnia nam wszystkim głębię tej październikowej modlitwy oraz przybliża jej piękno i moc. Zachęca w ten sposób do gorliwości i wytrwałości w przesuwaniu paciorków różańca. Prosi, byśmy do tej modlitwy dołączali rozważanie Słowa Bożego, tajemnic życia naszego Pana, Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Maryi. Tajemnic radosnych, tajemnic pełnych światła Bożej Nauki, tych - pełnych boleści, iw końcu tych prowadzących do chwały Zmartwychwstania oraz oglądania Boga twarzą w twarz.

Niech naszą odpowiedzią na słowa Namiestnika Chrystusowego na ziemi i Następcy Apostołów będzie podjecie się wielkiej modlitwy różańcowej. Modlitwy wytrwałej i ufnej, modlitwy nieustającej, mającej za swój wzór rozmawiającego z Ojcem w niebie samego Jezusa. Niech nasza modlitwa, ta różańcowa i każda inna, przyczynia się w naszym życiu do potęgi działania dobra i miłości, do przemiany naszych serc i umysłów. Niech będzie dla nas niekończącym się źródłem łaski i dobrych natchnień, które pozwolą odkryć, że prawdziwa wiara wyraża się w autentycznej miłości zdolnej do służby i ofiary.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Taką służbę i ofiarę każdy z nas podejmuje w swoim życiu. Podejmują je lekarze i pielęgniarki, cała Służba Zdrowia, przychodząc chorym z pomocą, ciesząc uśmiechem i dobrym, miłym słowem. Taką postawę miłości i służby podejmują Nauczyciele i Wychowawcy biorąc na swoje barki troskę o kształcenie dzieci i młodzieży oraz część ich wychowania. Tak postępują kapłani, słuchając naszych spowiedzi i karmiąc nas Chrystusowym Ciałem, udzielając sakramentów i oddając ostatnią ziemską posługę naszym zmarłym. Taką serdeczną miłość dają Rodzice swoim dzieciom w Rodzinach ukazując imwartość ciepła rodzinnego, wzajemnego poszanowania i odpowiedzialności.

To wszystko stanowi naszą drogę wypełniania Ewangelii, upodabniania się do Jezusa, stawania się jak o­n doskonałymi na wzór Ojca, który jest w niebie. To wszystko jest chodzeniem po śladach Najświętszej Maryi Panny jako Tej, która ze wszystkich stworzeń jest najpodobniejsza do Chrystusa Pana.

Tę drogę zarysował nam niezwykle dokładnie nasz Patron, św. Łukasz pisząc Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Adresował te swoje dzieła do dostojnego Teofila, które to imię można przetłumaczyć, jako osobę miłującą Boga. Obyśmy i my, mając takich świętych Patronów, św. Bartłomieja, Apostoła i św. Łukasza, Ewangelistę byli przez całe nasze ziemskie życie tymi, którzy miłują Boga i okazują się wobec bliźnich piewcami łaskawości Chrystusa. Amen.

Ks. Ireneusz Kurkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643