zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

3 Niedziela

l.Bracia i siostry. W pierwszym czytaniu dzisiejszej Mszy św. wyjętym z Księgi Wyjścia jest mowa o wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej... Autor natchniony ukazuje moment powołania Mojżesza-przewodnika na drodze do Ziemi Obiecanej, do upragnionej wolności. Do tego ważnego w dziejach zbawienia epizodu nawią­zuje również św. Paweł w II Czytaniu, z Pierwszego listu do Koryntian. A Chrystus w Ewangelii, nawiązując do jednej z głoś­nych w czasach Jego ziemskiego życia katastrof ostrzega: «... jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie" (Łk 13, 3). I jakby obawiał się, że ostrzeżenie to jest zbyt słabe dodaje przypowieść o drzewie figowym.

Przypowieść ta jest krótka, jasna i czytelna. Człowiek, który zasadził drzewo figowe, szukał owoców. Nie znala­złszy ich, kazał drzewo ściąć. Wreszcie ingerencja ogrodnika, który zobowiązał się okopać drzewo i obłożyć nawozem. W ten sposób uzyskał dla jałowego drzewa ostatnią szansę. Wiemy, że drzewo musi rodzić, inaczej los jego jest przesądzony.

Gdyby przypowieść dotyczyła tylko sadownictwa, moglibyśmy spać spokojnie. Rzecz w tym, że dotyczy ludzi. Każdego z nas. To my jesteśmy drzewami figowymi rodzącymi owoce lub nie. Gdy je­steśmy jałowi jak drzewo z przypowieści, nasze istnienie jest bez­sensowne.

2. Drzewo figowe rodzi figi. Czego natomiast Bóg oczekuje od czło­wieka? Można by w tym miejscu powiedzieć, że dobrych uczynków, lecz to zamazałoby istotę rzeczy. Nie znaczy to, że owocem ludzkiego życia nie mają być dobre uczynki. Znaczy to tylko, że są o­ne już rezul­tatem pewnej zasadniczej postawy wobec Boga i o­na, owa postawa ma być owocem, którego Bóg od nas się spodziewa.

Dobre uczynki jako dobre owoce naszego życia, to czyny zewnętrzne. Aby mogły o­ne zaistnieć, pisał Mistrz Eckart – dominikanin z XIV w., potrzebny jest czyn wewnętrzny, czyli czyn nawrócenia. Nie jest to jakiś zabieg techniczny; coś pozmieniać, poprzestawiać w swoim życiu, nie jest nawet li tylko problem moralny; postanowić od tej chwili wybierać dobro, a unikać zła, ale jest to nade wszystko problem głęboko religijny. Nawrócenie, do którego wzywa Chrystus, to czyn wewnętrzny, otwierający nas na zadziałanie Boga w nas. To jakby przetarcie okien naszej duszy, aby wpuścić do wnętrza naszego serca promienie Bożej łaski, Bożej miłości i dobroci. Z nich dopiero zrodzić się będą mogły dobre owoce czynów zewnętrznych. Jednak wpierw trzeba oczyścić wnętrze, uwolnić serce od nas samych, od własnych wyobrażeń, myśli i nawyków, które deformują naszą religijność, krępują nas i zniewalają.

Znamienne jest to, że wezwanie do nawrócenia Jezus kierował nie do ateistów, ale do ludzi wierzących. A zatem każdy z nas winien odnieść je szczególnie do siebie. Bo naszym problemem, ludzi wierzących nie jest niewiara, ale wewnętrzne sprzeczność, zakłamanie, czy wręcz obłuda. Naszym zadaniem wielkopostnym jest dążenie do odkłamania naszego życia religijnego, uczynienie go czystym, przejrzystym, prawdziwym.

3. Bracia i siostry. Po to jest Wielki Post, po to mamy w domach gdzieś na półkach Pismo św., może już dawno nie otwierane, po to jest Msza św., nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów, po to będą rekolekcje, aby zatrzymać się, wejść w głębię swego serca, by je od środka otworzyć i aby wpuścić nowego ducha, Ducha Bożego, który jest w stanie wypalić w nas to, co małe, mierne i szkodliwe, i poderwać nas ku życiu godnego człowieczeństwa na miarę Chrystusowych oczekiwań.Amen.

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643