zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

św. Jan Chrzciciel

Najmilsi!

Gromadzimy się dziś w tej parafialnej świątyni, by przeżywać parafialną uroczystość odpustową - uroczystość patrona naszej wspónoty Świętego Jana Chrzciciela.Chcemy tu dziś od niego uczyć się jak żyć, jak postępować, jak służyć drugiemu człowiekowi - tak jak służył o­n , wiedziony nadprzyrodzoną miłością Boga.

Sam Bóg - to właśnie o­n sam nas zgromadził na dzisiejszej uroczystości, byśmy pośród rozhukanego świata, pełnego fałszu i zakłamania, w chwili modlitwy i zadumy odnaleźli prawdę i i umieli stanąć odważnie w jej obronie, tak jak bronił jej nauczyciel dzisiejszego dnia -Św.Jan Chrzciciel, którego śmiało możemy uznać za jednego z największych obrońców prawdy. Nie lękał się bowiem przypominać o niej królowi Herodowi, pouczając go, że to, co czyni jest złe i niegodziwe. I w obronie tej prawdy oddał swoje życie.

Chcemy dziś prosić naszego Boga, by przez świadectwo Jana Chcrzciciela uczył nas miłować prawdę tak jak o­n ją kochał oraz jak miłowali ją ci, co przez całe wieki trwania Kościołaoddawali za nią życie: Apostołowie, Męczennicy, którzy pokazali swoim życiem, że stoją wiernie przy Chrystusie, który jest Prawdą. Jakże bardzo musieli miłować prawdziwego Boga, skoro nie lękali się krzyża, topora, obozów koncentracyjnych, gułagów. Jakże mocno musieli kochać prawdę, skoro nie wahali się pójść na śmierć za jej obronę! Jakże musieli być do tej jedynej prawdy przywiązani, skoro nie mogła ich odłączyć od niej żadna ludzka siła!

Siostry i Bracia!

Bardzo mocno trzeba nam dziś przypominać o przywiązaniu do prawdy, bo coraz trudniej o nią w codziennym życiu. Coraz częściej z różnych stron padają słowa, które my wierzący znamy z Ewangelii, a słowa te wypowiedział Piłat do Chrystusa: „Cóż to jest prawda?”To pytanie zadawane w różnych wersjach stawiają współcześniPiłaci - ci, co z lęku przed utratą stołka, ciepłej posady - wolą przyznać, że jednej prawdy nie ma, że każdy może wyznawać jaką chce prawdę, byle tylko nie narazić się współczesnym cesarzom, którzy za przyznanie się do prawdy wyciągają surowe konsekwencje.

Czy gdzyby dziś zażądano od nas świadectwa, stanięcia w obronie Chrystusa - jedynej prawdy, która jest w stanie zbawic człowieka,czy starczyłoby nam odwagi? A może my wolimy byc fałszywymi prorokami, tzn. takimi, którzy mówią nie to, co Bóg chce słyszecz naszych ust, ale to, co chcą usłyszeć rządcy tego świata? Może jesteśmy tymi, którzy mają dla tych współczesnych cesarzy same dobre wróżby i pomyślne przepowiednie? Może nawet i wtedy, gdy Chrystusa znów jest prześladowany, wolimy udać, że nic się nie dzieje?! Zapyta ktoś, czy rzeczywiście tu, w naszym katolickim kraju, Chrystus doznaje prześladowań? Czy potrzeba takiego świadectwa?

Odpowiem: tak! Dziś w naszym kraju Chrystus jest po raz kolejny prześladowany, i coraz mniej jest odważnych Apostołów, którzy mocą Ducha chcą bronić Jego prawdy. Prawdy jedynej, jedynej, jaka może dać człowiekowi zbawienie. A ataków na tę prawdę jest dziś bardzo wiele. Zaczyna się od rozmywania, nienazywania zła złem, grzechu grzechem, zbrodni zbrodnią. Mówi się zaś o ludzkich ułomnościach, psychologicznych uwarunkowaniach, trudnej sytuacji, która popycha do takich czynów.

