zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Środa Popielcowa, ks. Andrzej Papież

„Od ciemnej grudki prochu, która smoli ręce,
z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę,
cichutka radość wzbiera.
O rzuć prochu więcej, na warkocz, na czuprynę, w książeczki, na brodę... Bo przecież od tej grudki - wiosna w drzwiach kościoła, (...)
będzie więcej spowiedzi i dobrych uczynków,
wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki
a wszystko się rozpocznie po prostu od Środy,
i właśnie od popiołu...
od smolącej grudki".
Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!
„A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie "
Oto stajemy dziś przed ołtarzem, by na nasze głowy przyjąć poświecony popiół. Popiół, pozostałość po zeszłorocznych palmach - takie „niby nic", bez kształtu i wartości. A jednak jakże to wymowny znak.. Chylimy dziś głowy, by tym popiołem je posypać. Aby to jednak nie był tylko pusty, naiwny, nic nie znaczący gest musimy wiedzieć, iż oznacza on, że uznajemy swoje winy, rozpoznajemy swoje grzechy i szczerze żałujemy za nie przed Bogiem. Popiół przecież nas brudzi, zanieczyszcza, a przez to domaga się od nas obmycia, budzi potrzebę duchowego oczyszczenia i rozpoczęcia nowego życia. Przyjmując popiół usłyszymy dobrze nam znane słowa; „pamiętaj człowieku, że jesteś prochem i w proch się obrócisz". W dobie ogromnego rozwoju techniki, drapieżnej walki o to, aby jak najwięcej mieć, w czasie, gdy wszyscy wokół mówią o emancypacji, o godności i prawach człowieka, zostaje nam przypomniane to, co usłyszał człowiek na początku w Księdze Rodzaju: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz"
Jesteśmy prochem, kawałkiem gliny, która się kiedyś rozsypie.
Pochylając dziś głowę pod szczyptą popiołu, podpisujemy się pod Bożym wyrokiem: „prochem jesteś" i uznajemy prawdę o naszej małości i nędzy. Słowa, które brzmią nieco, jak zła wróżba. Przypominają nam przecież skąd zostaliśmy wzięci i dokąd zdążamy. I gdyby jedynie proch ziemi i ewolucja były naszym początkiem. Gdyby kres naszych dni wyznaczało złożenie do grobu i ...nic więcej, to rzeczywiście słowa kapłana dziś wypowiadane można by uznać za złowieszcze. Ale te słowa wypowiadane przez księdza mają głębszy sens. Mają nam przypomnieć, że to wszystko, co niesie ze sobą ten świat jest prochem, marnością i pogonią za wiatrem, jak powiedziałby starotestamentalny mędrzec Kohelet. A my? My jesteśmy przez Boga przeznaczeni do wyższych rzeczy. Nie tylko błoto ziemi, ewolucja Darwina i złożenie trumny do grobu są naszym udziałem i celem. To nasz Stwórca dał nam tchnienie życia. To nasz najlepszy Ojciec czuwa nad każdym przeżytym przez nas dniem. To Bóg jest Panem naszej śmierci, po której chce każdemu z nas dać życie wieczne w chwale nieba. Tam jest nasze miejsce. Właśnie -jak powiedział Jezus - w domu Ojca. Bo On nam tam u siebie przygotował mieszkania. Bóg nie chce mieć w Niebie pustostanów. My mamy to Niebo zaludnić. „Pamiętaj człowieku, że jesteś prochem i w proch się obrócisz". Pamiętaj człowieku, że twoje ciało jest kruche i znikome. Pamiętaj jednak, że posiadasz nieśmiertelną duszę i masz obowiązek troszczyć się o nią.
Dlatego Siostry i Bracia, „nawracajcie się". Bo ten popielcowy obrzęd, w którym będziemy za chwilę uczestniczyć ma także charakter pokutny. Nasza marność istnienia i nędza grzechu domagają się od nas pokuty. Siostro i Bracie podejmij ją, a...
