zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Środa Popielcowa

Drodzy Siostry i Bracia.

W dniu dzisiejszym świątynie w całym katolickim świecie wypełniają się wiernymi, którzy – podobnie jak my w Zakroczymiu – chcą jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Kościół od pradawnych swych czasów, czerpiąc wzór z praktyk Narodu Wybranego, przygotowując się do przeżywania świąt Wielkiej Nocy poprzedza je okresem Postu, który my nazywamy Wielkim. Lecz oczywiście to nie tylko nawiązanie do żydowskich tradycji, z których religii chrześcijaństwo wypuściło korzenie. Dla nas przecież tym największym i najświętszym wzorem jest sam Jezus. To On sam wskazał nam drogi do nawrócenia.Kochani. Stajemy dziś przed ołtarzem, by na nasze głowy przyjąć popiół. Jakże to wymowny znak. Popiół. Takie „niby nic”. Bez kształtu, wartości. A my chylimy dziś głowy, by tym popiołem zostały posypane. Jednocześnie usłyszymy z ust kapłana dobrze nam znane słowa; „pamiętaj człowieku, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Słowa, które brzmią nieco, jak zła wróżba. Przypominają na przecież skąd zostaliśmy wzięci i dokąd zdążamy. I gdyby jedynie proch ziemi i ewolucja były naszym początkiem. Gdyby kres naszych dni wyznaczało złożenie do grobu i ... nic więcej, to rzeczywiście słowa kapłana dziś wypowiadane można by uznać za złowróżbne. Ale te słowa wypowiadane przez księdza mają głębszy sens. Mają nam przypomnieć, że to wszystko, co niesie ze sobą ten świat jest prochem, marnością i pogonią za wiatrem, jak powiedziałby starotestamentalny mędrzec Kochelet. A my? My jesteśmy przez Boga przeznaczeni do wyższych rzeczy. Nie tylko błoto ziemi, ewolucja Darwina i złożenie trumny do grobu są naszym udziałem, naszym źródłem i celem. To nasz Stwórca dał nam tchnienie życia. To nasz najlepszy Ojciec czuwa nad każdym przeżytym przez nas dniem. To Bóg jest Panem naszej śmierci, po której chce każdemu z nas dać życie wieczne w chwale nieba. Ta. Jest nasze miejsce. Właśnie – jak powiedział Jezus – w domu Ojca. Bo On nam tam u siebie przygotował mieszkania. Bóg nie chce mieć w Niebie pustostanów. My mamy to Niebo zaludnić. „Pamiętaj człowieku, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Pamiętaj człowieku, że twoje ciało jest kruche i znikome. Pamiętaj jednak, że posiadasz nieśmiertelną duszę i masz obowiązek troszczyć się o nią.Drodzy moi. Podobnie i inne słowa, które kapłan może nad nami dziś wypowiedzieć; „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. To zdanie również ma przywołać nam na pamięć nasze wieczne życie. Istotą naszej ziemskiej egzystencji – wbrew pozorom – wcale nie jest zabieganie o coraz wyższy standard życia. Bynajmniej. To, co jest najważniejsze, to właśnie nawrócenie. Co dzień mam nawracać się do Boga. Każde 24 godziny, które przeżywam, mają być oparte na Jezusowej Ewangelii. Nie mogę przecież należeć do Chrystusa i nie stosować się do Jego słów.

Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii Jego słowa: Kiedy więc dajesz jałmużnę..., Gdy się modlicie..., Kiedy pościcie... Tak, Kochani moi. Właśnie jałmużnę, post i modlitwę pozostawił nam szczególnie na najbliższe czterdzieści dni nasz Pan Jezus Chrystus. Właśnie te trzy praktyki maja wyznaczać nam upływ wielkopostnego czasu. Źle by się stało, gdyby ktoś chciał przeżywać Święta Zmartwychwstania Pańskiego, a zabrakłoby w jego przeżywaniu właśnie jałmużny, modlitwy i postu.Wiele słów w dzisiejszym świecie się zdewaluowało. Miłość, prawda, sprawiedliwość, uczciwość. Niestety takim słowem jest też i jałmużna. To jakby coś wstydliwego. Ale posłuchajmy, co o jałmużnie czytamy w Księdze Tobiasza: "Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzeby, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego. [...] Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem". Tak, kochani. Ten jałmużny dar jest - na życie wieczne – ofiarą dla tego, który ją daje.Modlitwa. Druga z praktyk zalecana przez Jezusa. Zauważmy, że On sam zawsze modlił się. Ale modlił się szczególnie długo i wytrwale, gdy miał przygotować się do czegoś szczególnie ważnego. Modlił się na pustyni przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności, modlił się, gdy rozmnażał chleb i ryby dla tłumu zgłodniałych ludzi, modlił się przed swoją Męką w Ogrodzie oliwnym i wreszcie tam, z wysokości Krzyża. Pamiętajmy. Zawsze zanośmy nasze wołania do Boga.Co zaś na temat postu wspomina Pismo Święte? Już prorok Izajasz zwracał się przeciwko formalnemu przeżywaniu postu. Wołał w imieniu Boga: "Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czy nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków? Widzimy, że post nierozłącznie wiąże się z naszym stosunkiem do bliźnich. Należy zdecydowanie zerwać z krzywdzeniem drugich, zaś to, co zaoszczędzimy z naszych posiłków, poszcząc, winniśmy oddać tym, którzy poszczą nieustannie i przymusowo z powodu nędzy.Moi Drodzy. Wielu chrześcijan zadaje sobie dziś pytanie, czy w XX wieku post ma jeszcze jakieś znaczenie? Czy nie jest to przypadkiem ponura, średniowieczna praktyka, która nieodwołalnie należy do przeszłości? Inni nawet nie zadają sobie tego pytania - dawno o poście zapomnieli. Chrystus pozostawia nam te trzy praktyki pokutne; post modlitwę i jałmużnę. To nie wymysł Kościoła. To nie „widzimisię” księży. To wola naszego Pana Jezusa Chrystusa. On pozostawił nam je jako najpewniejsze środki do osiągnięcia nawrócenia, a przez nie – życia wiecznego. Pamiętajmy, że tylko w Jezusie i Jego Ewangelii znajdziemy lekarstwo na nasz grzech. Tylko Bóg – nasz kochający Ojciec – wie, czego na potrzeba, byśmy odziedziczyli życie wieczne. Postu, modlitwy, jałmużny i... Nawrócenia. Amen.

Środa Popielcowa 25.II.2004 – Zakroczym
ks. Grzegorz Ślesicki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643