zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Wielki Czwartek

1. Dziś, w ten wielkoczwartkowy wieczór, zgromadzeni na Mszy Wieczerzy Pańskiej, przywołujemy ostatnie spotkanie Jezusa z Apostołami. -

To było wyjątkowe spotkanie. Z jednej strony głęboko wpisane w tradycję żydowskich świąt Paschy nawiązywało do wyjścia z niewoli egipskiej i do cudownego ocalenia pierworodnych synów Izraela. Z drugiej strony Ostatnia Wieczerza staje się czymś nowym. Nie zamyka się we wspomnieniach, ale wybiega w przyszłość. Bo oto nazajutrz Chrystus stanie się Barankiem ofiarnym, aby dokonać prawdziwego, pełnego wyzwolenia człowieka, wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci.

Jakże musiało to być dramatyczne spotkanie, skoro Jezus wtedy oświadczył, że jeden z nich go zdradzi, i że czeka go bliska śmierć.

Głęboki sens tej śmierci Jezus wyjaśnia i zarazem wpisuje w gesty i znaki chleba i wina, kiedy mówi: „ To jest Ciało moje, które za was będzie wydane. To jest Krew Nowego Przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów." By tę zbawczą śmierć uobecniać przez pokolenia na ołtarzach świata, Jezus mówi: „ To czyńcie na moją pamiątkę".

W tych słowach z Ostatniej Wieczerzy dopatrujemy się ustanowienia Eucharystii - znaku obecności Chrystusa i Jego zbawczej Ofiary pod postaciami chleba i wina. Dzięki tym słowom, gestom i znakom Jezus idzie przez wieki wciąż ogarniając co raz to nowe rzesze ludzi różnych narodów, ras i języków.

Ale żeby to mogło się dokonywać, Chrystus powołuje tych, którzy te Jego słowa, gesty i znaki podejmą i przez nie będą sprawiać, że ten Jezus wczoraj z Wieczernika i z Golgoty będzie także Jezusem dziś, ten sam, wczoraj i dziś i na wieki.

Dlatego w ten wielkoczwartkowy wieczór obok ustanowienia Eucharystii, wspominamy ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Dzień dzisiejszy dla nas, kapłanów , to uroczysty dzień, w którym uświadamiamy sobie, że w chwili święceń otrzymaliśmy wielki dar. Jednocześnie uświadamiamy sobie ogromną odpowiedzialność, gdyż Chrystus pozwolił nam i zobowiązał nas, abyśmy stali się Jego narzędziami w wypełnianiu Jego misji zbawiania świata, l może dlatego ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy pisał: „ Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam" Co znaczy być kapłanem? Według św. Pawła kapłan jest przede wszystkim szafarzem Bożych tajemnic. Kapłan przez swoje sakramentalne posługiwanie sprawia, że Chrystus dalej działa w Kościele. A jego posługa słowa, to troska aby Chrystus mógł wciąż być słuchany i rozumiany w dzisiejszym świecie. Sw. Katarzyna ze Sieny powiedziała, że kapłan to naczynie przez które przepływa Boża łaska. Im bardziej to naczynie czyste, tym lepiej objawia się Boża moc w szafowaniu Boskimi darami

Niech ta dzisiejsza uroczystość stanie się dziękczynieniem za dary: Eucharystii i kapłaństwa oraz okazją do szczerej modlitwy za kapłanów. Amen.

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643