„A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie "
Aby te 3 krotnie powtarzane w dzisiejszej Ewangelii słowa mogły się spełnić Kościół przez wieki wypracował środki pomocne do wewnętrznej przemiany człowieka. Są nimi znane z tradycji żydowskiej, a później chrześcijańskiej 3 akty, które Jezus w Ewangelii nam dzisiaj przypomniał. To post, jałmużna i modlitwa. Zatrzymajmy się chwile na nich.
Nie doceniany i lekceważony przez współczesnych chrześcijan post trzeba rozumieć jako wyrzeczenie się czegoś ze względu na miłość do Boga, oraz jako drogę, na której można uśmierzyć swoje wady, wzrastać w cnotach, i poskramiać własną pychę. Ma on na celu opanowanie siebie, kontrolę nad swoimi pragnieniami i dążeniami. Dotyczy on w pierwszym rzędzie codziennego pokarmu, jak ten dzisiejszy czy piątkowy, ale trzeba go także rozciągnąć na inne sfery naszego życia: alkohol, tytoń, język, telewizję... Bo post, to nie tylko powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych czy ograniczenie ilości spożycia, ale duch umartwienia. Post jest ćwiczeniem, które ma doprowadzić do tego, że będziemy rzeczywiście panami siebie, że będziemy mieć tak silną wolę by sobą kierować, by rozporządzać mądrze swoimi siłami, a nie dać się kierować i prowadzić pożądaniu. Post nauczy nas mówić pokusie „nie!". On pomoże ukształtować w nas odpowiednią relację do samego siebie.
Jałmużna natomiast otwiera nas na drugich, pomaga nam wyjść z ciasnego kręgu egoizmu, dostrzec innych i konkretnie im pomóc w ich potrzebach. Dzięki temu ćwiczeniu człowiek może zbliżyć się do drugich, stworzyć wspólnotę. „Lepiej jest dawać jałmużnę, - napisze Księga Tobiasza - aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza od [każdego] grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem" ab 12,8-9). A Jezus: „Wiele jej darowano, bo wiele umiłowała”. Bez otwarcia się na potrzeby bliźnich, bez jałmużny, nasz osobisty post i wewnętrzna asceza, choćby najdalej posunięta, byłaby daremnym trudem, byłaby pusta.
Modlitwa z kolei kieruje naszą uwagę na Boga, wyczula nasz wewnętrzny słuch na Jego głos, pozwala się z Nim spotkać i zjednoczyć. Dzięki niej człowiek wchodzi w głęboką relację z Bogiem, on sam i jego świat poszerzają się do wymiarów nieskończonych, wszystko zostaje w nim oczyszczone i nasycone światłem, pięknem i łaską
„A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie " Bracia i siostry!
Trzy podstawowe relacje człowieka: do siebie, do drugich i do Boga, decydują o naszej wartości i bogactwie. Podejmijmy, zatem z radością post, modlitwę i jałmużnę, bo są one pomocą, aby nasze relacje uzdrowić, uporządkować i umocnić. Nawrócenie, do którego wzywa nas dziś z całą mocą Słowo Boże, ma objąć całego człowieka, wszystkie nasze władze, wymiary i możliwości. Ma nas przemienić tak, byśmy stali się nowym stworzeniem, zdolnym do wszelkiego dobrego czynu. Byśmy od prochu, nędzy i słabości przechodzili ku radości i wiośnie dobrych uczynków. Bo jak napisze cytowanym już wierszu ks. Jan Twardowski:
Bo jak napisze cytowanym już wierszu ks. Jan Twardowski:
„Od ciemnej grudki prochu, która smoli ręce,
z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę,
cichutka radość wzbiera.
O rzuć prochu więcej, na warkocz, na czuprynę, w książeczki, na brodę...
Bo przecież od tej grudki – wiosna w drzwiach kościoła, (...)
będzie więcej spowiedzi i dobrych uczynków,
wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki
a wszystko się rozpocznie po prostu od Środy,
i właśnie od popiołu...
od smolącej grudki”. Amen


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643