zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Homilia nieszporna na zakończenie roku kalendarzowego, martinus

Drodzy bracia i siostry!

Przed chwilą w uroczystych nieszporach z Wigilii jutrzejszej uroczystości, słyszeliśmy czytanie o pełni czasu. Ksiądz Władysław Bomba w swojej książce "Lectio brevis. Rozważania krótkich czytań Liturgii Godzin" pisze, że "Wieczny Bóg wkracza w wymiar czasowy, w historię!"

Rzeczywiście, Bóg jest z nami cały czas: od poczęcia, aż po śmierć. Jest z nami tutaj, w ten szczególny wieczór, kiedy to podsumowujemy miniony rok.


Psalmista w psalmie 103 śpiewanym w czasie liturgii Dnia Zadusznego wspomina, a zarazem stwerdza fakt, że "dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu. Ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje". Warto, chociaż w ten wieczór, wspomnieć na nasze życie, na przemijanie. Wiele osób, które rok temu dziękowały Boga za mijający rok już nie wśród nas. Kto wie, może i nas za rok nie będzie?


Ostatni dzień roku kalendarzowego, służy podsumowaniu, bilansowi.


W naszej parafii w roku X przyszło na świat X dzieci. Tyle samo przyjęło chrzest, sakrament będący "fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów". Przez ten sakrament zostali "wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stali się członkami Chrystusa i zostali wszczepieni w Kościół oraz stali się uczestnikami jego posłania" (KKK 1213).


Dnia DDMM X uczniów z klas III gimnazjum przyjęło z rąk ks. Bpa N.N. sakrament bierzmowania. Przez ten sakrament ci młodzi ludzie przez "jeszcze ściślej związali się z Kościołem, otrzymali szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (por. KKK1285)


Do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło X dzieci, uczniów klas II szkoły podstawowej. Dzięki temu wspaniałemu sakramentowi, w pełni będą mogli uczestniczyć w życiu naszej wspólnoty, poprzez przyjmowania Najświętszego Ciała Pana Jezusa pod postacią chleba. "Chrystus, przechodząc z tego świata do Ojca, dał nam w Eucharystii zadatek swojej chwały; udział w Najświętszej Ofierze utożsamia nas z Jego Sercem, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi" (KKK 1419)


Sakrament Namaszczenia Chorych, który udzielamy dwa razy w roku: w czasie rekolekcji adwentowych i w Wielką Środę, a także na prośbę rodziny, przyjęło X osób. Dzięki temu sakramentowi uzdrowienia, chorzy zostali "zjednoczeni z męką Chrystusa, zostali umocnieni, obdarzeni pokojem i odwagą, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości, a przede wszystkim przebaczenie grzechów" (por. KKK 1532)


W naszej parafii X mężczyzn wstąpiło do zakonu i seminarium duchownego, a X kobiet stało się zakonnicami. To chluba dla naszej wspólnoty, gdyż są to sakramenty, "dzięki którym posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów" (KKK 1536)


Sakrament małżeństwa przyjęło X par. "Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego" (KKK 1661), zatem życzmy im wszystkim, by żyli długo i szczęśliwie w sakramentalnym związku małżeńskim.


W mijającym roku do wieczności odeszło X osób, w tym X dzieci. Mamy nadzieję, że Chrystus przygarnie ich do siebie i zostaną włączeni w Jego śmierć i zmartwychwstanie!


W czasie Uroczystości Chrystusa Króla, będącej zakończeniem roku liturgicznego, we wszystkich Mszach Św. w naszym kościele parafialnym i w kaplicy uczestniczyło łącznie: X kobiet, X mężczyzn i X dzieci, z czego X kobiet, X mężczyzn i X dzieci przyjęło Komunię Św.

Moi drodzy!

Jesteśmy jedną, wielką rodziną, która gromadzi się przy wspólnym stole w czasie celebracji Eucharystii. Na ten Nowy Rok, który nadejdzie za kilka godzin, wraz z księżmi wikariuszami chciałbym złożyć serdeczne życzenia szczęścia i pomyślności w nadchodzącym roku oraz wszelkich łask od Boga!

Szczęść Boże!


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643