zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

św. Jan Chrzciciel

Zgromadziliśmy się dzisiaj w tej parafialnej świątyni św. Jana Chrzciciela, aby przeżywać podniosłą Uroczystość Narodzenia tego Świętego.

Od czasów św. Augustyna Kościół Zachodni wybrał datę 24 czerwca, aby świętować narodziny ostatniego z proroków Starego Testamentu. Właśnie – narodziny do życia ziemskiego, a nie, jak dzieje się to w przypadku pozostałych świętych Kościoła, narodziny do życia wiecznego, czyli dzień ich śmierci. Nawiązuje to do dnia Narodzin Chrystusa: narodzenie Jana miało miejsce sześć miesięcy przed przyjściem na świat Syna Bożego.

Narodziny dziecka to moment bardzo ważny w życiu małżeństw i rodzin. I chociaż współczesne warunki życia, ubóstwo wielu gospodarstw domowych, tak dotkliwe bezrobocie i brak perspektyw życiowych dla ludzi młodych, kończących szkoły i wyższe uczelnie, dostarczają nam wszystkim wielu, często bolesnych doświadczeń, to przecież dziecko, dla matek i ojców, jest wciąż oczekiwanym skarbem. Łatwo dostrzeżemy to w rodzinie Elżbiety i Zachariasza w Ain Karem, u rodziców naszego Patrona.

Nie trzeba przypominać, że narodzinom św. Jana towarzyszyły dziwne, wręcz tajemnicze znaki. W całej okolicy pytano: „Kim będzie to dziecię?”

Myślę, że i przy naszych narodzinach stawiano takie pytanie. I stawia je każdy rodzic, którego Bóg obdarzy potomstwem. Temu pytaniu towarzyszą też zawsze pełne nadziei życzenia pięknej przyszłości, pomyślnej, zaszczytnej, może prowadzącej drogą jakiejś kariery. Zapytajmy się dzisiaj, co z tych życzeń i marzeń się spełniło, bądź spełnia. A co pozostało nietknięte? Czy nie ma w tym naszej winy i zaniedbań?W końcu jednak nie chodzi tylko o ambitne marzenia, czy plany związane z naszym dobrobytem, albo awansem społecznym. Chodzi tak naprawdę o postawę życiową. O to, czy na wzór św. Jana Chrzciciela staliśmy się świadomymi i dojrzałymi świadkami Jezusa Chrystusa. Pytam: Czy, podobnie jak nasz dzisiejszy Patron, jesteś gorliwym i odważnym wyznawcą, zaangażowanym w religijne życie własnej rodziny i otoczenia, czy na co dzień służysz prawdzie i sprawiedliwości? Czy ludzie, Twoi bliscy: mąż, żona, dzieci, sąsiedzi, przyjaciele i znajomi, patrząc na Ciebie, słuchając Cię, utwierdzają się w przekonaniu, że Bóg rzeczywiście przyszedł na świat i w nim pozostaje, że jest wśród nas? Czy w jakiś sposób stajesz się, jak św. Jan, Poprzednikiem Jezusa na Jego drodze do ludzkich serc? Czy jest raczej tak, iż wolisz pozostać z boku? Nie angażować się, bo „co powiedzą inni”? Na ile więc ten niezwykle dynamiczny i mocny w wierze Święty przemawia do Ciebie, chrześcijaninie? Za Janem szły czyny, czyny, które zachwycały, które niepokoiły, które nakazywały zajęcie stanowiska. o­n wymagał od swoich słuchaczy nawrócenia, pokuty, zmiany postępowania. Przebudzenia się z letargu wygody, ze snu grzechu. Jan wołał: „Prostujcie drogę Panu!” A Ty, co uczyniłeś z tym Jego wezwaniem?

Ks. Kard. Wyszyński mówił do rodziców: „nie myślcie o budowie domu z cegły lub z drzewa, ale myślcie o budowie domu z ducha, z serca i z miłości.” W ostatnim czasie dochodzą do nas wszystkich niepokojące wiadomości o przygotowywanych zmianach w szkolnym przedmiocie, który ma wprowadzić młodzież gimnazjalną do życia w rodzinie. Lecz „władcy tego świata” chcą uczyć młodzież czego innego niż chrześcijańscy rodzice. Chcą uczyć luzu we wszystkich dziedzinach, najlepiej bez wiedzy i zgody rodziców. Czy dzisiejsza uroczystość i nasz Patron nie woła głośno: „Gotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Nawróćcie się, przybliżyło się do was Królestwo Boże”. Stańcie więc w obronie tego, co święte i nienaruszalne. Brońcie waszych rodzin, waszych małżeństw, waszych dzieci i młodzieży! Inaczej w wasze domy wkradać się będzie to, czego tak bardzo chcecie uniknąć: ból i krzyk, złość i gniew, przemoc nad matkami i dziećmi, nieposłuszeństwo pociech i ich bunt, rozbicie rodzin i zerwanie więzów rodzinnych.

