zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Święto Niepodległości, ks. Piotr Kufliński

(Czyt. I 1 Krl. 8,55-61; czyt. II Kol. 3,12-17; Ew. J. 15,9-17)

Listopad jest miesiącem szczególnej zadumy nad najważniejszymi sprawami w naszym życiu: nad sensem życia i śmierci; nad przemijaniem doczesności i trwaniem wieczności. Z woli Bożej – jest to również czas zadumy nad naszą ziemską ojczyzną – Polską. To bowiem w tym miesiącu przypada rocznica odzyskania niepodległości, po próbie wymazania naszego państwa przez sąsiadów z mapy Europy i świata. Stajemy więc dziś w zadumie nad Polską ubiegłych wieków i dnia dzisiejszego; bohaterów lat minionych i tych, którzy dziś troszczą się o jej dobro. I zastanawiamy się co to znaczy dziś kochać Polskę. Dziś w czasie pokoju i wolności: politycznej, społecznej i ekonomicznej.


„Ojczyźnie naszej serca, myśli, czyny
Od lat dziecięcych do późnej siwizny.
Jej w darze niosą wierne córki, syny,
Światłe umysły i wojenne blizny.

W tak pięknych słowach mówi poeta o miłości do ojczyzny. Jeszcze chodzą wśród nas ci, którzy noszą te najcenniejsze odznaczenia, jakimi są blizny na własnym ciele po ranach zadanych przez wrogów wolności i niepodległości naszej ojczyzny. Blizny z czasu ostatniej wojny światowej czy walki z powojennym terrorem komunistycznym oraz z czasu stanu wojennego po odradzającej się na nowo pełni niepodległości. To nasi prawdziwi bohaterowie o których mówi poeta. Czy jednak znajdą się jak kiedyś tak i dziś równie światłe umysły pracujące w czasie pokoju dla dobra ojczyzny? Nie dla siebie! Dla swojej rodziny – lecz dla Ojczyzny dobra wspólnego! Wydaje się, że wartość pracy dla dobra innych przechodzi coraz bardziej do lamusa. I to od samego dołu aż do samej góry. O dobru ojczyzny i bezinteresownej pracy dla kraju słyszymy tylko w sloganach przedwyborczych i czytamy na plakatach. I bardzo często tylko tyle! Szybko bowiem, ci którzy te wzniosłe idee głosili z takim zapałem, o nich zapominają. Zarówno po wyborach do parlamentu jak i do samorządu.

Parlamentarzystom zebranym w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 11 czerwca 1999r dziś już Sługa Boży, a wtedy papież Jan Paweł II powiedział: „Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.” Czy jednak te słowa, tak wówczas gromko oklaskiwane, znajdują swój posłuch w praktyce? Czy przekładają się na działania naszych polityków: wielkich i małych. I tych, którzy tak zaciekle kandydują gdziekolwiek i często po cokolwiek?

Już ks. Piotr Skarga, „jeden z największych patriotów – jak pisze o nim Jan Chrzanowski w książce „Optymizm i pesymizm polski” – z bezprzykładną odwagą piętnował prywatę szlachty i złodziejskie serca magnatów i zaklinał naród, aby kochał swą ojczyznę jako matkę najmilszą…” A w naszych czasach czynił to Jan Paweł II.

Wielu rodaków ma dziś zastrzeżenia do tego co słyszą i oglądają – zwłaszcza w telewizji. Czują się rozczarowani, rozgoryczeni i oszukani. Pewnie mają rację. I nie trzeba po złe przykłady wcale sięgać zbyt wysoko. Można je zobaczyć na własnym podwórku – całkiem blisko – również, a może przede wszystkim – w sobie samym. Ową pazerność w dążeniu do władzy głównie dla prywaty. Niektórzy tak się zżyli ze swoimi stołkami, że już chyba nic innego nie potrafią robić. A słowo patriotyzm nie bardzo wiemy do czego ma się dziś odnosić. W czasie wolności politycznej, ekonomicznej i społecznej. To wszystko zniechęca wielu do pójścia np. do urn wyborczych, bo myślą, że to nie jest ich ojczyzna.