Coraz częściej z różnych stron padają słowa, które znamy z Ewangelii, a słowa te wypowiedział Piłat do Chrystusa: „Cóż to jest prawda?”To pytanie zadawane w różnych wersjach stawiają współcześniPiłaci - ci, co z lęku przed utratą stołka, ciepłej posady - wolą przyznać, że jednej prawdy nie ma, że każdy może wyznawać jaką chce prawdę, byle tylko nie narazić się współczesnym cesarzom, którzy za przyznanie się do prawdy wyciągają surowe konsekwencje.

Przykładów nie trzeba szukać daleko. Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu to świadectwo męczeństwa milionów ludzi: Żydów, Polaków, Cyganów, Rumunów, Rosjan. I otro dziś dostrzegamy jak jeden tylko naród - Żydzi i jedna tylko religia - judaizm - próbują zawłaszczyć sobie to miejsce i uczynić z niego prywatną enklawę w naszym kraju. Jakby tylko członkowie tego narodu i wyznawcy tej religii ginęli tam mordowani przez hitlerowskich oprawców. Co więcej - w imię dziwacznej tezy, że to chrześcijanie winni sązamordowania milionów Żydów - żądają usunięcia najświętszego znaku naszej wiary - znaku krzyża świętego, który stoi tam i przypomina, że miejsce to jest miejscem, gdzie przelewała się krew chrześcijan.

Nie wolno nam, katolikom w takiej sytuacji chować głowy w piasek. Nie wolno udawać nam, że nic się nie dzieje, kiedy próbuje się wyrzucić krzyż z miejsca kaźni tysięcy chrześcijan. Powie ktoś: Żydów zginęło więcej. Ja zapytam - i co z tego? Jeśli bowiem tam zginął przynajmniej jeden chrześcijanin - to mamy obowiązek postawić krzyż na tym miejscu, jak stawiamy go na grobie człowieka wierzącego. Tam jest grób tysięcy katolików, protestantów, prawosławnych. I dla nich ten krzyż tam stoi! Świadczy, że byli wiernymi świadkami Prawdy i za nią zginęli.

A co dzieje się w naszych katolickich środowiskach? Wydaje się, niestety, że wśród nas wielu jest Piłatów, którzy pytają: „Cóż to jest prawda?” I z lęku przed tym współczesnym cesarzem, który rządzi finansami świata wolą przymknąć oczy i wyrzucić krzyż. „Niech nie dzieli” powiadają, „bo krzyż to znak miłości”. Tak, znak miłości Boga do człowieka, dlatego nie wolno go wyrzucać. Ma stać i przypominać, że Bóg kocha każdego i że cierpiał w każdym niewinnie zamordowanym w Oświęcimiu i każdym innym obozie koncentracyjnym. Ma stać i być znakiem miłości, ale też i znakiem sprzeciwu. Święty Paweł powiada: „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Zydów, głupstwem zaś dla Greków,a dla nas jest Chrystusem, mocą i mądrością Bożą”. I nie przestał być. I skoro był zgorszeniem dla Żydów w I wieku to ma być nim nadal, bo taki jest Boży zamysł, skoro pisze o tym Pismo św. Niestety, współcześni Piłaci tego nie pojmują. Czasem noszą nawet sutanny czy zakonne habity i bardzo, bardzo szybko, byle tylko nie drażnić rządców świata - chowają krzyż wstydliwie za siebie. W imię zakłamania i fałszywego obrazu rzeczywistości, za cenę wyrzeczenia się prawdy.

Zupełnie tak jakbyZesłanie Ducha świętego nigdy nie nastąpiło. Jakby ten dar został wyrzucony, zmarnowany, podeptany. Najmilsi! Tak nie wolno! Świątynia Ducha jesteśmy. Jeśli ktoś niszczy świątynię Ducha, tego zniszczy Bóg. Jeżeli wyrzuciliśmy Ducha świętego z naszych serc i nie mamy odwagi przyznać się do Chrystusa, to, na litośc Boską, przestańmy mówić o sobie, że jesteśmy katolikami czy chrześcijanami! Jeśli krzyż i dla nas stał się znakiem wstydliwym, który trzeba usunąć, żeby nie dzielił, nie raził, nie bolał nikogo - to nie liczmy na zbawienie, które przez ten krzyż przyszło!

