zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Nowy Rok, ks. Andrzej Papież

„Dni nowe
idą wciąż
których nie zatrzyma
tutaj
nikt...

- jak w Ewangelii talenty...
byśmy go nie zmarnowali.
Będzie też czas zbiorów.”

Droga Siostro! Drogi Bracie! Jeśli kiedykolwiek, chociaż trochę wędrowałeś po górach, znasz to uczucie: wchodzisz na szczyt, wspinasz się, pokonujesz kolejne zakręty na wąskiej ścieżce; idziesz i wydaje ci się, że cel wędrówki już tu - za kolejnym zakrętem, za najbliższym załomem skalnym. Dochodzisz do niego - i okazuje się, że jeszcze nie widać szczytu, że to nie koniec drogi; znów widzisz przed sobą tylko jej frag¬ment, i trzeba dalej iść do najbliższego zakrętu, i wciąż nie wiesz, czy za nim pojawi się już upragniony wierzchołek.
(I oto mamy Nowy Rok). I oto znów doszliśmy do kolejnego zakrętu w naszej życiowej wędrówce. Wczoraj pożegnaliśmy kolejny rok naszego życia. Niektórzy zrobili to z ulgą, mówiąc: „dobrze, że już się skończył”. Bo ktoś stracił pracę, kto inny do dziś opłakuje śmierć kogoś bliskiego; komuś innemu jeszcze nie uda¬ło się dostać na studia czy zdać ważny egzamin. Inni znów żałują, że ten rok - dla nich szczęśliwy - tak szybko minął: bo znaleźli w swo¬im życiu miłość, doświadczyli radości pojednania i przebaczenia czy może wreszcie udało się im osiągnąć to, co dawno już zaplanowali.
Tak czy inaczej – pamiętaj Siostro i Bracie o tym, co pisze w takiej chwili ks. Mieczysław Maliński: „Znów minął rok. Nie mów: „odwalony". W nim było dużo dobra i to niewątpliwego dobra. To nie tylko krok w czasie. To był twój krok w drodze do Boga. Tyle miłości, tyle przełamywania swego egoizmu.
Może powiesz: „To co mówisz jest dla mnie krępujące. Nie widzę wcale tego dobra".
A więc popatrz: tyle rannego wstawania, po¬śpiechu, by się nie spóźnić, przepracowanych solidnie godzin, uczciwości, pomocy w domu, troski. Tak, tyle miłości.
Pan Bóg jest nieskończenie sprawiedliwy. To znaczy przede wszystkim, że nie zapomni najmniejszego dobrego uczynku, najprostsze¬go słowa, najdrobniejszej życzliwej myśli”.
Więc ciesz się Siostro i Bracie każdym okruchem dobra minionego roku, które było i zechciej przyjąć ks. Malińskiego jeszcze jedną radę: „Zanim twoją księgę życia, roku, który prze¬szedł, na półki złożą, poproś jeszcze o nią na chwilę. I przerzuć kartki. Jest tyle spraw, które odłożyłeś, bo przyszły inne, ważniejsze. Wyno¬tuj je i zapisz jako pilne na samym początku nowego roku.
Już ci nową książkę podali. Białe, czyste karty - jest ich 365. Na pierwszej napisz:
„W imię Boże!"
Co ten rok przyniesie?
Czy się na nim ludzkość nie zawiedzie? Wielki znak zapytania, Sfinks. Niewiadoma lo¬sów świata, losów kraju, losów rodziny, losów twoich. Ale nie zapominaj, napisałeś: „W imię Boże!" Oddałeś się Bogu. Zaufaj Mu.
A także zaufaj sobie. To bardzo trudne. Tyle razy zawiodłeś się. Niejedna nieuczciwość cią¬ży na twoim sumieniu. Wiesz, że nie ma grze¬chu, do którego nie byłbyś zdolny, I dlatego tak trudno ci zaufać sobie, ale musisz: jesteś dziełem Bożym, masz w sobie dużo dobra. Dla tego dobra Bóg cię kocha. Zaufaj sobie.”
Dzisiaj pierwszy dzień Nowego, nieznanego nam jeszcze roku; dzień, w którym spotykają się nasze niespełnione plany odchodzącego w przeszłość roku z marzeniami i nadzieją, któ¬re chcemy zabrać ze sobą na ten nowy fragment naszej drogi. Jaka ona będzie - droga, którą przyjdzie nam iść w Nowym - 2003 - Roku? I z tym pytaniem - na kolejnym odcinku naszej drogi; z białymi, czystymi kartkami o liczbie 365 - stajemy przed Bogiem, pisząc - poprzez swoją obecność tu w Kościele - na pierwszej z nich „ W imię Boże!”. Stajemy przed Panem wieczności i czasu i wsłuchajmy się w Dobrą Nowinę, jaką przynosi nam dziś Boże Słowo. Ono wszak może stać się dla każdego z nas przewodnikiem i drogowskazem na naszej dalszej drodze. I słyszymy dziś w pierwszym czytaniu te słowa, które są posłaniem nadziei dla wy¬branego, ukochanego ludu.