Tym wszystkim Bolesław Prus mówi dziś tak, jak kiedyś sobie współczesnym: „Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.” Lecz aby ją kochać trzeba poczuć owo drgnienie serca w miłości.

Chrystus mówi dziś do nas: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Co znaczą te słowa w praktyce, rozumieli nasi rycerze pod Grunwaldem i nasi żołnierze pod Monte Cassino; więźniowie Oświęcimia i Katynia; generał Maczek i ks. Jerzy Popiełuszko oraz wszyscy powstańcy walczący na różnych frontach, byśmy mogli dziś żyć w swojej i wolnej w pełni ojczyźnie. Rozumiały to również rzesze naszych rodaków mozolnie odbudowujących z gruzów tyle razy w historii nasz wspólny dom. Musimy to zrozumieć również my i umieć stanąć ponad własnymi ambicjami oraz rozczarowaniami, bo dobro wspólne rodzi się tylko z poświęcenia dla innych i ze wspólnej pracy a zapomnieniu o sobie. To jest prawdziwa miłość – również Ojczyzny.

Cicha pielęgniarka szpitala w Łodzi, Anna Nitsche dała przykład uświęcenia siebie przez wierność swym obowiązkom. Mając 22 lata rozpoczęła pracę w szpitalu i pracowała w tej placówce 39 lat aż do śmierci. Całe życie poświęciła chorym. Wzorowo spełniała obowiązki pielęgniarki, potem i farmaceutki. Była na każde zawołanie chorych, czy to w dzień czy w nocy. Umiała też znaleźć czas dla ubogich rodzin. Gdy po krótkiej ale ciężkiej chorobie zmarła w 1950 r. za jej trumną obrzuconą kwiatami szły setki ludzi, płakały po niej dzieci i ocierali łzy starzy. Dla wszystkich mała wielkie serce, dobroć, cierpliwość i wyrozumiałość.

Czy dziś potrzebne są takie pielęgniarki i tacy lekarze, tacy nauczyciele i prawnicy, rolnicy i murarze, politycy i samorządowcy? Odpowiedź jest chyba oczywista! Tacy ludzie zawsze byli i nadal są oraz będą w przyszłości potrzebni. Bo to właśnie oni pchają świat i swoją ojczyznę w najbardziej ludzkim kierunku. Pozostaje tylko pytanie skąd u nich bierze się taki właśnie system wartości i tyle siły do jego realizacji.iat i ojczyzne swoją w najbardziej ludzkim kierunku.

Anna Nitsche siłę do swojej bohaterskiej postawy czerpała ze spotkania z Bogiem. Wstawała bardzo wcześnie, by przed zajęciami odprawić rozmyślanie, uczestniczyć we Mszy św. i przyjąć komunię św. Przykrości i trudy przyjmowała z poddaniem woli Bożej. Często powtarzała: „Kto chce Boga kochać, musi umieć wszystko znieść dla Niego.”

Polska jest domem wszystkich polaków – również tych, którzy w takim budowaniu przeszkadzają. Ale kto chce ojczyznę naprawdę kochać musi o sobie wpierw zapomnieć. Stać w ostatnim szeregu nawet gdyby postawiono go w pierwszym.

Dlatego gromadzimy się dziś w świątyni na modlitwie za Ojczyznę i siebie nawzajem jako jej dzieci i wołamy za królem Żydowskim Salomonem jak on wolał wraz ze swoim narodem: „Nie będzie z nami Pan, nasz Bóg, jak był z naszymi przodkami! Niech nas nie opuszcza i nie odrzuca nas, ale nakłoni nasze serca, abyśmy chodzili Jego drogami, strzegąc Jego poleceń, praw i nakazów, do których zobowiązał naszych przodków.”

Tylko wtedy mamy szansę służyć jak najlepiej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, co daj nam wszystkim wypełnić Boże.

Amen

Opracował ks. Piotr Kufliński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643