zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Wigilia Paschalna

Oto rozpoczynamy świętą Noc paschalną, noc zwaną w języku polskim Wielką Nocą.

Chrześcijanie od samego początku nazywają ją uroczystością nad uroczystościami, świętem nad świętami, świętem pierwszym i najważniejszym, do którego zmierzają i z którego wypływają wszystkie inne...

Ta Noc jest tak ważna, że gdyby ją usunąć z kalendarza, chrześcijaństwo utraciłoby swoje serce, swój najgłębszy sens, przestałoby istnieć...

Oto tej Nocy, w zmartwychwstaniu Chrystusa śmierć została pokonana, ciemność rozproszona, zło i grzech utraciły swą władzę nad człowiekiem...

Od tej Nocy życie, światłość, miłość mają przed sobą przyszłość a nawet więcej jeszcze ­mają zapewnione ostateczne zwycięstwo...

Przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światła, od zła i grzechu do miłości jest

najgłębszą treścią Wielkiej Nocy, tej Nocy...

Liturgia Wigilii Paschalnej, w której uczestniczymy, poprzez widzialne znaki, które

nieustannie towarzyszą człowiekowi wiary, wprowadza nas w te treści...

Oto przed chwilą poświeciliśmy ogień, aby zapalić nim paschał.

Co oznacza ów ogień i zapalony paschał?

Ogień poza naturalnym znaczeniem (ogrzewaniem, oświetlaniem, spalaniem, niszczeniem) ma także symboliczną wymowę...

Według Klemensa Aleksandryjskiego - to obraz prawdziwego ognia Bożego, który bucha z drzewa krzyża, aby oczyścić z grzechów całą ludzkość.

Zapalony dziś tym ogniem paschał - symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.

Wielki symbol liturgii Wigilii Paschalnej to także woda... (za chwilę liturgia chrzcielna)

Co o­na oznacza? Spadająca na co dzień z nieba, występująca w źródłach i strumykach, gasi pragnienie, uwolnienia od brudu i gasi ogień. Jest symbolem życia.

Zanurzony w niej już za chwilę trzykrotnie krotnie paschał - będzie symbolem, że dzięki

Chrystusowi otrzymuje moc uświęcającą...

To wielkie bogactwo symboli Wigilii Paschalnej wprowadza nas w tajemnicę

zmartwychwstania, które sprawiło, że przekroczyliśmy próg śmierci a stare stało się w nowe.

Tej Nocy wpatrzeni w płonący paschał i pokropieni wodą życia oczekujemy aż jeszcze raz

dokona się zmartwychwstanie ale nie kiedyś, lecz już za chwilę, w misterium Eucharystii.

Nasze zmartwychwstanie! Nie tylko rozumiane jako zapowiedź przyszłego

zmartwychwstania. Zmartwychwstanie rozumiane jako wyjście ze śmierci przeżywanej dzisiaj! Śmierci którą jest dla nas brak-szczęścia i wszelkie niezadowolenie z życia...

Świat wokół nas może zostać taki, jaki jest, niesprawiedliwy i okrutny, nasze życie wcale nie musi się zmienić na lepsze, a jednak może nas ogarnąć całkowita nowość...

Jezus zmartwychwstały może nam dać nowe oczy na świat, które wszędzie dostrzegać będą, nawet w krzyżu, Boga i Jego miłość do nas.

Jezus zmartwychwstały może nam dać nowe serce, które zdolne będzie kochać, nawet wtedy,

gdy będziemy niezrozumiani i wzgardzeni...

Jezus zmartwychwstały może żyć w nas, może kochać w nas wszystkich ludzi, nawet wrogów, tych o innej orientacji politycznej, tych co nas oszukują, okradają..,

a to oznacza dla nas wrócić do swoich początków, wrócić do pierwotnej myśli Boga o człowieku, wrócić do raju, czyli do tego szczęścia, dla którego zostaliśmy stworzeni.

Cała dzisiejsza noc była niegdyś, w pierwotnym chrześcijaństwie czasem, którego nie przesypiano, w którym wszyscy wierzący czuwali. Jeszcze w mroku, ale już rozjaśnionym blaskiem świecy paschalnej medytowali proroctwa Starego Testamentu, a potem przeżywali zmartwychwstanie Jezusa i swoje z Nim współzmartwychwstanie w Eucharystii.

Mocą tej wspaniałej liturgii żyli o­ni przez cały rok, przedłużając jej życiodajne działanie coniedzielną Eucharystią, Wielką Nocą w miniaturze. I niech tak będzie i teraz!


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643