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni obli¬cze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem". (Bo) Bóg pragnie swój lud będący w drodze obdarzyć swym błogosławieństwem i poczuciem pewności, że On zawsze jest z nim, w każdej chwili jego wędrówki. I doświadczamy, że On jest Bogiem, który „rozpromienia swoje oblicze nad człowiekiem" - przynosi światło, wnosi nadzieję, „obdarza łaską". Tak jak po wichurze nastaje cisza, jak po burzy tęcza łączy niebo z ziemią, tak Boże błogosławieństwo napełnia pokojem i ufnością i pozwala z nadzieją, mimo trudności, patrzeć w przyszłość. On, którego imię brzmi „Jah¬we” co znaczy „Jestem który jestem” - jest Bogiem, który jest z człowiekiem, dla człowieka, przy człowieku. On „zwraca swe oblicze ku człowiekowi". On nie jest z tych, co to mieszkają w niedostępnych górach, twierdzach niezdoby¬tych, którzy szukają jedynie uwielbienia i chwały - jak bogowie i bóstwa w innych religiach. On jest Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, który nie czeka, aż człowiek go odnajdzie, ale sam wychodzi na poszukiwanie nas. On jest Bogiem, który ko¬cha swoje stworzenia, który wciąż zwraca się do człowieka, by ten nie tkwił w ciemnościach i obdarza go swoją miłością. Dlatego na początku kolejnego etapu naszej drogi słowami ks. Malińskiego śmiało wołam: „Bóg Cię kocha! – Zaufaj Mu!.... Wszak to najważniejsza prawda o Bogu – „On jest miłością, On cię kocha – zaufaj Mu”!!!!
Umiłowani! Słowo Boże dziś, na początku nowego roku kalendarzowego, ukazuje nam nie tylko tę - jakże ważną - prawdę o Bogu, ale i jeszcze ważną prawdę o nas. Oto także człowiek, „nie ufający sobie”, świadomy swej niewystarczalności i grzeszności ze swojej strony kieruje w stronę nieba wielkie błaganie o łaskę, o Bo¬że błogosławieństwo, o wejrzenie Bożego oblicza na człowieka. I to wołanie do Boga - z głębi niewoli - o zmiłowanie, o łaskę, o błogosławieństwo, znajduje przedziwną odpowiedź w przyjściu na świat Syna Bożego. Dlatego Ewangelia dzisiejsza wskazuje nam jeszcze raz Betlejem jako miejsce, w którym narodził się Pan Jezus.
On rodzi się i zsyła na nas Ducha Św., aby nas na powrót usynowić. I wiedz, że Jesteś synem, jesteś córką kochającego Cię Ojca. Ale nie tylko: jakby tego było mało, jest przy nas również kochająca Matka, Boża Rodzicielka. Ta, która, „gdy nadeszła pełnia czasu", porodziła Syna Bożego, złożyła go w żłobie. To ona uczy nas, jak przeżywać tajemnicę spotkania Boga, uwraż¬liwia nas na Bożą obecność i zaprasza do jej przeżywania i rozważania. Maryja, kochająca Matka, zaprasza nas, byśmy - jak ona - zaufali Bogu, pozwolili Mu się prowadzić w nadziei, że „ uczyni wielkie rzeczy i okaże nam moc ramienia swego"
Kiedy dziś stoimy na progu nowego, nieznanego jeszcze roku, Bóg przypomina Tobie i mnie: Jesteś moim synem! Jesteś moją córką! Pa¬miętaj: nie jesteś sam! Jestem z Tobą, dokądkolwiek się udasz; pragnę rozpromienić swoje oblicze nad tobą, pragnie obdarzyć cię swoją łaską i zwrócić ku tobie swoje oblicze; zechciej mi tylko zaufać. Kiedy oba¬wiasz się nieznanego, kiedy targają Tobą niepewność i strach, zaufaj Mojej dobroci i miłosierdziu. I chociaż:
„My, pokolenie energii nuklearnej, lotów kosmicznych i przeszczepiania serc;
my, któ¬rzy jak żadne pokolenie poznaliśmy potęgę i małość człowieka;
którzy walczymy o pokój, a równocześnie dokonujemy tylu gwałtów, okrucieństw, mordów;
my, którzy tak wysoko niesiemy sztandar humanitaryzmu, a patrzymy ze spokojem, jak ludzie codziennie mrą z gło¬du;
my, którzy tak udoskonaliliśmy środki prze¬kazu, aby znać prawdę, a kłamiemy, wypacza¬my fakty, oszukujemy się;
my, którzy jak żadne pokolenie dotąd poznaliśmy wielkość i ograni¬czoność człowieka
(To jednak) - pochyleni nad żłóbkiem Jezusa odkrywamy na nowo tę nieprawdopo¬dobną rzeczywistość,
że Bóg nas wszystkich....... i każdego z osobna kocha” MM”)
My, którzy żyjemy w historii - tyle rzeczy się działo przed nami, tyle się dzieje w tym momencie i tyle będzie się działo, dopóki będzie istniał świat, wiemy, że to wszystko znajduje swój sens i swoje zwieńczenie w Chrystusie. Dlatego za poetą wołamy:
Niech Światło
Twej łaski
- jak słońce -
swym żarem w samo południe
dosięgnie mnie
Panie...
Niech skruszy
Myśli
co cieniem się kładą
przede mną...
Chcę iść drogą jasną
do Ciebie
bez trwogi o jutro
pomny Twych słów:
co wyrzekłeś: Jam Alfa i Omega
Początkiem i Kresem. /o.B. Zima/ Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643