zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Wszystkich Świętych

W starożytnej Grecji powiedziano o człowieku, że jest istotą społeczną ? animal sociale ? zwierzę społeczne. Parafrazując tę myśl i czyniąc ją adekwatną do dzisiejszej uroczystości Wszystkich Świętych i jutrzejszego wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, można powiedzieć, że człowiek jest istotą śmiertelną ? animal mortale. Bowiem miarą naszego życia, jak mówi psalmista, jest „lat siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni” (Ps 49). Jednakże, jeżeli każde doczesne życie ludzkie się kończy, nie jest ważna różnica lat.
„Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu – jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy – by móc żyć na wieki i nie doznać zagłady [...] Groby są ich domami na wieki, ich mieszkaniem na wszystkie pokolenia, choć imionami swymi nazywali ziemie”. (Ps 49, 810, 12). Kiedy umrą niczego z sobą nie zabiorą.
Zmarli ? ogromna trzoda ludzi, którą pasie pasterz ? uosobiona śmierć. Czym ich karmi? Dokąd ich prowadzi? Jaki jest ich kres?
Bardzo to pesymistyczny obraz i wizja ludzkiego kresu. Ale czy to pełna tajemnica o ludzkim życiu i śmierci? To, że nikt siebie samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu by móc żyć na wieki i nie doznać zagłady, to tylko pierwsza odsłona tajemnicy ludzkiego życia i ludzkiej śmierci, bo jest Ktoś, kto „dał życie swoje na okup za wielu” (Mt 20, 28). Dlatego „i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów ? odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni” (Rz 8, 2325). Duchem, którego pierwsze dary już posiadamy ? otrzymaliśmy je na chrzcie św. ? „jest Ten, który wskrzesił z martwych Jezusa” (Rz 8, 11). Oczekujemy momentu przybrania za synów, kiedy jako usynowieni przez Boga otrzymamy nieśmiertelność, wszak syn Boga nie może skończyć jako niewolnik śmierci, gdyż otrzymuje on udział „w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8, 21). Brak jeszcze jedynie okupu za nasze ciało ? „wszakże w tym dziele zbawczym nie widać jeszcze wykończenia ? ludzie bowiem nadal umierają i w proch rozsypują się ich ciała ? niechaj nie stanie się to przenigdy powodem wiarołomstwa” (św. Anastazy Antiocheński, Kazanie 5), gdyż okup ten został złożony w chwili śmierci Chrystusa i „Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała” (Rz 8, 11).
Krzyżowa śmierć Jezusa, śmierć BogaCzłowieka jest dla nas źródłem życia i jest wielkim objawieniem tajemnicy miłości Boga do człowieka, odpowiedzią na pytanie, jak to możliwe, że Bóg umiera za swoje stworzenie i to umiera na krzyżu? „Abyśmy mogli żyć, było konieczne, by Bóg został człowiekiem i aby umarł” (św. Grzegorz z Nazjanzu). W krzyżu tkwi tajemnica „krzyżującej miłości Ojca i ukrzyżowana miłość Syna” (Filaret z Moskwy) ku człowiekowi. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne (J 3, 16). Dzięki tajemnicy krzyża śmierć, która na drzewie rajskim wzięła początek, na drzewie krzyża, w raz z jej sprawcą szatanem została pokonana, mimo, iż śmierć Chrystusa była przez chwilę momentem triumfu jego nieprzyjaciół momentem mocy zła, ciemności. Ostatecznie krzyż okazał się tronem triumfu Chrystusa.
W poezji moment śmierci przyrównuje się do zachodu słońca. Jako śmiertelni ludzie wszyscy stoimy u podwoi Zachodu, zbliżamy się do nich, aby dojść na spotkanie z Tym, ku któremu „zmierza wszelkie stworzenie”. Stojąc u podwoi tego Zachodu i nie wiedząc kiedy one dla nas się otworzą żyjemy w lęku i niepewności o której tak mówi psalmista: „zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę, opętały mnie pęta Otchłani, schwyciły mnie sidła śmieci” (Ps 18,46) „ogarnął mnie strach i udręka” (Ps 116). Skąd ten lęk w nas chrześcijanach? Być może stąd, że do końca nie uwierzyliśmy w moc Tego, który „rozerwał pęta Otchłani i złamał potęgę szatana” (z LG Wielkiej Soboty), a który woła do nas „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie” (J 14, 12). Tylko mocni wiarą będziemy mogli mimo życiowych odmętów niosących zagładę i zastawionych na nasze życie sideł śmierci modlić się z psalmistą” „Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, lecz znowu przywrócisz mi życie i z czeluści ziemi znów mnie wydobędziesz” (Ps 71,21).
Patrząc na drugi brzeg naszego życia, przenikając wzrokiem wyobraźni i wiary kamienne i marmurowe, betonowe i darniowe pokrywy grobu, oczekujemy osobistej paruzji, czyli spotkania z Jezusem Chrystusem uwielbionym. Oczekujemy, a może raczej wychodzimy Mu naprzeciw, a On wychodzi nam naprzeciw. Do tego spotkania należy się jednak przygotować. To przygotowanie musi wypełnić czas jaki nam jeszcze pozostał, aby zakupić oliwy do lamp ? tych z przypowieści, by nie zgasły, gdy nadejdzie ów moment spotkania. Ten czas potrzeba przeznaczyć na zamknięcie interesu związanego z zainwestowaniem talentów, które nam Pan powierzył, zanim podczas owego spotkania nie usłyszymy słów „zdaj sprawę z włodarstwa swojego, bo dłużej włodarzyć nie będziesz (Łk 16, 2), lub też „rozporządź domem twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył” (Iz 38, 1).
Ileż potrzeba w tym momencie prawdziwej mądrości i skąd ją wziąć? „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy zdobyli mądrość serca” (Ps 90, 12), mądrość tak potrzebną w momencie, gdy nadejdzie nasza godzina, w której przyjdzie nam „połączyć się ze swoimi”, którzy poprzedzili nas w drodze do domu Ojca”.
Zatem „żyjmy na tym świecie sprawiedliwie i pobożnie, oczekując spełnienia się naszej nadziei” (Tt 2, 1213), „nadziei, którą wyznajemy, bo godny zaufania jest Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10,23) „W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni” (Rz 8 24). W nadziei, która zawieść nie może, już wraz z apokaliptycznymi Starcami, odziani jak oni w białe szaty, wypłukane i wybielone we Krwi Baranka, zasiadamy dookoła tronu Baranka ? którego imię symbolizuje łagodność, upadamy przed zasiadającym na tronie i oddajemy pokłon Żyjącemu na wieki wieków i śpiewamy pieśń nową, pieśń wiekuistej liturgii niebieskiej: „godzien jesteś wziąć Księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu” (Ap 5, 89). W nadziei wyleczeni już jesteśmy ze wszystkich ran, mocą ran Baranka, z których przelał ostatnie krople swojej krwi, a którego zmartwychwstanie jest ostatecznym uzdrowieniem naszych ran grzechowych i naszym zmartwychwstaniem, jeśli w życiu i w śmierci znajdować się będziemy w gronie tych, „co należą do Chrystusa”. Amen.

ks. Stanisław Nabywaniec


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643