zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

kazanie na 11 listopada

W święto niepodległości naszej umiłowanej Ojczyzny, stajemy w naszym parafialnym wieczerniku, aby modlić się o pomyślność jej losów, oraz o rządy mądre i sprawiedliwe. W tym dniu słuchamy Bożego słowa przeznaczonego na wspomnienie św. Marcina.

Cóż do nas mówi dziś Bóg przez swoje słowo? Należy powiedzieć, że bardzo dobrze pasuje o­no do dzisiejszego święta. Pełne mocy słowa proroka Izajasza, o człowieku napełnionym Duchem Pana, tym, który obwieszcza dobrodziejstwa dla ubogich, dla uwięzionych i jeńców wolność oraz obwieszcza rok łaski i pomsty. Pragnie pocieszać zasmuconych, rozweselać przygnębionych. Wynagrodzić trud a czas postu zamieniony w radość i śpiew zamiast smutku.

Tym, który dokonał tego dzieła dla człowieka jest Jezus Chrystus, Pan wszechświata, zwycięzca śmierci. W Nim, jak sam powiedział w synagodze w Kafarnmaum „Wypełniły się te słowa”. Przez swoją śmierć na krzyżu wyzwolił nas z niewoli grzechu dał wieniec chwały, iż zwycięstwa, dla tych, którzy dochowali wierności. Do nich odezwał się Król słowami: daliście mi jeść, daliście Mi pić, przyjęliście Mnie jako przybysza, przyodzialiście Mnie, odwiedziliście, gdy byłem chory, przyszliście do mnie, gdy byłem więźniem. Pójdźcie błogosławieni, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata”. o­ni pytają, kiedy to wszystko Tobie uczyniliśmy? Król im odpowie: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mieście uczynili”.

Szczęśliwi z Ewangelii nie szukali ziemskiej chwały, nie czynili dobra dla poklasku, dla głosów wyborców, ale tak zwyczajnie po ludzku, bo dobre były ich serca. Byli wierni swoim zasadom, wierni ideałom, wierni prawdzie, która wyzwoliła ich do czynienia dobra i poświecenia siebie.

Dziś, gdy pochylamy się nad historią naszej Ojczyzny nie możemy zapomnieć o tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą o wspaniałą o Najjaśniejszą Rzeczypospolitą.

5 sierpnia 1915 roku brygadier Piłsudski tak pisał do swoich żołnierzy z Pierwszej brygady: „Rok temu z garścią mała ludzi śle uzbrojonych i źle wyposażonych rozpocząłem wojnę. Nie chciałem pozwolić, by w czasie, gdy na żywym ciele naszej Ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice państw i narodów, samych tylko Polaków przy tym brakowało. Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów ważących się nad naszymi głowami, na szalach, na które miecze rzucono, zabrakło polskiej szabli (...) Chłopcy! Naprzód! Na śmierć czy na życie, na zwycięstwo czy klęskę – idźcie czynem wojennym budzić Polskę do Zmartwychwstania!”.

I poszli, na śmierć i na klęski, a ich walka dawała świadectwo o i zaborcom, i całemu światu, że polska żyje i ze zbrodnią zaborów nigdy się nie pogodziła. Ich głównym celem było przyczynienie się do zdruzgotania potęgi Rosji a następnie Niemiec. Przyszła w końcu upragniona wolność po 123 latach niewoli. Pamiętnego dnia 11 listopada 1918 r. księżna Maria Lubomirska w swoim pamiętniku zapisała następujące słowa; „Dzień dzisiejszy należy do historycznych, do niezapomnianych, do weselnych, do triumfalnych. Jesteśmy wolni! Jesteśmy panami u siebie! Stało się, i to w tak nieoczekiwanych warunkach. Gdy dziś wyszłam na miasto, ulica wydawała mi się rozśpiewana, młoda, rozkołysana poczuciem wolności”.

Ta wolność nie trwała długo, lecz przyświecający Polakom cel budowania Państwa silnego o trwałych granicach pomagał przezwyciężać wewnętrzne napięcia i trudności oraz zewnętrzne niebezpieczeństwo os sowieckiej Rosji. Jednym z najistotniejszych elementów odzyskania wówczas przez Polskę niepodległości była „wola narodu polskiego, który żył wiarą w jej nadejście”.

A jaka jest dzisiaj wola narodu? Czego pragnie? Dokąd zmierza? Do jakiego celu jest prowadzony? Zadziwiająca nastąpiła przemiana. Ci, co zdejmowali krzyże, ci, których o­ne raziły w lekcyjnych szkołach i miejscach pracy dekorują nimi innych, często tych, których wcześniej mordowano, prześladowano zamykano w więzieniach. Ludzie, których ręce są zbroczone krwią poprzez ich udział w zbrodniczym systemie, dziś chcą pouczać, umoralniać głosić prawdę, być wybawicielami narodu. Ci, którzy niszczyli patriotyzm i ducha narodu polskiego, zabraniali obchodzić 11 listopada i 3 maja, którzy zabraniali w tym dniu wywieszać bar narodowych, bo bliższe im były czerwone sztandary dziś uważają się za obrońców demokracji i ładu konstytucyjnego. Jak mówił męczennik komunizmu ks. Jerzy Popiełuszko ”Nic z dziejów narodu nie da się wyrzucić, co raz miało miejsce...„Aby dobrze służyć ludziom, aby służba Narodowi nie była władztwem, tylko okazywaną miłością i sprawiedliwością... Nieraz w historii, a i dzisiaj mogło się nam wydawać, że przegraliśmy, że tworzyliśmy zbędne boje, a jednak przyjdą czasy, gdy pewne wysiłki i trudy, jakby bezowocne, będą owocowały”. Przyjdą czasy, kiedy zbrodniarze odpowiedzą za swoje zbrodnie, ręce, bowiem, splamione krwią są jak znamię kainowe. Przyjdą czasy, że kłamcy i oszczercy, dający obietnice bez pokrycia zdadzą sprawę z każdego wypowiedzianego słowa. Przyjdą czasy, że rządy będą praworządne i sprawiedliwe, solidarne z narodem a nie dbające tylko o swoje posady i partie, z których się wywodzą. Przyjdą czasy, że zbrodniarz nie będzie się utożsamiał z ofiarą, a sprzedawca narodu za jego dobroczyńcę. Przyjdzie czas, że otrzymujący od narodu władzę, będą o ten naród dbali i troszczyli się. Wołajmy, więc dziś szczególnie do Boga:

„Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,

Ojczyznę wolną”:

Wolną od przemocy,

Wolną od zabijania nienarodzonych dzieci

Wolną od braku poszanowania przykazań Boskich

Wolną od nieuczciwych polityków

Wolną od złodziei i oszustów na stanowiskach

Wolną od zakłamania i fałszywych obietnic bez pokrycia składanych przez władze

Wolną od afer

Wolną od biedy i wyzysku

Wolną od naśmiewania się z wiary i Kościoła

Wolną od zakłamanych mediów

„Racz nam wrócić Panie”!
ks. Cezary Bodzon


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643