zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Kazanie na Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

Przed kilkoma laty telewizja polska pokazała film produkcji radzieckiej pt. „Pokuta”. Szczególnie interesująca była jedna z sekwencji tego filmu. Pokazano małe gruzińskie miasteczko, puste ulice, dokoła idealna cisza. Wyłożoną kamieniami ulicą idzie staruszka z kijem i tobołkiem na plecach. Nagle zatrzymuje się przed jednym z domów, w którym zauważa otwarte okno. W domu tym znajduje się młoda kobieta przygotowująca świąteczne ciasto. Staruszka widząc przez okno młodą kobietę pyta: Czy ta droga prowadzi do świątyni? Młoda gospodyni jest zaskoczona takim pytaniem. Pamięta, że kiedyś w ich mieście była piękna cerkiew, ale została zburzona, a na tym miejscu wybudowano dom kultury. Po chwili zastanowienia odpowiada staruszce, że ta droga niestety nie prowadzi do świątyni, bo w ich mieście nie ma już żadnej świątyni. Staruszka jeszcze niżej opuściła głowę, jeszcze bardziej zgięła się pod ciężarem tobołka i ze smutkiem powiedziała: Co to za droga, która nie prowadzi do świątyni.
Dzisiejsza Ewangelia stawia nam przed oczy obraz Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Jezus, który dzisiaj dokonuje oczyszczenia świątyni, wskazuje na wyjątkowość tego miejsca, jego świętość, której żadna moc i siła nie może zniszczyć.
Bardzo pięknie mówił o tym Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas sierpniowej pielgrzymki do Polski, w Krakowie - Łagiewnikach, gdy konsekrował tamtejszą świątynię i sanktuarium Bożego miłosierdzia: „Bracia i siostry! Kiedy konsekrujemy ten nowy kościół, możemy zadawać sobie pytanie, jakie nurtowało króla Salomona, gdy oddawał Bogu na zamieszkanie świątynię jerozolimską: "Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem" (1 Krl 8, 27). Tak, na pierwszy rzut oka wiązanie obecności Boga z pewnym określonym miejscem może się wydawać niestosowne. A jednak trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas i cały świat można uważać za Jego "świątynię", to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. I ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny” (Jan Paweł II, Homilia podczas poświęcenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków - Łagiewniki, 17.08.2002 r., 3).Tak więc „świątynia Boga jest święta”. Jest miejscem modlitwy - spotkania z Tym, który jest naszym Ojcem. Miejscem, do którego przychodzimy nie z przymusu, lecz z potrzeby serca. Przychodzimy po to, aby wpatrywać się w oblicze Najwyższego, być przy Nim, szukać Go, adorować i dziękować. Taka jest każda świątynia, takie powinno być nasze widzenie świątyni Pańskiej z perspektywy chrześcijanina.

Jezus jednak chce nam powiedzieć, że istnieje jeszcze inna świątynia, nie ludzką ręką uczyniona. Nie z drewna, czy kamienia. Wskazując na świątynię Swego ciała, mówi również o świątyni naszego ludzkiego ciała. Żywej świątyni! Potwierdza to dzisiaj Apostoł Narodów, św. Paweł, który w Pierwszym Liście do Koryntian pisze: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (...) Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”(1 Kor 3,16-17). Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielką godność ma ciało człowieka. Niszczymy świątynię swego ciała. W naszym wnętrzu, w żywej świątyni serca, miejsce miłości do Boga, wskutek ludzkiej słabości często zajmuje grzech. Bóg jednak pragnie zamieszkiwać w nas. Dlatego wzywa do oczyszczenia: „Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło waszych uczynków sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrym” (Iz 1,16). „Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha” (Ez 18,30b-31).W świetle dzisiejszej Ewangelii zapytajmy więc samych siebie o to, jakie jest nasze życie. Na jakim fundamencie budujemy naszą teraźniejszość i przyszłość? Apostoł Paweł powiada dzisiaj: „Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, kto inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,9b-11). Pytam więc, czy buduję swoje życie na tym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus: na Jego Słowie i przykazaniach. Jak echo odbijają się słowa zapytania, jakie usłyszeliśmy na początku naszego dzisiejszego rozważania: „Czy ta droga prowadzi do świątyni?” Dlatego pytam: Czy droga mojego życia prowadzi do świątyni Boga w niebie?

Aby odpowiedzieć na te pytania, potrzeba wpierw wejść do świątyni swego serca. Spojrzeć w jego głębię. Przeprowadzić rewizję swego życia. Nie pozostawiaj więc bez odpowiedzi słowa, które dziś zostało ci przekazane. Nie zmarnuj szansy, jaką daje ci Bóg. Wejdź do świątyni swego serca. Spójrz, jak ogromnego spustoszenia dokonuje w niej każdy twój grzech. Oczyść się i pozwól Bogu zamieszkać w twoim wnętrzu. Pozwól, aby Duch Boży prowadził cię przez życie ku świątyni Boga w Niebieskim Jeruzalem. Przywróć świątyni swego ciała jej właściwą godność, jej świętość. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy Kościołem! Gdy oczyścisz się z grzechów, wówczas wypełnią się słowa dzisiejszego psalmu: „Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła” (ant. do psalmu responsoryjnego na święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej).
Pan mówi dzisiaj o każdym z nas: „Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki” (werset do śpiewu przed Ewangelią na święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej). Niech to słowo Pana zrealizuje się w twoim i w moim życiu. Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643