Wszystkim tym, którzy tak chętnie pozbywają się krzyża, chciałbym zadedykować słowa Ojca Świętego, wypowiedziane pod Giewontem: „Ten krzyż patrzy na całą Polskę od Tatrdo Bałtyku. I ten krzyż mówi nam wszystkim „Sursum Corda”. Tak najmilsi, sursum corda, a więc w górę serca! Czyli nic innego jak nie lękajcie się tego, co ziemskie, bo jesteście uzbrojeni mocą z wysoka! Wasze serca nie mogą się lękać i bać, mają być w górze, stamtąd czerpać do walki ze złem i do obrony Chrystusowej Prawdy.

Papież dalej mówił: „Nie pozwólcie usuwać tego krzyża z waszych serc. Niech pozostanie w szkołach, urzędach, zakładach pracy”. Skoro tam ma być, o ileż bardziej powinien być o­n obecny tam, gdzie przelewała się krew chrześcijan, w miejscu kaźni tysięcy ludzi, którzy ginęli z imieniem Chrystusa na ustach.

Może ktoś zarzuci, że nieekumeniczne to, co mówię i antysemickie. To też kochani, próba rozmycia prawdy. Wystarczy bowiem, że ktoś ma odwagę upomnieć się o swoje prawa, a jest to niewygodne cesarzom dzisiejszego świata - pluje się na niego i krzyczy: antysemita, żydożerca, konserwatysta, niedemokratyczny i nietolerancyjny ciemniak itd. itd. A ci, którzytakie hasła wykrzykują - w imię przenajświętszej dla nich tolerancji - wykopują i wyrzucają krzyż, bo to jest zgodne z tolerancją. Szkoda, że o­na ma działać tylko w jedną stronę.

Wspaniałe świadectwo wierności Chrytusowej prawdzie dała bł. Edyta Stein. Pochodziła z żydowskiej rodziny, była doskonałym filozofem, uczennicą prof. Husserla. I kiedy przebywała na wakacjach u swoich znajomych, natknęła się na dzieła św. Teresy. Poczuła, że to, co jest tam napisane, nie może być tylko ludzkim wymysłem. Że przebija z tych słów prawda, przez duże P. Przyjeżdża do profesora Husserla i mówi: Panie profesorze, odnalazłam prawdę. Za jej głosem trzeba iść - odpowiada znakomity filozof. A o­na, słuchając tej rady, przyjmuje chrzest. To wielki cios dla rodziny - która jest głęboko religijną rodziną żydowską. Najbliżsi wyrzekają się jej. o­na, nie zważając na to, wstępuje do zakonu, zostaje karmelitanką. Jest wierna Chrystusowi aż do końca. Ginie w obozie koncentracyjnym, zamordowana przez hitlerowców. Papież Jan Paweł II zalicza ją do grona błogosławionych Kościoła. Oczywiście Żydzi i przeciw temu protestowali, ale prawdzie nie da się zamknąć ust. „Jeżeli wy nie będziecie mówili, kamienie wołąć będą” - powiedział Jezus. Tak, drodzy. Po to Chrystus posyła swego ducha, by kamienie milczały, a my odważnie bronili Ewangelii.

Najdrożsi!

Dziś po raz kolejny Chrystus postawił przecd naszymi oczyma jednego z największych proroków w dziejach świata. Znów chce pouczyć nas, byśmy nie lękali się odważnie wyznawać wiary. Nie straćmy tejszansy, przyjmijmy ten dar, by krzyż - znak naszej wiary i znak prawdy, którą wyznajemy - mógł być bezpieczny w polskim domu. Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643