W dniu dzisiejszym patrzmy uważnie na dom Elżbiety i Zachariasza. Dom pełen głębokiej modlitwy i solidnej religijności. To tam została jakby opracowana recepta na życie św. Jana, a jeśli było to potrzebne to i na zmianę tego życia. Nie ma bowiem wiary bez poświęceń, bez wysiłku, czy nawet bez krwi męczenników. Nie ma taniej świętości.

Wydaje się, że dziś jak nigdy dotąd, św. Jan wzywa nas do podjęcia walki z naszym konformizmem, do walki o wolność od łatwego dawania zgody na to, by być tylko jednym z wielu ludzi, którzy idą tą samą drogą, oglądają te same seriale i reality show w telewizji, którzy karmieni są tymi samymi potrawami w nowopowstających ciągle restauracjach mających zachodnioeuropejskie bądź amerykański pochodzenie. Jesteśmy wezwani do odbudowania własnej osobowości, tego czegoś jedynego, co każdy z nas otrzymał od Boga, gdy Ten stwarzał nasze dusze.

Woła więc do nas św. Jan Chrzciciel, byśmy nie gubili czasu na zajęcia mało ważne, abyśmy nie przyzwyczajali się do mówienia tylko tego, co innym się podoba. Nasz dzisiejszy Patron wymaga od nas, tak samo, jak wymagał od swoich słuchaczy dwa tysiące lat temu nad Jordanem. Wymaga, od nas, byśmy mieli wielkie serca, wielkie dusze, wielkie ideały życiowe i abyśmy o nie umieli w życiu stoczyć zwycięski bój, abyśmy byli nieugięci i stanowczy tak jak o­n, święty z Ain Karem, któremu na imię było Jan. Jezus powiedział kiedyś, że sól musi mieć swój smak. My, uczniowie świętego Jana i chrześcijanie musimy dochować wierności naszym duszom, naszej wierze, naszym przekonaniom budowanym na samym Bogu. Mamy być wobec dzisiejszego, tak zwariowanego świata lampą, co płonie i świeci. Czas zapalić dusze, serca i umysły, płonąć Bożym ogniem, co czerpie siłę i blask z codziennej głębokiej modlitwy, coniedzielnej Mszy świętej, karmi się częstą Komunią Świętą, ogniem, który podtrzymywany jest zasłuchaniem w Słowo Boże, czytaniem lektury, czy prasy katolickiej. Od takiego ognia dopiero zapłonąć mogą inni.

Wszyscy wpatrujemy się w postać naszego Ojca świętego Jana Pawła II, podziwiamy go. Jego postawa, jego słowa zapalają nas. Zadziwia świat, choć każdy zauważa, że siły w nim słabną. A o­n wciąż głosi światu Chrystusa, jest Jego głosem, jak św. Jan Chrzciciel, nieugięty, bez trwogi, odważny, śmiało stawia czoło współczesnemu światu, temu co w tym świecie złe i grzeszne.

I my taką właśnie misję mamy do spełnienia. Pokonać strach, zwyciężyć lenistwo duchowe i wygodnictwo, zwalczyć grzech i swoje wady, ujarzmić samolubstwo, próżność, bezczynność. A wszystko to z pomocą łaski, której Bóg nigdy nam nie skąpi. A wszystko to z duchowym wsparciem naszego świętego Patrona, największego spośród narodzonych z niewiasty.

Chciejmy wejść na drogę tej niełatwej życiowej przygody, pójść za wskazaniami . Jana, by dojść do Chrystusa - jak Jan, by wskazać innym Chrystusa - jak Jan, w końcu, by jak Jan umniejszać się, aby Chrystus mógł wzrastać w sercach ludzi.

„Byłeś tylko pochodnią. Zagasił cię o świcie jeden zamach ramienia i miecza - w ciemnicy, lecz dotąd jeszcze głos twój na pustyni krzyczy, że są sprawy ważniejsze i droższe niż życie. Naucz mnie św. Janie nie uginać przed przemocą czoła, sycić głód ciała postem, jak szarańczą polną, wobec zbrodni znać jedno wołanie: „Nie wolno!” I żyć jedynie Bogiem, jak drzewem jemioła...” Amen.

ks. Ireneusz Kurkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643